Direcció General de Comunicació

Campanya incendis

El Govern reforçarà la vigilància a les zones forestals i els espais naturals en la campanya de prevenció d'incendis

query_builder   8 maig 2012 13:52

event_note Nota de premsa

El Govern reforçarà la vigilància a les zones forestals i els espais naturals en la campanya de prevenció d'incendis

  • El Consell Executiu ha aprovat la campanya de prevenció d’incendis forestals, de protecció d’espais naturals i de gestió cinegètica i piscícola
 
  • S’autoritza la contractació del personal necessari per dur a terme els treballs
 
 
El Govern reforçarà la vigilància i la protecció dels terrenys forestals, els parcs naturals, els espais protegits i els ecosistemes de Catalunya durant la campanya de prevenció d’incendis forestals. El Consell Executiu ha aprovat avui el programa de la campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals, que també autoritza a contractar el personal necessari per desenvolupar els treballs.
 
La Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) executa anualment durant els mesos d’estiu tres projectes d’interès general i social dirigits a protegir els espais naturals, augmentar-ne la biodiversitat, mantenir l’equilibri dels hàbitats naturals, i prevenir i lluitar contra els incendis forestals. El programa aprovat avui, amb una durada màxima de 6 mesos, respon als objectius següents:
 
  • En matèria de prevenció d’incendis forestals: suport a les actuacions dels agents rurals en la vigilància activa durant els mesos d’estiu en la lluita i prevenció dels incendis forestals.
 
  • En matèria de treballs en els espais naturals de protecció especial: suport a les tasques d’informació als seus visitants, de condicionament de les àrees d’accés públic, de manteniment  i protecció de les zones de més alt valor natural en els períodes de màxima assistència de públic.
 
  • En matèria de gestió de les activitats cinegètiques i piscícoles: suport i col·laboració en les activitats i en la gestió de les reserves nacionals de caça, de les zones de caça controlada i refugis de pesca, així com en la gestió en general de les activitats cinegètiques i piscícoles.
 
El mes de març passat es va constituir un gabinet de coordinació referent a l’extinció i prevenció en matèria d’incendis entre els departaments d’Interior, de Territori i Sostenibilitat, Agricultura, i Empresa i Ocupació, coordinat per la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, per analitzar de forma permanent la situació i donar resposta a possibles excepcionalitats que requeriran recursos excepcionals.
 
Davant la campanya de 2012 s’ha previst un reforç addicional dels equips encarregats de la prevenció d’incendis forestals, la protecció dels espais naturals i l’augment de la seva biodiversitat i la protecció de l’equilibri dels hàbitats naturals. Es farà a través de la contractació de personal laboral per un període de 6 mesos. Pel que fa a les necessitats de personal auxiliar administratiu, es cobrirà amb personal funcionari o interí mitjançant la redistribució dels efectius disponibles. El DAAM convocarà una oferta de 6 places, a la qual es podran acollir funcionaris del cos auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya i personal interí en actiu adscrit a llocs de treball del cos. No hi podrà optar el personal funcionari o interí adscrit als serveis essencials determinats pel Govern per limitar els nomenaments i contractacions temporals.
 
Per als efectius de les categories laborals de conductor, del grups C2 i D1, de l’àrea de manteniment, oficis i serveis tècnics, s’oferirà al personal laboral en actiu optar a les places si es té la mateixa categoria i especialitat o si es vol accedir des de qualsevol altra dins l’àrea de funcions, o del mateix grup o de l’immediat inferior si es procedeix des de altra àrea funcional i es disposa de la titulació.
 
L’acord del Govern de 28 de febrer de 2012, sobre contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions de personal temporal en l'exercici pressupostari 2012, estableix com a prioritària la suplència de les mancances de personal pels sistemes reglamentaris o convencionals de provisió, i especialment, mitjançant els mecanismes d'assignació temporal de funcions. Així mateix, el Pla d'ocupació per a la racionalització de l'organització i l'optimització del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014 habilita els departaments per adoptar mesures d’organització interna del treball -reorganitzacions funcionals i horàries-, i procedir, si escau, a l’assignació provisional de llocs de treball mitjançant l’atribució temporal de funcions quan les circumstàncies ho requereixin.