Protecció Civil

Protecció Civil tanca l'alerta del PROCICAT per risc de subsidències en el barri de l'Estació de Sallent activada des del 2008

query_builder   26 abril 2012 16:42

event_note Nota de premsa

Protecció Civil tanca l'alerta del PROCICAT per risc de subsidències en el barri de l'Estació de Sallent activada des del 2008

 • La fase d’alerta del PROCICAT es va activar el 22 de desembre de 2008 per risc d’esfondrament sobtat en una part del barri de l’Estació de Sallent
 • En el procés han participat la Direcció General de Protecció Civil (DGPC), l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) i l’Institut Català del Sòl (INCASOL)
 • L’alerta del PROCICAT va comportar l’evacuació preventiva, programada i pactada de 46 famílies
 • Mitjançant un acord de govern, la DGPC va aconseguir que s’aprovés un fons de 50 milions d’euros destinats a pagar les indemnitzacions de la totalitat dels veïns del barri de l’Estació
 • En aquests moments no hi ha persones residents a la zona de màxima subsidència
 
 
El dia 22 de desembre de 2008 la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) va activar el pla d'actuació del PROCICAT per risc de subsidències en el barri de l'Estació de Sallent en fase d'alerta pel risc d'esfondrament sobtat en una part del barri, fet que va obligar a la evacuació preventiva, programada i pactada de 46 famílies.
 
Aquesta mateixa setmana, concretament el passat dimarts 24 d’abril de 2012, un cop reunit el Comitè d’Emergències del barri de l’estació de Sallent i d’acord amb els acords assolits, la DGPC va desactivar la fase d’Alerta del Pla d’Actuació del PROCICAT d’emergències per risc de subsidències en el barri de l’Estació (Sallent) i que ara queda en fase de Prealerta. La desactivació es va decidir per:
 
 • La constatació de NO presència de persones residents a la Zona I (zona de màxima subsidència).
 • La determinació de que a la Zona II (menys risc) hi queden alguns residents però no s’esperen fenòmens de subsidència sobtats.
 • El grup d’avaluació del risc determina que, d’acord amb les mesures efectuades, es manifesta l’estabilitat de les velocitats d’esfondrament que són les que van determinar l’evacuació preventiva de la Zona I.
 
Amb tot, la fase de Prealerta fa que es mantinguin els treballs de seguiment de la situació del barri de l’Estació, però amb una intensitat i periodicitat d’acord amb el risc actual per les persones i els béns. Aquest canvi s’ha presentat avui a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, organisme encarregat de d’homologar plans d’autoprotecció i de protecció civil a nivell municipal i supramunicipal, així com els plans especials i territorial de protecció civil s de la Generalitat, entre altres funcions.
 
 
Antecedents
 
El barri de l’Estació del municipi de Sallent està situat sobre els límits d’explotació de l’antiga mina Enrique, fet que ha ocasionat un progressiu enfonsament del terra de la zona, que en els últims anys ha arribat a comportar fins i tot un elevat risc per als habitants del barri. Davant d’aquesta situació, el desembre de 2008 la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) va activar el pla d’actuació d’emergències per risc de subsidències en el barri de l’Estació de Sallent en fase d’alerta pel risc d’esfondrament sobtat en una part del barri, fet que va comportar l’evacuació preventiva, programada i pactada de 46 famílies.
 
Davant d’aquesta situació, la DGPC ha liderat la coordinació de tota l’operació que va aconseguir, per una banda, que en acord de govern s’aprovés un fons de 50 milions d’euros destinats a pagar les indemnitzacions de la totalitat dels veïns del barri de l’Estació i, per una altra banda, que el dispositiu coordinat per la DGPC va actuar amb total discreció, per tal de no sotmetre a la població afectada, molt necessitada i sensibilitzada, a un patiment innecessari i molt negatiu per a l’operació.
 
En aquest llarg procés, s’han dut a terme les negociacions de les indemnitzacions amb els veïns, no només els que van ser desallotjats si no també amb la resta de veïns del barri. Les indemnitzacions s’han realitzat mitjançant la signatura d’un conveni amb cada veí, moment en què l’Institut Català del Sòl (INCASOL) adquireix la propietat i procedeix al seu enderroc coordinadament amb Adigsa i la secretaria d’Habitatge. Fins ara, ja s’han enderrocat 48 finques i ja s’ha entrat en la última fase de l’enderroc, en el que s’han de demolir 119 finques i que és molt provable que s’allargui fins a finals de l’any vinent.
 
 
Cronologia
 
L’any 1997 es van detectar per primera vegada esquerdes en alguns edificis del barri de l’Estació del municipi de Sallent (Bages), el qual està situat sobre els límits d’explotació de l’antiga mina Enrique (en funcionament entre l’any 1932 i el 1977). Davant d’aquesta situació, es van iniciar els treballs per detectar-ne les causes, avaluar-ne l’extensió i la seva possible evolució. Així, es va comprovar que l’origen de l’enfonsament estava relacionat amb el sistema de buits, situats a més de 150 metres de profunditat, i que presentava com a resultat un progressiu enfonsament del terra amb un elevat risc per als habitants del barri.
 
Aquest enfonsament no tan sols no s’ha aturat amb el temps, sinó que ha continuat a velocitat constant, i fins i tot ha fet considerar el risc d’un enfonsament sobtat del terreny. Segons els informes realitzats periòdicament per l’Institut Geològic de Catalunya (IGC), el fenomen supera en aquests moments els 2.5 mil·límetres setmanals d’esfondrament tant en profunditat com en superfície.
 
Per tal de controlar i detectar qualsevol acceleració dels moviments del terreny o del subsòl, es va instal·lar al barri una xarxa d’extensòmetres i inclinòmetres el 1997 que permet a l’IGC auscultar el subsòl i la superficie del barri, i determinar qualsevol acceleració dels moviments del terreny o del subsòl. A més, l’Institut Català del Sòl (INCASOL), juntament amb experts de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) avalua els danys produïts per l’esfondrament en els edificis mitjançant la xarxa de dilatòmetres instal·lada al barri, dades que denoten símptomes de degradació tant en les parts interiors com en les façanes dels edificis, i que així confirmen també els informes de l’IGC.
 
Procés d’evacuació
 
 • Novembre 2008
 
5 de novembre reunió amb el Consell Assessor Tècnic Les últimes dades obtingudes de la xarxa d'auscultació instal·lada  al barri de l'Estació de Sallent i analitzades pels tècnics de la Universitat Politècnica de Catalunya ( UPC) i pel Institut Geològic de Catalunya ( IGC) posen de manifest la necessitat de posar en Pre-alerta el Pla d'actuació d'emergències per risc de subsidències en el barri de l'Estació de Sallent.
 
12 de novembre des de la sala del Cecat es fa un comunicat on s'explica la Pre-alerta del Pla d'actuació d'emergències per risc de subsidències en el barri de l'Estació de Sallent, que implica un seguiment més exhaustiu.
 
10 i 19 de novembre reunions del Comitè d'Emergències per analitzar les dades i tot i que no ens trobem en una situació de gravetat s'han de començar a prendre mesures ja que el moviment tant del subsòl com de les estructures és continu. Així s'acorda intensificar tant les negociacions amb els veïns com en el seguiment de la xarxa d'auscultació.
 
 
 • Desembre 2008
 
10 de desembre reunió amb els veïns de Sallent, l'ajuntament, IGC i Incasol per informar de la situació actual del barri, els veïns mostren la seva disconformitat i/o desconfiança en els fets que se'ls expliquen.
 
12 de desembre un dels extensòmetres situats a la zona de més subsidència del barri de l'Estació, enregistra a 96 m de profunditat una baixada sobtada d'11 cm. Des de la sala del Cecat s'envia a tots els components del comitè una actualització de la pre-alerta amb les noves dades.
 
15 de desembre es reuneix el Comitè d'Emergències i s'acorda que, degut a les noves mesures, l'acceleració dels processos d'actualització del pla d'emergències, les actuacions sobre els edificis més compromesos i la negociació d'una evacuació preventiva de part del barri.
 
17 de desembre reunió amb els responsables dels serveis bàsics ( Gas Natural i Sorea) i amb la presència de la Secretària d'Habitatge i on s'acorda incrementar la freqüència de les inspeccions per part dels subministres i un nou simulacre amb bombers per tancar el gas.
 
18 de desembre es presenta a la Comissió de Protecció Civil uns nous criteris d'activació del Pla d'actuació d'emergències per risc de subsidències en el barri de l'Estació de Sallent, aquests nous criteris han estat elaborats juntament amb el Consell Tècnic Assessor del pla.
 
22 de desembre es reuneix el Comitè d'Emergències i informats dels nous criteris d'activació i degut a les mesures de la xarxa d'auscultació es decideix per unanimitat dels presents la declaració del Pla d'actuació d'emergències per risc de subsidències en el barri de l'Estació de Sallent en Alerta, la qual cosa comporta l'evacuació preventiva, programada i pactada de la zona I a més dels edificis que presentin símptomes evidents d'afectació. Davant de la gran quantitat de preparatius que s'han de fer s'acorda la formació de la Comissió de coordinació i gestió de l'evacuació. A més es posa com a data límit el dia 1 de Febrer.
 
27 de desembre es fa una assemblea amb els veïns del barri de l'Estació i la Secretària d'Habitatge per informar-los del pla de reallotjament.
 
