Interior

El Govern presenta la campanya de prevenció i extinció d'incendis 2012

Els grans incendis forestals de l'hivern i la primavera marquen una campanya forestal que pot esdevenir complicada

query_builder   5 juny 2012 20:16

event_note Nota de premsa

El Govern presenta la campanya de prevenció i extinció d'incendis 2012

Els grans incendis forestals de l'hivern i la primavera marquen una campanya forestal que pot esdevenir complicada

  • En total, el Govern destinarà més de 37 milions d'euros a la prevenció i extinció d'incendis
  • Felip Puig : "Les darreres pluges poden donar la sensació generalitzada que el risc d'incendi ha disminuït i no és així: la sequera persisteix en algunes parts del territori i cal extremar les precaucions" 
  • Josep Ma. Pelegrí : "La prevenció, la coordinació d'efectius i la  millora de la gestió forestal són la clau per reduir el risc d'incendi."
Foto
 
El conseller d’Interior, Felip Puig, i el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, han comparegut aquesta tarda al Parlament de Catalunya per exposar les actuacions que es porten a terme en matèria de prevenció i extinció d’incendis, especialment pel que fa a la Campanya d’estiu de 2012, que s’activarà el proper 15 de juny i finalitzarà el 15 de setembre.
 
Comissió Permanent d’Incendis Forestals
 
Abans de detallar el dispositiu d’ambdós departaments, però, el conseller Puig ha explicat quines han estat les tasques de la Comissió Permanent d’Incendis Forestals, creada pel Govern arran dels episodis d’incendis forestals de l’hivern, la intensa sequera que patien moltes regions de Catalunya i les perspectives de risc de l’estiu del 2012.
En aquesta Comissió, que  s’ha reunit de forma periòdica cada setmana i que està coordinada per la vicepresidenta del Govern i titular del departament de Governació i Relacions Institucionals, hi participen també representants dels departaments d’Interior; d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; de Territori i Sostenibilitat i d’Empresa i Ocupació.
L’objectiu principal de la comissió ha estat, i és, conèixer la previsió a curt i a mitjà termini per poder-ne instrumentar mesures addicionals, tot optimitzant la coordinació de les diverses unitats de la Generalitat en les tasques de predicció, prevenció i extinció dels incendis forestals.
Aquesta comissió també ha valorat les necessitats pressupostàries per a fer front a la campanya d’estiu, la qual cosa ha permès d’ampliar els crèdits consignats inicialment als pressupostos del 2012.
Està previst que aquesta comissió mantingui la seva activitat mentre es donin les circumstàncies d’un risc d’incendi superior a l’habitual en aquests períodes estivals.
 
 
 
ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ - Dispositiu del Departament d'Agricultura
 
La campanya d’aquest any està marcada principalment per les millores tecnològiques, modificacions organitzatives i noves línies de treball per donar major capacitat de resposta de tots els agents humans i materials que lluiten contra el foc i la coordinació estreta entre els diferents col·lectius i cossos que intervenen en la prevenció i l’extinció dels incendis forestals.
 
El Departament d’Agricultura destinarà el 2012 13.39 milions d’euros en treballs  de prevenció d’incendis, gestió forestal sostenible, franges en urbanitzacions i Agrupacions de Defensa Forestal
 
El Departament concentra els seus recursos per rebaixar el combustible dels boscos perquè el seu aprofitament és la millor manera per fer prevenció, juntament amb la lluita contra les causes i l’anàlisi del risc d’incendi a través dels mapes de risc diari, els Plans Alfa i resta d’eines operatives.
 
 
Una nova eina per impulsar la gestió global  del risc d’incendis i millorar la prevenció
 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural està preparant el nou pla de Política Forestal de Catalunya. Aquest pla té com a objectiu establir l’ordenament dels terrenys forestals de Catalunya per assegurar-ne la conservació i garantir la producció de primeres matèries, potenciar l’aprofitament sostenible dels recursos naturals renovables i mantenir les condicions que permeten un ús recreatiu i cultural d’aquests terrenys, ha senyalat Pelegrí.
 
La manca de rendibilitat dels aprofitaments forestals comporta una densificació dels boscos que les fa molt vulnerables als incendis d’alta intensitat. Aprofundir en l’anàlisi del risc d’incendis i millorar la seva integració en el conjunt de les polítiques sectorials, la protecció de les forest, habitatges i infraestructures, així com promoure estructures de paisatge menys vulnerables als grans incendis forestals són els objectius principals de l’estratègia de gestió del risc d’incendis.
 
