Salut

L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha estat guardonada amb un premi de la Federació AICE

query_builder   11 juny 2012 12:10

event_note Nota de premsa

L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha estat guardonada amb un premi de la Federació AICE

El Programa de prevenció de la hipoacúsia neonatal preveu un abordatge integral, des del cribratge dels nadons al seguiment dels casos detectats.
Fins al moment s’han cribrat 44.000 nadons i s’han detectat 67 casos.
El Programa de salut maternoinfantil de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha estat guardonat amb un premi institucional en la quinzena edició dels premis AICE que concedeix la Federació d’Associacions d’Implantats Coclears d’Espanya (AICE).
 
Aquests premis, de referència en el marc de la discapacitat auditiva, han volgut destacar la tasca de l’Agència com a pionera a l’Estat espanyol en l’abordatge de la detecció precoç de la sordesa des d’una perspectiva àmplia de salut pública, a través del Protocol de prevenció de la hipoacúsia neonatal inclòs en el Programa de salut maternoinfantil.
 
Amb aquest Programa, el Departament de Salut duu a terme un abordatge integral que inclou el cribratge neonatal auditiu universal, el diagnòstic, el tractament amb l’equipament més adient, l’estimulació primerenca i el seguiment amb una bona inserció educativa i social dels nens i nenes afectats per sordeses de tot tipus.
 
A més, des que se’n va iniciar el desplegament progressiu a mitjan 2010 a tot Catalunya, s’ha realitzat la primera prova de cribratge en més de 44.000 nounats, dels quals més de 3.300 han requerit una segona prova i, d’aquests, 349 han estat derivats per a confirmació del diagnòstic i, finalment, han estat 67 infants els diagnosticats d’hipoacúsia.
 
Programa per a la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal
Un de cada 1.000 infants té una hipoacúsia profunda i, si es té en consideració la moderada, pot afectar 3 de cada 1.000 infants. La detecció precoç de la hipoacúsia, el diagnòstic, el tractament i el seguiment d’aquests infants suposa un pronòstic més favorable d’aquesta malaltia.
 
El cribratge es du a terme a les unitats de maternitat de la xarxa pública de tot Catalunya mitjançant una prova específica molt sensible basada en la tècnica dels potencials evocats auditius.
 
Els nadons diagnosticats de sordesa es deriven a una unitat de referència de la hipoacúsia i el seguiment posterior es fa amb la intervenció dels centres de recursos i atenció infantil dels diversos departaments de la Generalitat amb competència en aquest àmbit.
 
La implementació del Protocol per a la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal s’ha anat estenent progressivament a tot el territori de Catalunya, seguint una instrucció del Servei Català de la Salut, que n’ha coordinat el desplegament territorial. Alhora, un registre específic permet l’avaluació del Programa, el Protocol del qual va ser elaborat amb la participació de les societats científiques, els professionals i les persones i institucions implicades en la detecció, el seguiment i el tractament de la hipoacúsia infantil.
 
A més, el Protocol es va basar en el consens del grup de treball i en recomanacions científiques basades en l’experiència professional i l’evidència científica, així com les recomanacions de les agències de tecnologia i els documents de consens nacional i internacional.
 
Més informació: