Vicepresidència, Economia i Hisenda

L'Agència Tributària de Catalunya col·labora amb 57 oficines en la campanya de la renda i el patrimoni 2011

query_builder   3 maig 2012 11:47

event_note Nota de premsa

L'Agència Tributària de Catalunya col·labora amb 57 oficines en la campanya de la renda i el patrimoni 2011

·         Les delegacions de l’ATC ofereixen un servei de cita prèvia per ajudar a confeccionar declaracions de l’impost sobre el patrimoni
 
·         El govern preveu recaptar uns 240 milions d’euros per l’impost sobre el patrimoni
 
·         S’incrementa del 20 al 30% la deducció en la quota autonòmica de l’IRPF per a inversions de business angels, i de 4.000 a 6.000 euros el límit màxim de deducció per aquest concepte
 
La Generalitat torna a col·laborar amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) amb motiu de la campanya de la renda i el patrimoni 2011. Es tracta de la setzena vegada consecutiva que l’administració catalana col·labora amb l’estatal i la cinquena vegada que ho fa a través de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). La novetat de la campanya 2011 és la recuperació de l’impost sobre el patrimoni, suprimit l’any 2008 i rehabilitat pel govern de l’Estat temporalment per als exercicis 2011 i 2012.
 
La Generalitat posa a disposició dels contribuents un total de 57 oficines repartides per tot el territori català: 7 plataformes conjuntes ubicades a Barcelona, Girona, Lleida, Olot, Reus, Tarragona i Tortosa; 46 oficines liquidadores (22 a Barcelona, 10 a Girona, 8 a Lleida i 6 a Tarragona) i les 4 delegacions de l’ATC. En total, hi ha 94 punts d’atenció que presten un servei personalitzat i gratuït per elaborar la declaració de la renda a través del programa Padre.
 
Els 5 llocs oberts a les oficines de l’ATC (2 a Barcelona i 1 a cada delegació) ofereixen un servei de cita prèvia per ajudar a confeccionar les declaracions de l’impost sobre el patrimoni. Aquestes delegacions també poden prestar els serveis relacionats amb l’IRPF  previstos en el marc del conveni per a la finestreta única tributària com ara, confirmació d’esborranys o presentació de declaracions.
 
Els contribuents disposaran d’un servei d’informació sobre la normativa autonòmica tant de l’IRPF com de l’impost sobre el patrimoni, a través del telèfon 012 de la Generalitat.
 
 
Augment dels incentius fiscals per promoure l’emprenedoria
 
A banda de les deduccions autonòmiques que es mantenen d’altres anys per circumstàncies personals, relatives a l’habitatge habitual, per donatius a entitats, pel pagament d’interessos de préstecs per a estudis de màster o doctorat, la declaració de l’IRPF 2011 incorpora un augment del 20 al 30% de la deducció en la quota autonòmica per a inversions de business angels, i també un augment de 4.000 a 6.000 euros del límit màxim de deducció per aquest concepte.
 
 
 
Recuperació temporal de l’impost sobre el patrimoni
 
El govern català va elevar el mínim exempt que aplicava als residents a Catalunya per igualar-lo al que va establir l’Estat quan va recuperar aquesta figura tributària. Així, en general, el mínim exempt es fixa en 700.000 euros. També està exempt de gravamen l’habitatge habitual del contribuent amb un límit màxim de 300.000 euros. A més, el Parlament de Catalunya va aprovar dues bonificacions específiques per a aquest any: un 95% de la part de la quota que correspongui a les propietats forestals i un 99% de la quota minorada que correspongui al valor net dels drets i béns afectes a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.
 
Els contribuents tenen l’obligació de presentar la declaració de l’impost sobre el patrimoni en el cas que el valor dels seus béns i drets sigui superior a 2.000.000 d’euros, o bé quan, després d’aplicar els mínims exempts i les bonificacions corresponents, la quota resulti a ingressar. El govern té previst recaptar per aquest impost, que presumiblement afecta unes 40.000 persones, un total de 240 milions d’euros.
 
 

3  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 107

Llistat d'Oficines al servei dels contribuents

Llistat d'Oficines al servei dels contribuents
PDF | 104

Deduccions en el tram autonòmic

Deduccions en el tram autonòmic
PDF | 111