Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Presentació de les dades corresponents a la DUN 2012

Canvi de tendència a favor del relleu generacional: puja el nombre de declarants menors de 40 anys i disminueixen els de més de 55 anys

query_builder   14 juny 2012 14:00

event_note Nota de premsa

Presentació de les dades corresponents a la DUN 2012

Canvi de tendència a favor del relleu generacional: puja el nombre de declarants menors de 40 anys i disminueixen els de més de 55 anys

 
 
 
FOTO WEB
Un moment de la sessió informativa de presentació, celebrada avui a Lleida, amb el director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, i la directora dels Serveis Territorials del DAAM a Lleida, Cristina Bosch.
 
 
·         Puja en 2.500 el nombre de nous sol·licitants de la DUN. Destaca l’increment en el nombre d’agricultors que compleixen la condició d’agricultor professional, que ha passat de 10.049  a 13.463
 
·         Relleu generacional: es produeix un canvi de tendència, s’incrementa el nombre de declarants menors de 40 anys i disminueix el nombre de declarants de mes de 55 anys.
 
·         El percentatge de dones, sobre el total de persones físiques, que presenten la DUN és també significatiu (31%) amb tendència a l’alça respecte a l’any anterior i l’edat de les dones incorporades és 9 anys menor que els homes
 
·         Avança la simplificació de tràmits: el 97% de les sol·licituds ja es tramiten per via electrònica
 
 
La Declaració Única Agrària (DUN) és la declaració anual que fan els titulars d'explotacions agràries, que inclou la declaració de les parcel·les de la seva explotació, i permet sol·licitar diversos ajuts adreçats a explotacions agràries i fer altres tràmits i declaracions davant del DAAM. A través d’aquesta declaració anual que fa l’agricultor, es poden realitzar fins a 55 tràmits en una única actuació i sol·licitud d’ajuts, simplificant de forma considerable els tràmits que ha de realitzar amb l'administració. El termini per a presentar la DUN va de l’1 de febrer fins al 30 d’abril i fins al 31 de maig es pot fer modificacions de  parcel·lari. Per tant, el 31 de maig va finalitzar el període de modificacions de la DUN i ja es disposa de les dades definitives d’aquesta campanya 2012.
 
El total de DUNs presentades ha estat de 61.019  davant les 61.869 de la campanya anterior, el que suposa 850 declaracions menys.
 
El nombre de sol·licitants que no han presentat la DUN és de 3.350, la majoria és perquè no van cobrar al 2011 perquè no complien els requisits , i un 22% no disposava de drets de Pagament Únic. Per contra, hi ha 2.500 sol·licitants nous. De les altes i baixes destaquem el següent:
 
•      Augment de dones en un 7% respecte a les baixes.
•      Edat dones incorporades: 9 anys més joves que els homes.
•      La distribució geogràfica segueix el patró actual.
•      Edat de baixa als 65 anys, de mitjana.
•      Persones jurídiques: 7,6% de baixes i 15% de altes.
 
Quant al tipus de declarant, hi ha 55.332 persones físiques i 5.687 persones jurídiques, amb predomini de les SCP. En el cas de les persones físiques, un 61,2% tenen més de 55 anys, quant a la DUN 2011 els sol·licitants per sobre dels 55 era el 62’8%, i un 10’40 tenen menys de 40 anys, mentre el 2011 els joves representaven el 9’6%.
 
Pel que fa a les vies de presentació, un 97% de les DUNs s’han presentat mitjançant signatura electrònica, enfront del 60% de 2011, complint-se amb escreix l’objectiu que s’havia plantejat el DAAM de superar el 90%. Pel que fa a als altres mitjans de presentació, la confirmació via web o 012 s’ha incrementat un 32% respecte a 2011, mentre que s’ha presentat en paper únicament un 1% de les DUNs, enfront del 36% del 2011.
 
Per àmbits territorials, destaca el nombre de DUNs presentades a les comarques de Lleida, 23.731, que suposen el 39% del total, seguit de les de Terres de l’Ebre amb un 22%, de les de Tarragona un 16%, i entre un 6 i un 8% a les comarques de Barcelona, la Catalunya central i Girona.
 
A través de la DUN, s’ha fet 187.252 sol·licituds i tràmits davant del DAAM. Concretament, les sol·licituds i tràmits realitzats han estat els següents:
-      78.724 sol·licituds d’ajuts directes (pagament únic i altres ajuts directes associats)
-      18.020 d’ajuts de Contracte Global d’Explotació (procediment abreujat i procediment general).
-      90.097 corresponen a altres tràmits (ajut per activitat apícola en zones amb abellerol, sol·licitud explotació agrària prioritària, admissió nous sectors a pagament únic, modificacions del SIGPAC, etc.)
 
L’import aproximat de pagament que suposaran aquestes sol·licituds és de 350 milions d’euros.
 
Cal destacar l’increment en el nombre d’agricultors que compleix la condició d’agricultor professional, que ha passat de 10.049  a 13.463, arran de l’aplicació del nou Decret 44/2012, pel qual es crea el Sistema Integrat de Dades d’Explotacions Agràries, que flexibilitza les condicions per a tenir la consideració d’agricultor professional (amb l’anterior normativa es tenien en compte els rendiments nets declarats fiscalment i en aquest Decret es fixa els ingressos totals fiscalment declarats. El canvi de rendiments nets a ingressos totals permet obtenir la dada real d’activitat agrària, atès que els rendiments es determinen en funció d’un seguit de desgravacions fiscals per a arribar a una dada fiscal. El canvi visualitzarà un número més elevat d’agricultors que compleixen la condició d’agricultor professional). També es va flexibilitzar el règim de cotització a la Seguretat Social.
 