Per això el conseller d'Agricultura ha senyalat que l’aprovació del nou Pla General de Política Forestal, està previst per aquest any i crea la figura del Programa de Prevenció d’Incendis Forestals de Catalunya que establirà les directrius i estratègies en matèria de prevenció d’incendis forestals per als propers anys. A aquest pla s’establiran els dos nivells bàsics de planificació: els municipals i el dels Perímetres de Protecció Prioritària (PPP).
 
La planificació als PPP es desenvoluparà mitjançant els projectes d’infraestructures estratègiques de prevenció d’incendis dels PPP.  En la redacció d’aquest projectes hi participen tots els agents afectats (administració forestal, bombers, administracions locals, propietaris, ADF’s, gestors d’espais naturals,…)
 
 
Les inversions en prevenció d’incendis 2012: Més de 13 MEUR
 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural  intervé sobre la massa forestal realitzant actuacions dirigides a rebaixar la càrrega de combustible dels boscos a través de les diferents modalitats del treballs sílvicoles de gestió forestal.
 
Una altra front d’inversions per lluitar contra els incendis és la inversió que es fa sobre les àrees estratègiques. Aquí s’hi inclouen les franges de prevenció d’incendis  i les franges d’urbanitzacions i el manteniment silvipastorals . Tots aquests treballs estan dirigits pels més dels 40 enginyers del Departament que s’encarreguen de realitzar la planificació d’infraestructures de prevenció d’incendis.
 
Quant a les activitats silvícoles tradicionals, a més de complir l’objectiu de millora de les masses tenen un component important de prevenció de riscos ja que disminueixen la càrrega de combustible. 
 
L’objectiu del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural és disposar d’una xarxa viària estratègica que doni cobertura suficient perquè els mitjans d’extinció puguin accedir als punts d’aigua i a les forests. Aquesta xarxa ha de garantir la mobilitat dels recursos de manera segura i eficaç per poder accedir a la xarxa de més de 2000 punts d’aigua a Catalunya.
 
La pastura pel control de combustible en zones estratègiques de prevenció d’incendis resulta una eina molt eficaç per això des del Departament D’Agricultura es promou aquest tipus de pastura i pretén crear noves formes de finançament  per estendre més aquesta pràctica en àrees d’alt risc d’incendi. Finalment, pel manteniment dels equipaments de les Agrupacions de Defensa Forestal i de les seves federacions es destinen 1M €
 
Finalment es destinen 0.6M a la prevenció a través dels mitjans aeris, 0.37 en les brigades de suport de Prevenció d’incendis, i 0.17M a la campanya publicitària.
2012: un hivern amb molts incendis i un total de més de 4.500 hectàrees cremades
 
Durant aquest 2012 s’observa com fins a mitjans de març s’anaven succeint episodis amb més perill d’incendi del que és habitual per a l’època com a conseqüència sobretot, de la ratxa seca i els episodis de vent de nord. Hem patit  fins al 22 de maig un total de 348 incendis amb un total de 4.554 hectàrees forestals cremades.
 
Si comparem el número d’hectàrees cremades durant el mateix període dels 11 anys, observem que durant els cinc primers mesos de l’any no només s’ha superat la mitjana de la dècada, sinó també als anys més negatius com el 2000, 2005 i 2006.
 
Aquest nombre d’incendis i la superfície afectada es deuen a l’estat de la vegetació, com a conseqüència de la manca de precipitacions durant tot l’hivern, situació agreujada per la concurrència de nombrosos episodis de fort vent de nord i humitats relatives baixes.
 
En aquest període hem tingut 14 incendis de superfície superior a les 10 hectàrees que en sumen un total de 4125, la seva majoria concentrats en episodis de fort vent els dies 4 i 5 de febrer, 8 i 9 de març i 15 de maig. Els incendis del 20 de febrer i del 2 de març  es van originar en una situació anticiclònica amb humitats relatives molt baixes.
 
Aquesta situació ha millorat a partir de la segona quinzena del mes de març amb l’arribada d’importants precipitacions que ha permès augmentar el contingut d’humitat de la vegetació malgrat que no ho ha fet de manera regular i ha deixat zones de Tarragona i de les Terres de l’Ebre encara en situació de dèficit hídric. L’incendi més gran d’aquest any 2012 es va produir el 15 de maig a Rasquera amb 2.786 hectàrees cremades
 
 
L’equació de la PREVENCIÓ = anàlisi del risc + lluita contra les causes + acció sobre la vegetació i infraestructures de defensa
 
 
L’anàlisi del risc
 
Les eines bàsiques  per a l’anàlisi i gestió del risc són 3: el mapa diari de risc // els Plans Alfa // i els informes de perill per episodis d’alt risc que s’elaboren a partir d’un episodi crític de foc potencial i es traslladen a tots els organismes implicats en la prevenció d’incendis.
 
