Salut

Els professionals d'atenció primària de l'ICS identificaran els pacients amb un risc d'ingrés hospitalari més elevat

query_builder   24 maig 2012 13:29

event_note Nota de premsa

Els professionals d'atenció primària de l'ICS identificaran els pacients amb un risc d'ingrés hospitalari més elevat

L’ICS, d’acord amb el Pla de Salut de Catalunya, potencia l’atenció als malalts crònics amb una nova eina que alertarà els professionals sanitaris quan un dels seus pacients tingui més probabilitat de recaure
 
Aproximadament uns 30.000 malalts ingressen de manera urgent dos o més vegades en un any
 
Aquesta classificació permetrà treballar amb accions preventives i evitar, en la mesura que sigui possible, ingressos hospitalaris
 
L’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) disposarà d’una nova eina de suport que permetrà identificar i classificar aquells grups de pacients amb malalties cròniques i un risc més elevat d’ingrés hospitalari.
 
Gràcies a aquesta nova aplicació, els professionals d’atenció primària podran dur a terme accions preventives en aquells malalts que tenen un risc més elevat de patir dos o més ingressos hospitalaris urgents. L’aplicatiu utilitza les dades creuades de dues fonts. Per una banda, les que proporciona el Servei Català de la Salut (CatSalut) de tota la xarxa assistencial de Catalunya i, amb les que obté les dades d’utilització hospitalària de cada usuari en funció dels seus contactes amb el sistema sanitari. I per una altra, les xifres de la classificació o estratificació de la població basada en la seva morbiditat i gravetat segons els Grups de Risc Clínic (CRG), que determinen l’estat de salut, el nivell de gravetat i l’estimació de risc de cada usuari.
 
Amb el resultat d’aquest model estadístic, els professionals d’atenció primària poden saber quins dels seus pacients tenen un major risc de patir una hospitalització de caràcter urgent. Un cop analitzat cada cas, el professional pot posar en marxa les accions preventives de seguiment i vigilància necessàries per controlar de forma més acurada els pacients que ho requereixin. És a dir, tindrà la possibilitat de fer un seguiment de caràcter preventiu a les persones amb una salut més fràgil.
 
La integració de l’eina de valoració de risc d’ingrés hospitalari a la xarxa d’atenció primària de l’ICS s’emmarca dins el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015.
 
El perfil del malalt de risc
 
Aproximadament uns 30.000 malalts ingressen de manera urgent dos o més vegades en un any. L’atenció al pacient crònic pretén millorar els resultats de salut, la satisfacció, la seva qualitat de vida i, alhora, prevenir en la mesura que sigui possible les hospitalitzacions urgents.
 
Les malalties cròniques estan molt associades a la probabilitat d’ingressos hospitalaris urgents i, en general, a una major utilització de recursos sanitaris. A Catalunya, un 76% dels pacients que ingressen dues o més vegades de manera urgent pateixen una patologia crònica important (23.560) i, la gran majoria, més d’una (un 79%, és a dir, 18.375 malalts).
 
Les malalties més freqüents d’aquest tipus de pacients són la insuficiència cardíaca i la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).
 
 
Una eina més de l’ECAP
 
L'estació de treball clínic d'atenció primària (ECAP) és l'eina que utilitzen tots els professionals d'atenció primària de l’ICS per introduir i gestionar la informació clínica dels pacients que atenen. L’aplicatiu de valoració de risc d’ingrés hospitalari estarà integrat dins de l’ECAP i tindrà diverses funcionalitats. En una primera fase, el professional tindrà avisos si un dels seus pacients entra en risc alt o molt alt d’ingrés. Posteriorment, també serà possible fer un cribratge setmanal de quin és l’estat de la població que atén, avisos específics, etc. L’eina estarà disponible en les properes setmanes a tots els centres d’atenció primària de l’ICS i a aquells centres no gestionats per l’ICS que treballen amb ECAP.
 
El director gerent de l’ICS, Joaquim Casanovas, presentarà aquesta eina innovadora en una conferència sobre la gestió de la cronicitat a Catalunya durant el Health Management & Clinical Innovation Forum (MiHealth), que se celebra a Barcelona aquesta setmana.