Pagament únic i altres ajuts directes
 
El pagament únic i altres ajuts directes suposen uns 280 milions d’euros. Són ajuts amb finançament 100% de la Unió Europea, corresponents al primer pilar de la Política Agrària Comunitària (PAC), i tenen com a objectiu donar suport a les rendes agràries i contribuir al manteniment de l’activitat agrària, evitant el seu abandonament i contribuint així a evitar el despoblament de les zones rurals, a l’equilibri territorial i a l’obtenció i subministrament d’aliments a la població. Els ajuts contemplats són l’ajut de pagament únic, l’ajut acoblat de vaques alletants i els ajuts específics a determinats sector productius vinculats a produccions de qualitat o considerats més vulnerables des del punt de vista de la rendibilitat econòmica i de la sostenibilitat. També es contempla l’ajut acoblat de fruits de closca, amb finançament per part del Ministeri i del DAAM.
 
En l’annex 1 figura les sol·licituds per cadascuna de les línies d’ajut i per àmbit territorial.
 
Hi ha un increment considerable de les sol·licituds de pagament únic i dels imports previsibles de pagament. El nombre de sol·licituds s’ha incrementat en 1.269 beneficiaris com a conseqüència de la desconnexió d’una sèrie d’ ajuts que s’ha produït aquesta campanya i la seva incorporació al règim de pagament únic. En aquest procés de desconnexió s’han assignat drets (o s’ha incrementat el valor dels drets que ja tenia) a 25.000 beneficiaris, el que comportarà un increment dels imports de pagament únic de 38.543.936 €.
 
Contracte Global d’Explotació
 
Els ajuts del Contracte Global d’Explotació (CGE) suposen uns pagaments d’uns 126 milions d’euros anuals. Són ajuts cofinançats , corresponents al segon pilar de la Política Agrària Comunitària. Els ajuts que es pot sol·licitar són els ajuts agroambientals, indemnització compensatòria, foment de la ramaderia ecològica, així com primera instal·lació de joves, ajuts a la modernització de les explotacions agràries i ajuts de diversificació.
 
En l’annex 2 figuren les sol·licituds per línia d’ajuts.
 
Cal destacar un augment important en l’ajut d’incorporació de joves agricultors respecte a l’any anterior, i dels ajuts de modernització de les explotacions.
 
 
 
 
2011
2012
Instal·lació joves agricultors
362
386
Modernització explotacions
1.238
1.384
 
 
 
 
Altres tràmits
 
Dintre d’aquest apartat, destaquem la sol·licitud de qualificació com a explotació agrària prioritària o la modificació de la ja existent amb un nombre de 2.481 arreu de Catalunya, on destaquen les comarques de Lleida amb el 45% de les sol·licituds (veure distribució a l’annex 3).
 
 
Previsió dels primers  pagaments
 
El conseller Josep Maria Pelegrí va demanar al Ministeri que es sol·licités a la Comissió Europea (CE) l’autorització de bestreta de pagament únic i ajuts directes, davant de la greu situació de crisi que pateix el nostre sector agrari. L’autorització d’aquesta bestreta pot suposar avançar els primers pagaments a la segona quinzena del proper mes d’octubre, amb previsió d’injecció de més de 120 milions d’€ a les explotacions agràries de Catalunya.  Durant el mes de desembre es farà la liquidació de l’ajut de Pagament Únic que recollirà l’increment d’imports conseqüència de la desconnexió de determinats ajuts al pagament únic la campanya 2012.
 
 
Annex 1
 
Pagament Únic i altres ajuts directes: Sol·licituds per línia d’ajut
 
Línia d’ajut
Nº Sol·licictuds
 
 
Pagament Únic
58.750
Ajut als fruits de closca i/o garrofa
12.679
Ajut als fruits de closca i/o garrofa per millora de l'esporga
885
Ajut específic als llegums de qualitat
45
Prima en benefici dels productors que mantenen vaques alletants
1.319
Ajut específic a les explotacions que mantenen vaques alletants
1.517
Ajut específic a la producció de carn vaquí de qualitat
1.683
Ajut específic al sector lacti-productes de qualitat
270
Ajut específic al sector lacti per vulnerabilitat
630
Ajut específic a la producció de qualitat d'oví-cabrum
231
Ajut específic productors d’oví en agrupacions
421
Ajut específic productors de cabrum zones desfavorides
294
 
 
Annex 2
 
Contracte Global d’Explotació: Sol·licituds per línia d’ajuts
 
Línia d’Ajut
Nº Sol·licituds
Indemnització Compensatòria
5.657
Gestió zones humides RAMSAR arròs/closes
2.265
Producció Integrada
1.616
Agricultura ecològica
916
Agricultura racional i de conservació
578
Sistemes alternatius a lluita en vinya
556
Conservació i millora races autòctones
553
Millora i foment de pastures
509
Foment ramaderia ecològica
411
Erosió i paisatge
325
Millora pastures muntanya Ramaderia. Equina
250
Millora ZEPAs en la Plana Agrícola
125
Apicultura millora biodiversitat
120
Foment pastura sotabosc en PPP
44
Varietats vegetals autòctones
15
Gestió sostenible de la fertilització
15
Producció agrària compatible zones humides RAMSAR (retirada 20 anys)
14
 
Annex 3
 
Distribució territorial de les sol·licituds de qualificació d’Explotacions Agràries Prioritàries
 
Àmbit Territorial
 Nº Sol·licituds
Barcelona
237
Catalunya Central
280
Girona
272
Lleida
1.129
Tarragona
286
Terres de l'Ebre
277
 
2.481
 
 
 
 
 

2  

Fitxers adjunts

Imatge de la sessió informativa de presentació.

Imatge de la sessió informativa de presentació.
JPG | 25

Dossier de la presentació.

Dossier de la presentació.
PPT | 2483