En aquest àmbit, en relació amb l’elaboració dels mapes de risc, s’han millorat els gràfics d’humitat de la vegetació així com les eines de seguiment de l’estat de verdor via satèl·lit que, juntament amb l’automatització dels procés amb SIG Miramon faciliten molt més l’elaboració dels mapes de risc.
 
 
La investigació de les causes dels incendis
 
La lluita contra les causes d’incendis forestals és un dels eixos fonamentals de la prevenció dels incendis forestals a Catalunya i facilita la implantació de les mesures preventives més adequades per minimitzar-ne els riscos.
 
Les causes principals d’incendis forestals dels últims 10 anys són les negligències que representen un 40,86%, la intencionalitat un 23.37 % seguit dels accidents que representen un 12.53%. L’esforç en la investigació de les causes ha comportat que només al voltant de l’11% dels incendis siguin de causa desconeguda.
 
Aquest any i com a eina pel seguiment i l’anàlisi de les causes s’ha millorat l’anàlisi de la distribució espacial dels incendis que permet localitzar les zones més problemàtiques, i també s’ha desenvolupat una formació especialitzada en el cos d’agents rurals que en fan el seguiment.
 
Amb l’objectiu de reduir els incendis produïts per negligències derivades d’un incorrecte manteniment de les infraestructures o per accidents, el Cos d’Agents Rurals porta a terme durant tot l’any una important activitat inspectora de les infraestructures generadores de perill d’incendi forestal.
 
Acció sobre la vegetació i infraestructures de defensa
 
Des del setembre del 2011 s’han realitzat un total de 9.327 inspeccions amb especial dedicació a les línies elèctriques, cremes autoritzades, àrees recreatives i urbanitzacions que han generat un total de 597 denúncies.
 
Així mateix, es realitzen inspeccions d’infraestructures útils per la extinció dels incendis forestals com és el cas de la xarxa bàsica de camins forestals amb 675 inspeccions i dels punts d’aigua amb 466 inspeccions
 
Les campanyes específiques per la lluita contra els incendis causats per negligències o accidents en el període de la sega es van iniciar l’any 2011 i es consoliden aquest any per la valoració del seu resultat com una eina eficaç de prevenció.
 
Aquest any es desenvolupen dues campanyes específiques de prevenció d’incendis: la sega i el borrissol del  pollancre
 
Els dispositius de prevenció de la Campanya 2012
 
Recursos humans estructurals:
Cos Agents Rurals: 505
Enginyers forestals: 40
Guardes de reserva: 20
Comunicacions i suport: 43
Grup Especial Prevenció Incendis: 13
 
Recursos humans de reforç de col·laboració
Agrupacions de Defensa Forestal : 7.500 socis
Brigades de Forestal Catalana: 90
 
Recursos humans de reforç finançats pel DAAM
Operadors : 6
Tècnic geògraf (GIS) : 2
Auxiliars GEPIF : 35
Conductors: 5
Diplomats: 2
 
 
ÀMBIT DE L'EXTINCIÓ D'INCENDIS-  Dispositiu del Departament d’Interior
 
En la seva intervenció, el conseller Puig ha fet un breu repàs als incendis forestals del passat hivern i primavera que han estat els elements que, després de ser analitzats i estudiats pels tècnics operatius, fan preveure una Campanya Forestal complicada. Per aquest motiu, ha dit, cal estar preparats.
 
En aquest sentit, ha recordat que a l’hivern vam fer front a una situació històrica d’extrema sequera, i veníem d’unes gelades també importants, condicions que van agreujar, i molt, el risc d’incendi forestal. De fet, els incendis que es van produir al Pirineu es van comportar com “grans incendis forestals”, a causa de la seva alta intensitat, els salts de foc a distàncies de fins a 100-150 metres de distància i el fet que forcessin a diari l’ús de mitjans aeris i unitats GRAF dels Bombers de la Generalitat. Tot això és especialment preocupant si tenim en compte l’època de l’any quan es van produir (hivern) i la zona (Pirineus).
 
