Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

El Pla idigital posicionarà Catalunya entre les 10 euroregions capdavanteres en TIC el 2020

query_builder   22 maig 2012 18:13

event_note Nota de premsa

El Pla idigital posicionarà Catalunya entre les 10 euroregions capdavanteres en TIC el 2020


 • El Govern ha aprovat avui el Pla idigital, l’estratègia digital catalana alineada amb Europa que farà de Catalunya un referent europeu de societat digital generadora de creixement econòmic

 • El Pla idigital promou la participació activa de tots els agents implicats en el desenvolupament de la societat digital a Catalunya en un model de col·laboració público-privada integrat i eficient

 • Les TIC són una de les principals palanques de canvi que han de permetre reactivar l’economia, per la seva doble funció com a sector motor de creixement econòmic i com a sector capaç de dotar de competitivitat la resta d’activitats.
 
El Govern ha aprovat avui el desenvolupament del Pla idigital, la nova estratègia del govern català en matèria de societat de la informació que ha de fer de Catalunya un referent d’innovació digital que generi creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de qualitat i transformació de l’Administració per millorar la qualitat de vida d’empreses i ciutadania.
 
La Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Empresa i Ocupació, liderarà el Pla en coordinació i col·laboració amb la resta de departaments i entitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 
El Pla idigital, que promou la participació activa de tots els agents implicats en el desenvolupament de la societat digital a Catalunya en un model de col·laboració público-privada integrat i eficient, és l’aposta del Govern per al ple desenvolupament de la societat digital catalana, en línia amb els objectius de l’Agenda Digital per a Europa i com a concreció del que estableix l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) i el Pla de Govern 2011-2014 en aquest sentit.
 
El context europeu i català
 
L’Agenda Digital per a Europa és una de les set iniciatives emblemàtiques de l’estratègia «Europa 2020» proposada per la Comissió Europea, i té per objectiu definir la funció capacitadora fonamental que ha de tenir l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per fomentar la innovació, el creixement econòmic i la millora de la qualitat de vida tant per a la ciutadania com per a les empreses.
 
Per la seva banda, l’ECAT 2020 és l’acord estratègic per a la competitivitat de l'economia catalana i la millora de l'ocupació inspirat en l'Estratègia Europa 2020 i recollit en el Pla de Govern 2011-2014, que estableix que el desenvolupament de la societat digital a Catalunya és transversal dins del Govern, en tots els seus àmbits, i fora, en la relació amb ciutadania, administracions i empreses i que es fixa com a objectius convertir Catalunya en un pol d’innovació digital i consolidar-la com a capdavantera en e-infraestructures.
 
Les TIC són una de les principals palanques de canvi que han de permetre reactivar l’economia, per la seva doble funció com a sector motor de creixement econòmic i com a sector capaç de dotar de competitivitat la resta d’activitats. Existeix una correlació entre el grau de desenvolupament TIC d’un país i el seu índex de competitivitat.
 
El Pla idigital es marca com a fita posicionar Catalunya en el grup de les 10 euroregions capdavanteres en TIC l’any 2020 i convertir-la, així, en un referent tecnològic a nivell europeu.
 
Els indicadors
 
Actualment Catalunya ocupa la 20a posició en el rànquing de les euro regions capdavanteres en TIC, d’un total de 269. Té una taxa de creixement tecnològic un 1,5% superior a la mitjana de les primeres 23 euro regions (E23). No obstant, per assolir en l’horitzó 2020, la 10a posició hauria d’augmentar fins a un 5% aquest ritme de creixement i incidir en la millora de determinats indicadors per arribar a convergir amb el grup de les 10 euro regions capdavanteres el 2020.
 
