Territori

La Generalitat signa amb CaixaBank el primer conveni de mediació per evitar desnonaments

query_builder   3 maig 2012 12:49

event_note Nota de premsa

La Generalitat signa amb CaixaBank el primer conveni de mediació per evitar desnonaments

Imatge
  • Dos de cada tres casos de mediació tancats a Ofideute acaben en acord entre la família i l’entitat bancària corresponent
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, el secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, el secretari d’Economia i Finances, Albert Carreras, i el director general de CaixaBank, Marcelino Armenter, han signat un conveni pel qual l’entitat financera continuarà col·laborant amb la Generalitat per tal d’evitar, en la mesura del possible, les execucions hipotecàries i els desnonaments.
 
CaixaBank és la primera entitat que s’acull a l’acord aprovat pel Govern, el mes d’octubre de 2011, per impulsar els processos de mediació previs per evitar les execucions hipotecàries en els casos d’impagament per dificultats econòmiques.   En aquell acord es marcaven els criteris que haurien de regir els convenis que se signessin amb les entitats financeres, com és el cas del signat avui.
 
 
Mediació prèvia
 
L’objectiu del conveni és establir un sistema de mediació entre CaixaBank i les famílies que tinguin un préstec hipotecari i es trobin amb dificultats per fer front al pagament de les quotes. En tot cas, l’habitatge ha de ser el destinat a residència habitual i ha d’estar ubicat a Catalunya.
 
La mediació entre l’entitat financera i la família es durà a terme sota la coordinació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, mitjançant l’Oficina d’atenció a famílies sobreendeutades (Ofideute).
 
Aquest procés de mediació entre l’entitat financera i l’Ofideute s’iniciarà quan l’entitat financera i el deutor no hagin aconseguit arribar a un acord previ. Donada aquesta situació, CaixaBank es compromet a sotmetre aquests casos concrets als serveis d’Ofideute abans de l’inici del procés judicial d’execució hipotecària.
 
Així, Ofideute tindrà 30 dies per elaborar una proposta, de manera pactada amb la família, i CaixaBank, al seu torn, disposarà de 15 dies per acceptar-la, fer una proposta alternativa o rebutjar-la.
 
La voluntat última de la mediació serà trobar una solució viable per al retorn del préstec o bé per a la seva resolució pactada. En aquest sentit, es consideraran opcions com l’ajornament del termini del préstec hipotecari; l’aplicació de terminis de carència; la dació en pagament, i el manteniment de l’habitatge en lloguer o amb opció de compra.
 
No s’estableix cap altre límit per impulsar aquesta mediació que la constatació real de les dificultats econòmiques de la família per fer front al pagament de la hipoteca de l’habitatge de residència habitual. Per tant, s’aplicarà en un major nombre de casos dels que pugui establir el Codi de bones pràctiques bancàries impulsat pel Govern central mitjançant el Real Decreto-Ley 6/2012.
 
 
Ofideute: acord en dues de cada tres mediacions
 
La signatura d’aquest conveni, i l’acord de Govern del qual se’n deriva, s’emmarca en la voluntat de la Generalitat d’evitar al màxim els casos de desnonament i l’exclusió social per motiu residencial. Amb aquesta mateixa finalitat, l’any 2010 es va posar en marxa Ofideute, un servei que atén les consultes de la ciutadania respecte els seus préstecs hipotecaris i que media en casos de dificultats per fer front al pagament de les quotes.
 
Els resultats obtinguts en aquests dos anys de funcionament de l’Ofideute són molt positius. S’han atès 1.045 famílies i s’han iniciat 732 processos de mediació. De les mediacions iniciades, un 43% dels casos s’ha resolt amb una solució pactada que ha evitat el desnonament; un 23% es troba en tràmit, i només en un 34% de les mediacions s’ha tancat el cas sense poder arribar a cap acord amb l’entitat financera. És a dir, que en 2 de cada 3 mediacions tancades per Ofideute s’ha assolit un acord. 
 
S’ha de tenir en compte que, des que es va posar en marxa aquest servei, els casos que ha acollit l’Ofideute s’han multiplicat per quatre. Mentre que l’any 2010 es van atendre 206 famílies,  el 2011 ja van ser un total de 839.
 

2  

Fitxers adjunts

Imatge

Imatge
JPG | 322

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 344