A més, durant aquest episodi d’incendis forestals, els Bombers van fer front a diversos incendis forestals simultanis, quan havien de fer front als incendis del Pirineu i de Girona a la vegada. La simultaneïtat és una situació que esdevé crítica per als Bombers, atès que han de redistribuir els mitjans d’extinció mitjans, d’una banda, i perden contundència d’atac al foc, de l’altra.
 
Puig també ha repassat l’incendi que fa 15 dies va cremar més de 3.000 hectàrees de terreny, bàsicament al municipi de Rasquera, i que es produïa després d’un episodi de pluja, quan la percepció generalitzada del risc d’incendi havia disminuït. Aquest incendi, que ha estat el més important, pel que fa a la seva extensió, dels darrers anys, va tenir també un comportament extremadament difícil . Cal recordar que les tasques d’extinció es van veure complicades, i molt, per la difícil orografia del terreny, els accessos impossibles per als vehicles terrestres dels Bombers i la dificultat dels mitjans aeris per volar.
Pel que fa a la previsió meteorològica, les dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya indiquen que la precipitació acumulada durant el període juny 2011 – maig 2012, és actualment inferior a la mitjana climàtica.
 
Escenari previst
Els Bombers constaten que les pluges de la primavera només han mantingut el nivell de sequera estable, però no l’han disminuït, i que les parts del territori que acumulen menys precipitació el darrer any són precisament aquelles que tenen més risc de patir incendis forestals, motiu pel qual estaran molt amatents a l’evolució del risc d’incendi forestal.
 
En aquest sentit, el conseller Puig ha recordat l’estratègia de treball dels Bombers, tot analitzant diàriament el risc d’incendi per tal de redistribuir els recursos operatius (mitjans aeris, columnes mòbils, guàrdies de suport al comandament).
 
Dispositiu de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
El dispositiu tècnic i humà dels Bombers de la Generalitat per fer front a la Campanya Forestal 2012 suposarà una despesa aproximada de 24,14 milions d’euros. Els Bombers comptaran enguany amb 158 parcs de Bombers (entre parcs de bombers funcionaris, voluntaris i estiu) i amb 4 columnes mòbils. Així mateix, disposaran de 64 punts de guaita distribuïts per tot el territori, que es veuen complementats pels punts de guaita i vigilància forestal tant del Patronat de Collserola com de la Diputació de Barcelona.
 
Fins a 6.567 persones formen part del dispositiu humà. D’aquestes, 5.456 són personal habitual de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament s(DGPEIS) i 1.111 és el total de personal contractat específicament per reforçar la Campanya Forestal.
 
Finalment, i com és habitual, els Bombers reforçaran el seu dispositiu habitual gràcies a la incorporació de mitjans aeris durant el període de Campanya Forestal. En total, comptaran amb 35 aparells distribuïts arreu del territori.
 
 
Millores de la Campanya Forestal 2012
 
Enguany, tot i que disposen del mateix número de mitjans aeris, els Bombers incorporen un nou model d’helicòpter, el B4, amb més capacitat per al transport de personal. Amb aquest nou model d’helicòpter milloren la seguretat del personal operatiu i guanyen rapidesa en la seva mobilització i accés fins al lloc on hagin de treballar.
 
D’altra banda, consolidaran el mètode de treball en els incendis forestals, a través de l’estructura de suport al comandament (que integra tant la planificació com la intervenció), quan es produeix un incendi forestal, com una pràctica habitual i generalitzada a totes les Regions d’Emergències.
 
Durant aquesta Campanya Forestal, els Bombers intensificaran la coordinació amb altres organismes relacionats amb els incendis forestals, com són el Cos d’Agents Rurals, les Agrupacions de Defensa Forestal o les Diputacions de Barcelona i Girona, el Servei Meteorològic de Catalunya o cossos de Bombers de zones limítrofes (França, Aragó, Balears o València) entre d’altres.
 
Finalment, els Bombers de la Generalitat consolidaran, enguany, els equips del Grup d’Emergències Mèdiques (GEM), personal dedicat de forma exclusiva a la seguretat en incendis forestals i que garanteix la seguretat mèdica del personal que intervé en els incendis, d’una banda, i l’ús de maquinària pesada en l’extinció dels incendis forestals de l’altra.
 
 

3  

Fitxers adjunts

Dossier de premsa Extinció (Interior)

Dossier de premsa Extinció (Interior)
PDF | 1954

Dossier de premsa àmbit Prevenció (Agricultura)

Dossier de premsa àmbit Prevenció (Agricultura)
PDF | 5416

Moment de la compareixença dels consellers Puig i Pelegrí

Moment de la compareixença dels consellers Puig i Pelegrí
JPG | 76