Empresa i Treball

El conseller F. Xavier Mena durant a sessio de control del Parlament

OCUPACIÓ

El conseller d'Empresa i Ocupació, F. Xavier Mena, assegura que els Centres Especials de Treball són "més que una prioritat" pel Govern de la Generalitat

query_builder   9 maig 2012 15:03

event_note Nota de premsa

OCUPACIÓ

El conseller d'Empresa i Ocupació, F. Xavier Mena, assegura que els Centres Especials de Treball són "més que una prioritat" pel Govern de la Generalitat

 

  • La retallada de 256 milions d’euros per part de l’Estat en les polítiques actives d’ocupació a Catalunya afecta específicament al col·lectiu de persones amb discapacitat
 
  • En aquest sentit, l’Estat ha retallat en un 51,58% els recursos per a les polítiques d’inserció de les persones amb discapacitat
 
  • El Govern de la Generalitat treballarà conjuntament amb el sector per aconseguir el finançament adequat
 
El conseller d’Empresa i Ocupació, F. Xavier Mena, ha assegurat en el Parlament de Catalunya que els Centres Especials de Treball (CET) són “més que una prioritat” pel Govern de Catalunya i en aquest sentit s’ha compromès atreballar conjuntament amb el col·lectiu de persones amb discapacitat  per aconseguir un finançament adequat”.
 
Els pressupostos de l’Estat per aquest  any suposen una retallada de 256 milions d’euros en les polítiques actives d’ocupació que s’han de desenvolupar a Catalunya. Aquesta important reducció d’ingressos afecta específicament a la línia d’ajuts pel manteniment de llocs de treball per a persones amb discapacitat dels Centres Especials de Treball.
 
En aquest sentit, enguany ha atorgat a aquesta línia —històricament deficitària— només 30 milions d’euros, el que suposa una reducció del 51,58% respecte a l’any 2011. El conseller d’Empresa i Ocupació ha acusat a l’Estat d’incomplir la llei, però també d’aplicar una política sense ànima que el Govern de la Generalitat i la societat catalana no permetran”.
 
Els CET són empreses (llei 13/1982) que operen en un entorn productiu i asseguren un treball remunerat a persones amb discapacitat. Els CET són una peça clau de l’economia social, sostenible, competitiva i solidària del nostre país. La seva finalitat és la creació de llocs de treball estables, adequats a la realitat del mercat laboral i al món de l’empresa. Són també un mitjà d’integració de persones amb discapacitat al règim de treball ordinari. Aquests centres han de comptar en la seva plantilla amb un mínim del 70% de treballadors amb un grau de discapacitat de més del 33%.
 
Actualment a Catalunya hi ha 217 Centres Especials de Treball que ocupen a 12.000 persones.
 
Normativa estatal

La política d’ajuts i per tant les modalitats i quanties dels  programes de subvencions per als Centres Especials de Treball els fixa la normativa de caràcter estatal, corresponent a la Generalitat de Catalunya la seva execució. La partida pressupostària que rep cada comunitat autònoma es decideix a la Conferència Sectorial d’Afers Laborals i es fa en funció del número de persones amb discapacitat contractades. El pes de Catalunya sobre l’Estat és del 22%.
 
Aquesta partida estatal any rere any ha estat insuficient i la Generalitat ha posat sempre recursos addicionals per front a aquesta despesa. A més, en els darrers anys, les despeses en programes de subvencions destinats a CET han experimentat un creixement continuat i especialment accentuat. Tot i així, el finançament amb fons finalistes de la Conferència Sectorial d’Afers Laborals no ha crescut al mateix ritme que les despeses, generant un dèficit de finançament creixent que ha hagut d’assumir la Generalitat.
 
Nou model
 
Tot i que la capacitat legislativa és de l’Estat, la Generalitat ha treballat un model propi per donar suport al sector i superar la situació de crisi. Aquest model vol millorar la competitivitat a curt termini del conjunt dels CET per tal que s’adaptin a la nova conjuntura i a les dinàmiques canviants del mercat; establir les bases per a una consolidació i creixement sostenible del sector i per a assolir una major competitivitat i solvència econòmica a mig termini; assolir nivells de finançament per part de l’Estat adequats a les especificitats dels CET de Catalunya; i endegar les reformes legislatives i del model de finançament necessàries amb criteris sostenibles i ajustats a les noves realitats i a les especificitats dels CET de Catalunya.