Cultura

El Departament de Cultura signa els contractes programa per al 2012 del MAC, el mNACTEC i l'MHC

query_builder   25 maig 2012 15:49

event_note Nota de premsa

El Departament de Cultura signa els contractes programa per al 2012 del MAC, el mNACTEC i l'MHC

  • És el primer pas d’una nova cultura de relació entre el Departament i els museus, amb objectius estratègics i indicadors de seguiment de cada equipament
 
  • S’adjunten els acords estratègics dels tres museus, que inclouen els indicadors de seguiment
Fotografia de l'acte
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha presidit avui la signatura dels acords de finançament (contractes programa) per al 2012 entre el Departament de Cultura i el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i el Museu d’Història de Catalunya (MHC).
 
Han assistit a l’acte el director general del Patrimoni Cultural, Joan Pluma, i els directors dels tres museus signataris: Xavier Llovera (MAC), Eusebi Casanelles (MNACTEC) i Agustí Alcoberro (MHC). També hi eren presents diversos membres de la Junta de Museus de Catalunya i els directors d’altres museus de caràcter nacional.
 
Els acords de finançament signats entre el Departament de Cultura, el MAC, el MNACTEC i el MHC per a l’any 2012 fixen els objectius estratègics dels tres museus per a l’any 2012, defineixen el full de ruta que ha de guiar la seva activitat i tradueixen l’exigència de transparència en la gestió pública i rendició de comptes i la necessitat d’introduir instruments que impulsin models de gestió més eficients
 
Els acords signats avui es plantegen com una experiència pilot, que serà la base de l’elaboració del següent acord de finançament d’aquests museus, previst per al període 2013-2015, i, alhora, dels futurs contractes programa que, per al mateix període, s’acordin amb la resta de museus nacionals o d’àmbit nacional gestionats amb participació de la Generalitat.
 
Els acords de finançament 2012 signats pel MAC, MNACTEC i MHC estableixen per a cada museu
  • cinc objectius estratègics (un és específic per a cada centre i la resta tenen un caràcter comú)
  • objectius operatius que deriven dels estratègics
  • indicadors de seguiment per a cada objectiu operatiu per possibilitar la seva avaluació.
 
Intervencions a la roda de premsa
En la seva intervenció, el conseller Mascarell ha remarcat que l’acord dóna resposta a un conjunt de necessitats de l’àmbit museístic. “Tenim la necessitat d’establir amb més coherència el pacte entre les parts, d’allò que esperem els uns dels altres. Tenim la necessitat de modernitzar la gestió. Ens cal definir i enlairar els objectius per a la pròpia gestió dels museus. Ens calen més patrocinis, més entrades, ens calen totes aquestes coses que dinamitzen la pròpia vida dels museus”.
 
A més, el conseller de Cultura ha destacat que “amb aquesta manera de treballar donarem més protagonisme al conjunt dels museus i del nostre patrimoni en la dinàmica cultural catalana. I farem un bé per a tothom”. El conseller ha destacat el paper de la xarxa de museus des de diversos punts de vista, com a “eix de vertebració del país”, com a “discurs sobre nosaltres mateixos”, amb “la relació amb els públics” i amb la “lògica del turisme”.
 
El director del mNACTEC, Eusebi Casanelles, ha explicat que l’acord estratègic representa “un canvi de mentalitat total en la gent que treballem en el camp del patrimoni”. Casanelles ha destacat la necessitat que “els museus estiguin interconnectats. Interconnectivitat vol dir compartir coneixement i col·laborar”.
 
El director del MAC, Xavier Llovera, ha afirmat que en el cas del MAC “el contracte programa està molt centrat en dos punts claus: el territori i els públics”. “L’arqueologia és molt present en el territori i cada vegada hi ha més museus que entren en aquesta Arqueoxarxa”, ha assegurat.
 
Per últim, el director de l’MHC, Agustí Alcoberro, ha explicat que els reptes que planteja l’acord estratègic de l’MHC són: “l’increment de la col·lecció i de la seva digitalització; la millora i renovació de l’exposició permanent; l’augment de visitants de l’exposició permanent; la consolidació i creixement de la xarxa de museus, i l’aposta pel web i per les xarxes socials”.
 
