Justícia

La signatura electrònica, eina habitual de treball en la primera setmana de funcionament del primer jutjat que opera telemàticament

query_builder   16 maig 2012 14:08

event_note Nota de premsa

La signatura electrònica, eina habitual de treball en la primera setmana de funcionament del primer jutjat que opera telemàticament

El Jutjat de Primera Instància núm. 37 és el primer de tot l’Estat preparat per treballar sense papers amb el nou sistema processal e-justícia.cat, implantat pel Departament de Justícia
 
Un 99,14 % més de tràmits realitzats i un 44,59 % menys d’emissió de documents respecte de l’antic Temis 2 en la primera setmana de funcionament
El Jutjat de Primera Instància núm. 37 de Barcelona és el primer de tot l’Estat que opera exclusivament amb el nou sistema processal implantat pel Departament de Justícia e-justícia.cat, preparat per a l’expedient judicial electrònic.
 
La signatura electrònica destaca com a eina habitual de treball en el funcionament del nou sistema processal i, així, durant aquesta primera setmana s’han fet un total de 638 documents, nombre que representa un increment d’un 20 % respecte a la mitjana setmanal amb l’anterior sistema. I, d’aquests documents, dilluns passat el secretari judicial ja n’havia signat electrònicament 514.
 
El secretari judicial disposa de forma immediata dels documents pendents de signar a la safata de signatura del sistema i, per tant, no li cal esperar a signar tots els documents al final de la jornada, sinó que ho pot fer a mesura que hi van entrant, amb el consegüent estalvi de temps (el temps que triga amb un clic) i de paper.
 
No cal imprimir una gran part de documents signats electrònicament, com, per exemple, els que es notifiquen als procuradors via LexNet. Així, amb el nou sistema, en aquests moments no caldrà imprimir un 50 % dels documents signats.
 
Durant aquesta primera setmana de funcionament, el Jutjat ha realitzat 1.154 tràmits, que suposen una mitjana diària de 231, gairebé el doble que amb l’antic sistema processal; és a dir, 231 tràmits davant els 116 de mitjana del Temis 2, un 99,14 % més.
 
També s’ha de tenir en compte que, de la mitjana de tràmits que es feien amb l’antic sistema, 116, s’havien de fer també 116 documents. Amb el nou sistema, dels 231 tràmits realitzats, només ha calgut realitzar 128 documents, és a dir, un 44,59 % menys.
 
Això vol dir que, a part de reduir paper, el sistema executa automàticament i de forma transparent per a l’usuari una sèrie de tràmits que abans s’havien de formalitzar de forma expressa, com les actualitzacions de l’estat dels procediments. Concretament s’estan actualitzant una mitjana de 22 tràmits rellevants del procediment diàriament com les actuacions de l’estat del procediment, de la fase en què es troba, etc., cosa que augmenta la qualitat de la informació de la base de dades.
 
D’altra banda, cal destacar que el sistema ha operat amb normalitat i, durant aquest mes de maig, el Departament de Justícia seguirà de més a prop la seva evolució per tal de garantir, en aquests primers dies, el correcte funcionament del Jutjat, així com per anar corregint i ajustant els aspectes organitzatius.
 
Per a això, el Departament de Justícia hi ha destinat un equip format per professionals del Servei d’Implantació i Seguiment de Programes Informàtics (SISPI) del Departament i les empreses de tecnologia, T. Systems i INDRA, per anar solucionant sobre la marxa els problemes que puguin sorgir i alhora ajudar tot el personal durant el període d’adaptació a la nova manera de treballar.
 
L’e-justícia.cat és un sistema informàtic, configurat per mòduls, orientat a la tramitació electrònica dels processos judicials, basat en la gestió de documents electrònics i la utilització de la signatura electrònica. Amb la implantació d’aquest sistema telemàtic, els jutjats inicien una nova manera de treballar, pròpia d’aquest segle XXI.