Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura impulsa la gestió ramadera

query_builder   24 abril 2012 14:44

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura impulsa la gestió ramadera

 
 
La subdirecció general de Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha inclòs dins dels seus objectius principals el compliment íntegre de la normativa estatal referent a la traçabilitat animal, en concret aquella que fa referència al Registre de Moviments de Bestiar desenvolupada pel RD 728/2007.
 
La millora d’aquest registre repercutirà directament i de manera positiva en la vigilància i prevenció de les malalties dels animals,  així com en la seguretat del consumidor final.
 
Actualment, el Departament ja realitza la comunicació i el registre de tots els moviments de l’espècie bovina, i una part dels moviments de l’espècie ovina i porcina. La resta queden pendents de registrar i comunicar al Ministeri (MAGRAMA) amb la seva corresponent codificació oficial, entre altres motius, perquè la majoria d’ells es realitzen emparats en els Documents Sanitaris de Trasllat (DST), popularment coneguts com autoguies, que omplen manualment els propis ramaders.
 
D’altra banda, i amb la intenció de millorar i diversificar les vies de comunicació amb els diferents sectors ramaders i agilitzar els tràmits administratius de les explotacions  fent ús de les noves tecnologies, el DAAM ha apostat des de l’any 2010 pel desenvolupament d’una via de gestió telemàtica a través del programa del departament, SIR (Sistema d’Informació Ramadera), obert als ramaders des de setembre de 2011.
 
L’accés dels ramaders al programa els permet intervenir de manera directa en la gestió de les seves explotacions i agilitza els tràmits relatius als moviments, la identificació dels animals, i al registre de les explotacions. Aquesta gestió telemàtica suposa un estalvi substancial de temps i desplaçaments a les diferents oficines del departament, sobretot en aquelles zones ramaderes on la dispersió i aïllament són més marcats. La consolidació del model telemàtic també suposarà l’agilització d’aquells tràmits que necessàriament s’han de cursar des de les oficines, ja que es reduirà notablement les cues d’espera.
 
A dia d’avui, el DAAM ja compta amb un elevat nombre de ramaders que han sol·licitat l’alta com a usuaris externs del seu programa, la qual es realitza mitjançant certificació digital, fet que en garanteix un alt nivell de seguretat pel que fa la confidencialitat i a la protecció de dades.
 
Del total de ramaders que ja operen dins del SIR, una gran part ho fa amb perfil d’usuari Ramader, amb el qual poden fer la gestió de les explotacions de les quals són titulars. Tanmateix, molts dels ramaders han optat per entrar al sistema vinculats a una Gestora, que s’encarrega dels tràmits de diverses explotacions per sol·licitud i autorització prèvia del titular. Entre altres, un dels avantatges que suposa estar vinculat a una gestora és el fet que aquestes poden disposar d’un veterinari habilitat, al qual, després de rebre la formació adequada, es delega la responsabilitat de signar, en determinades situacions, els Certificats Sanitaris de Moviment.
 
En aquests moments, les funcionalitats disponibles per als usuaris externs del SIR són:
 
-          Consulta de dades de les explotacions pròpies
-          Consulta de l’estat administratiu de les gestions relacionades amb les seves explotacions
-          Actualització del cens
-          Consulta de dades dels animals amb identificació individual
-          Notificació de naixements d’animals de l’espècie bovina
-          Comunicació de morts d’animals de l’espècie bovina
-          Sol·licitud, pagament i emissió de Certificats Sanitaris de Moviment (document amb signatura digital d’un veterinari, oficial o habilitat, que acompanya els animals en el moment del seu trasllat)
-          Emissió de Documents Sanitaris de Trasllat (document que acompanya els moviments d’animals dins de Catalunya i que no necessita la signatura del veterinari)
-          Consulta, notificació i confirmació de moviments
 
A més, hi ha diverses aplicacions en desenvolupament, com és la impressió de DIBs (Documents de Identificació Bovina), la qual estarà disponible a finals del mes de maig i implicarà un pas molt important en la consolidació del nou model de gestió telemàtica.
 
Així doncs, considerant que aquest nou model de gestió ramadera permet la sol·licitud i l’enregistrament on-line del moviments per part dels titulars i que aquest fet concorda  amb l’objectiu més amunt esmentat, relatiu al registre del moviment pecuari, el DAAM té la intenció de prendre les mesures oportunes per tal dinamitzar i potenciar la gestió telemàtica i fer-la extensiva a tot el territori, de manera que aquesta esdevingui la via de comunicació habitual entre els ramaders catalans i el Departament.