5 objectius estratègics
Pel que fa als objectius estratègics, el primer és específic per a cada museu. En el cas del MAC es tracta de consolidar-se com a punt de referència de la museologia arqueològica de Catalunya; el mNACTEC vol consolidar-se com a centre de referència de la història de la industrialització a Catalunya, i l’MHC té l’objectiu de construir un discurs històric per explicar la història de Catalunya, especialment des de l’origen de la Catalunya comtal fins a l’actualitat.
La resta d’objectius estratègics compartits són:
·         Consolidar i desenvolupar la seva presència i activitat arreu del país, a través de les respectives xarxes de museus.
·         Impulsar la concertació i el desenvolupament de programes d’actuació comuns amb els altres museus nacionals o d’àmbit i vocació nacional del país, i especialment entre els tres museus signataris.
·         Augmentar, tant quantitativament com qualitativament, el públic local i internacional, tot desenvolupant més i més eficients i atractius programes educatius i d’acció cultural, augment els percentatges de la despesa destinada a accions de comunicació i difusió i estimulant la definició d’estratègies que assegurin una major visibilitat pública del museu, especialment en relació a les xarxes socials.
·         Gestionar els recursos de manera més eficient i sostenible, esforçant-se per augmentar els percentatges d’autofinançament i de despesa destinada a activitats no estructurals, i, alhora, reduint el percentatge de la despesa dedicada a subministraments energètics (aigua i energia). Així, es situa com objectiu pel MAC passar d’un 8,41% a un 9,44% d’autofinançament, d’un 4,62% al 8% pel MNACTEC, i d’un 7,17% a un 10% per al MHC.
 
 
 
Objectius operatius derivats
Es detalla un full de ruta específic per a cada museu, que estableix l’obligació de definir i programar les seves polítiques tant de col·lecció com d’exposició, en especial els percentatges d’increment de la documentació i la digitalització de les seves col·leccions, i el nombre d’exposicions temporals previstes per al període de vigència de l’acord.
 
Atesa la seva activitat en l’àmbit de la recerca aplicada, s’estableix també per al MAC un seguit d’indicadors relacionats amb aquest aspecte, i amb la voluntat del museu de consolidar les relacions científiques i tècniques que ja manté tant dins l’àmbit català, com estatal i internacional.
 
La implementació de tots aquests objectius s’ha de desenvolupar situant com a horitzó final la creació del futur Nou Museu d’Història Nacional de Catalunya, tal com preveuen les Bases per al Nou Pla de Museus de Catalunya presentat el mes de març.
 
 
Pla Operatiu Anual
Els responsables dels museus hauran d’elaborar un Pla Operatiu Anual (POA) en què s’especifiquin i s’organitzin amb detall les directrius i els treballs per a cada unitat del museu i que concreti la manera d’assolir els objectius estratègics i operatius establerts.
 
En el marc del POA els museus hauran de recopilar dades bàsiques sobre els seus públics i usuaris, d’acord amb les directrius del Departament de Cultura.
 
Per tal d’efectuar el seguiment i l’avaluació dels acords, es preveu la creació de tres comissions mixtes de seguiment, integrades per tres representants del Departament de Cultura i tres dels museus signants, que es reuniran com a mínim tres vegades a l’any.

6  

Fitxers adjunts

Dossier de premsa: Signatura dels acords de finançament 2012 entre el Departament de Cultura i el Museu d'Arqueologia de Catalunya, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica i el Museu d'Història de Catalunya

Dossier de premsa: Signatura dels acords de finançament 2012 entre el Departament de Cultura i el Museu d'Arqueologia de Catalunya, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica i el Museu d'Història de Catalunya
PDF | 483

Fotografia de l'acte

Fotografia de l'acte
JPG | 2050

Acord estratègic d'actuació entre el Departament de Cultura i el Museu d'Arqueologia de Catalunya per a l'any 2012

Acord estratègic d'actuació entre el Departament de Cultura i el Museu d'Arqueologia de Catalunya per a l'any 2012
PDF | 130

Acord estratègic d'actuació entre el Departament de Cultura i el Museu d'Història de Catalunya per a l'any 2012

Acord estratègic d'actuació entre el Departament de Cultura i el Museu d'Història de Catalunya per a l'any 2012
PDF | 102

Acord estratègic d'actuació entre el Departament de Cultura i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya per a l'any 2012

Acord estratègic d'actuació entre el Departament de Cultura i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya per a l'any 2012
PDF | 101

Tall d'àudio: declaracions del conseller de Cultura, Ferran Mascarell

Tall d'àudio: declaracions del conseller de Cultura, Ferran Mascarell
MP3 | 1573