Educació

Un total 71.545 nens i nenes faran la prova d'avaluació de sisè de primària

query_builder   4 maig 2012 13:15

event_note Nota de premsa

Un total 71.545 nens i nenes faran la prova d'avaluació de sisè de primària

  • El proper dilluns 7 i dimarts 8 de maig, les proves es realitzaran a 2.138 centres d’arreu del país.  
 
  • L’objectiu de les proves és comprovar quin és el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’educació primària.
 
  • Les proves analitzaran els coneixements en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i matemàtiques.
 
 
Un total de 71.545 nens i nenes faran dilluns i dimarts la prova d’avaluació de sisè de primària. La prova serveix per analitzar quin és el grau d’assoliment de les competències bàsiques a l’acabar l’educació primària. També ha de permetre a cada escola poder millorar els punts febles i potenciar els punts forts a partir de la major autonomia que permet la Llei d’Educació de Catalunya. Amb l’avaluació, a més, es vol afavorir el trànsit de l’alumnat en el pas a l’educació secundària.
 
L’avaluació de sisè comprèn quatre matèries: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera –francès i majoritàriament anglès- i matemàtiques. La prova d’avaluació de sisè de primària està elaborada i coordinada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu del Departament d'Ensenyament.  Segons Joan Mateo, president del Consell Superior d’Avaluació, “la prova avalua el final d’una etapa. Serveix per mesurar el desenvolupament dels nens catalans de les competències bàsiques en llengües i matemàtiques. El que es busca és tenir uns indicadors de rendiment dels alumnes perquè a partir d’aquesta informació poder gestionar la qualitat del sistema”.
 
El proper dilluns 7 de maig l’alumnat farà les proves de llengua catalana, llengua castellana i llengua aranesa pels alumnes de la Vall d’Aran; dimarts 8 serà el torn d’avaluar les competències en llengua estrangera i matemàtiques. Tots els centres educatius, un total de 2.138 públics i concertats, realitzaran les proves aquests dos dies. Joan Mateo ha recordat que “les proves és el quart any que es realitzen, i en 4 anys tindrem un històric important per veure l’estat del desenvolupament del sistema en aquest temps”.
 
Els quaderns de llengua catalana i castellana constaran d’activitats de comprensió lectora i d’expressió escrita. El de llengua estrangera inclourà activitats de comprensió oral i lectora, i el de matemàtiques de càlcul, de representació de l’espai i de mesura.
 
En el cas de l'alumnat que viu a la Vall d’Aran –86 alumnes-, també haurà de respondre una prova específica de llengua aranesa, al marge de la de català, castellà, llengua estrangera i matemàtiques, comunes a la resta. Pel que fa a la prova en llengua estrangera, un total de 70.994 alumnes s’avaluaran en llengua anglesa i 554 alumnes en llengua francesa.
 
Un total de 2.407 aplicadors formaran part de les 80 comissions coordinadores. Aquestes vetllaran per l'aplicació correcta dels mecanismes i un cop acabades les proves, al voltant de 1.100 persones s’encarregaran de la correcció.
 
Les dades del nombre total d’alumnes, de centres, de comissions i d’aplicadors de les proves són les següents:
 
 
Servei Territorial
Alumnes
Centres
Comissions
BARCELONA CONSORCI
12.898
327
12
BAIX LLOBREGAT
7.779
200
7
CATALUNYA CENTRAL
5.061
198
6
GIRONA
7.438
252
11
BCN COMARQUES
8.058
224
5
LLEIDA
3.892
207
14
TARRAGONA
6.340
198
8
TERRES DE L’EBRE
1.719
79
3
VALLÉS OCCIDENTAL
9.505
225
7
VALLÉS ORIENTAL - MARESME
8.855
228
7
TOTAL
71.545
2.138
80
 
 
Informació més complerta per als centres
 
Els resultats de les proves es lliuraran als centres i a les famílies. Aquestes, rebran un informe sobre quin és el nivell assolit pel seu fill/a en cadascuna de les habilitats de les diferents àrees. L’objectiu és disposar de dades més concretes per tal d’orientar l’alumnat en els processos de millora.
 
Els centres també rebran del Departament d’Ensenyament  un informe que els permetrà saber quina és la seva situació respecte la mitjana de centres de Catalunya.  
 
 
El contingut íntegre de les proves es podrà consultar cada dia al web del Consell Superior d’Avaluació un cop hagin començat les proves als centres.
 
4 de maig de 2012

2  

Fitxers adjunts

Fotografia Joan Mateo

Fotografia Joan Mateo
JPG | 4038

Tall de veu Joan Mateo

Tall de veu Joan Mateo
MP3 | 6705