Entre els indicadors més representatius per avaluar aquest desenvolupament tecnològic i assolir en l’horitzó 2020, la 10a posició entre les regions capdavanteres, destaquen la necessitat de:
 
 • Incrementar un 11,2% el nombre de llars amb accés internet, fins a les 2.123.000 llars
 • Invertir un 60% més en R+D+i fins als 5.275 Meur
 • Incrementar un 75% el nombre d’ocupats en ciència i tecnologia fins al 1.300.000
 • Incrementar un 140,8% el nombre de patents TIC fins a les 1.150
 
A aquests objectius cal afegir les fites que marca l’Agenda Digital per Europa (ADUE) i que el Pla idigital recull com a propis:
 
 • Cobertura de banda ampla bàsica. Mentre que Europa planteja com a objectiu assolir el 100% de cobertura de banda ampla bàsica el 2013, aquest és un objectiu que Catalunya ja té assolit aquest 2012.
 • Subscripcions de banda ampla ultra ràpida. Europa es marca com a objectiu arribar al 50% de les llars el 2020, mentre que l’idigital vol arribar al 75% (2.106.000 llars subscrites).
 • Percentatge de població que efectua compres en línia. Europa vol arribar al 50% al 2015, mentre que l’idigital es fixa el 60% pel 2015 (+84,3% fins a les 3.202.000 persones).
 • Percentatge de pimes que utilitzen el comerç electrònic: l’objectiu europeu és del 33% al 2015, mentre que l’objectiu idigital és del 40% el  mateix any. Catalunya té actualment 168.232 pimes que efectuen compres o vendes en línia (27,5%) i vol arribar a les 244.700 el 2015.
 • Pel que fa a la inclusió digital, Europa es fixa com a objectiu assolir el 75% d’ús regular d’internet al 2015, mentre que idigital vol assolir el 85%.
 
 
Línies d’actuació del Pla idigital
 
 • Millorar la competitivitat empresarial amb les TIC potenciant-les com a motor per millorar la productivitat i l’eficiència empresarial, de manera que es tradueixi en una millora de la competitivitat en un mercat global.
 • Potenciar el sector tecnològic català fomentant el desenvolupament de les empreses catalanes del sector de les TIC i la consolidació d’un sector català de les TIC com a motor de creixement econòmic i que serveixi a la resta de sectors com a palanca de canvi.
 • Dinamitzar l’ocupació gràcies a les TIC cobrint les demandes dels perfils professionals de la societat digital i aprofitant les eines i recursos TIC per millorar l’ocupabilitat dels aturats actuals.
 • Impulsar projectes tractors de l’Administració que permetin desplegar el potencial dels instruments de la societat de la informació a l’Administració i establir els mecanismes per tal d’accelerar la seva adopció en empreses i ciutadans.
 • Fomentar la integració digital de la ciutadania potenciant el coneixement, la utilització i l’aprofitament de les TIC per part de la ciutadania com a mesura per impulsar el desenvolupament personal, la millora de la qualitat de vida i el foment de la cohesió digital.
 • Potenciar accions de proximitat i referència millorant la repercussió dels diferents programes de foment de la cultura TIC dirigits a la ciutadania, aconseguint així la màxima penetració i eficàcia possible, així com impulsar el desenvolupament de continguts i serveis digitals adaptats al nou entorn.
 
Projectes tractors
 
Els projectes tractors del Pla idigital són aquelles iniciatives del pla referides a àmbits determinats i capaces d’involucrar els diferents agents de la cadena de valor. Són projectes que integren múltiples actuacions particulars a la vegada que actuen com a elements dinamitzadors i impulsors de la indústria de cada sector, i de la societat de la informació a Catalunya, en els diferents  àmbits d’actuació. Actualment, el Pla idigital compta amb 17 projectes tractors corresponents a quatre gran àmbits (clúster TIC, empresa, ciutadania i administració) que engloben més de 100 projectes o iniciatives particulars.
 
El Pla idigital es basa en la col.laboració público-privada. Aquest model de col·laboració integrada, que també cerca sinergies entre els diferents agents del sector d’arreu de Catalunya i a escala internacional, es tradueix en el model de governança del Pla idigital, format per diferents òrgans encarregats de la gestió i el seguiment del programa a diferents nivells per tal d’assegurar l’eficàcia, eficiència i compliment dels objectius del pla.
 
Enllaç a la notícia, documentació i vídeo dels Acords del Govern d'avui.
 

1  

Fitxers adjunts

Pla idigital

Pla idigital
PDF | 3164