29 de desembre es reuneix el Comitè de coordinació i gestió de l'evacuació on s'informa de la creació per part d'Adigsa d'una borsa d'habitatges pels reallotjats i  d'una oficina d'atenció als afectats a les dependències de l'Ajuntament. La majoria dels veïns aniran als pisos de lloguer preparats per Adigsa, mentre aquesta efectua els amidaments dels habitatges desallotjats pel càlcul de les corresponents indemnitzacions. S'entreguen les cartes de desallotjament als propietaris. S'acorda formar el Comitè de logística per tal de començar organitzar els trasllats.
 
31 de desembre es reuneix el Comitè de Logística on Adigsa informa de la marxa de l'oficina d'atenció a l'afectat on s'han entrevistat amb els veïns, a més ja tenen previstos una cinquantena de pisos pel reallotjament. S'elaborarà un calendari de mudances per tal de que la Creu Roja pugui muntar un dispositiu preventiu per si cal assistir algú ja que es tracta en la seva majoria de gent gran i a més es tracta d'una situació molt sensible. Es determina que els reallotjaments es faran a partir del dia 15 de gener.
 
 
 • Gener 2009
 
8 de gener es reuneix el Comitè de coordinació i gestió de l'evacuació on Adigsa informa que el número d'afectats és de 121 persones, 37 unitats familiars, de les que s'encarregarà de les seves mudances. Tots menys 19 persones han acceptat el pis de lloguer. La resta s'han buscat el seu propi habitatge.
 
15 de gener  es reuneix el Comitè de coordinació i gestió de l'evacuació Adigsa que està portant la major carrega de treball informa de que les famílies afectades ja han donat el vist i plau als nous habitatges. A banda d'això es comencen els amidaments dels habitatges per les indemnitzacions. A més s'està revisant el conveni entre les associacions de veïns i la Generalitat per establir les indemnitzacions.
 
28 de gener  es reuneix el Comitè de coordinació i gestió de l'evacuació Adigsa informa de la marxa dels reallotjaments, hores d'ara s'han fet 23 i la resta es preveu a finals de setmana. Informa també de la dificultat de reallotjar un establiment de fusteria ja que canvien contínuament de parer i de la baixa dels serveis de la zona I. S'acorda que els veïns disposin d'un permís d'entrada i sortida de la zona evacuada, a més se li concedeix a la fusteria una prorroga per trobar local. La zona I quedarà tancada amb tanques fixes.
 
 
 • Març 2009
 
5 de març es reuneix el Comitè d'emergències on es resumeix breument la totalitat de les accions fetes en el reallotjament. Hores d'ara ja estan fets el cent per cent dels reallotjaments però encara no estan posats els tancaments definitius. El conveni ja ha estat aprovat per part de les associacions de veïns, i els amidaments s'acabaran en pròximes setmanes, les compensacions quedaran abonades en el segon trimestre del 2011. Una vegada signats els convenis per cada veí es podrà accedir a l'enderrocament de l'habitatge. Els serveis bàsics (menys l’aigua) queden tancats a la zona I.
 
Les mesures de la xarxa d'auscultació segueixen en els llindars de l'alerta.
 
 
 • Febrer 2010
 
17 de febrer es reuneix el Comitè d'Emergències i es fa un repàs de l'actual situació al barri, l'Institut Geològic informa de l'increment de la velocitat d'esfondrament del sòl durant tot l'any 2009 situant-se en els 12 i els 18 centímetres a l'any. Per la seva banda l'Incasol remarca també que de la mateixa manera es poden visualitzar nous símptomes de degradació en els edificis.
 
Adigsa anuncia de l'acord al que s'ha arribat amb 103 veïns i encara queden 60 edificis per negociar on aproximadament viuen unes 120 persones, ençà es va aprovar el conveni del 23 de març de 2009 s'han tancat acords amb 123 habitatges i que en aquests moments ens trobem en la vuitena fase amb una despesa de 36 milions d'euros.
 
 • Febrer 2011
 
22 de febrer es reuneix el Comitè d'Emergències i es fa un repàs de l'actual situació al barri, l'Institut Geològic informa de la campanya d’auscultació de l’any 2010 que indica velocitats d’esfondrament de 5-6 cm anuals.
 
Des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’informa que en dates properes el nombre d’habitatges ocupants al barri de l’estació quedaria en un nombre molt reduït atenent que ja s’havien entregat els habitatges sol·licitats pels residents als nous edificis de la fàbrica Nova.
 
Incasol també informa que en total s’havia fet l’adquisició pel posterior enderrocament de 403 finques i que encara quedaven 35 finques per adquirir.
 
 
 • Abril 2012
 
24 d’abril de 2012 es reuneix el Comitè d’Emergències del barri de l’estació de Sallent i d’acord amb els acords assolits, la DGPC va desactivar la fase d’Alerta del Pla d’Actuació del PROCICAT d’emergències per risc de subsidències en el barri de l’Estació (Sallent) i que ara queda en fase de Prealerta.