Direcció General de Comunicació

Biotecnologia

La biotecnologia a Catalunya

query_builder   18 juny 2012 08:21

event_note Nota de premsa

La biotecnologia a Catalunya

  • En els darrers 10 anys, Catalunya s’ha convertit en un clúster biotecnològic de referència al sud d’Europa

La biotecnologia és, bàsicament, l’ús d’un seguit de tècniques científiques per transformar matèria viva (cèl·lules) o parts d’aquesta (proteïnes, gens...) per produir nous productes i serveis. Són processos amb un origen llunyà —l’elaboració de molts aliments, com el pa, la cervesa o el iogurt, és resultat de l’ús de llevats o bacteris—, però que ha viscut un creixement exponencial gràcies al desenvolupament espectacular de la biologia molecular i la genètica des de les darreres dècades del segle XX fins ara.

 

La biotecnologia aporta solucions innovadores per als grans reptes de la humanitat: la salut, l’alimentació, la producció energètica o la sostenibilitat mediambiental. En l’àmbit sanitari permet conèixer millor les causes de les malalties i, en conseqüència, dissenyar medicaments més precisos, però també diagnosticar amb més precisió, anticipant, fins i tot, la possibilitat de patir una patologia, el que possibilita el desenvolupament d’una medicina predictiva i personalitzada.

 

La biotecnologia millora també les tècniques agrícoles i ramaderes, millora la salut animal i la productivitat i permet la interacció entre producció alimentària i salut, a través dels aliments funcionals i els nutricèutics. La producció de biocombustibles o la bioremediació —descontaminació a través de processos biològics— són altres de les aplicacions clau.

 
 

La Biotecnologia a Catalunya

 

En els darrers 10 anys, Catalunya s’ha convertit en un clúster biotecnològic de referència al sud d’Europa, gràcies a un esforç sostingut per impulsar la recerca, en el marc de les universitats i els parcs científics, i propiciant la creació d’empreses dedicades a l’R+D en aquest àmbit.


Actualment, la BioRegió de Catalunya compta amb 80 centres de recerca, 20 parcs científics i tecnològics, 15 hospitals i 12 universitats, en els quals hi ha 435 grups de recerca dedicats a les biociències. En aquest entorn de recerca treballen 7.981 persones, el 90% de les quals es dediquen a tasques d’investigació (científics i tècnics).

 

Catalunya compta amb tres grans infraestructures de recerca, com són el supercomputador Mare Nostrum (Barcelona Supercomputing Center, BSC), el sincrotró Alba-Cells, i el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica, i amb un centenar de plataformes tecnològiques.

 

D’altra banda, hi ha un conjunt de 480 empreses, que inclouen 91 empreses biotecnològiques, 71 farmacèutiques  i 106 companyies de tecnologies mèdiques innovadores i de serveis sectorials. Aquestes empreses donen ocupació a unes 22.000 persones, la meitat de les quals es dedica a tasques de recerca. S’estima que el sector en el seu conjunt —entitats públiques amb serveis a tercers i empreses— factura 15.600 milions d’euros anuals, un 29% del volum econòmic que la patronal Asebio calcula que té el sector en conjunt a l’Estat espanyol.

 

Catalunya compta amb el 21% de les empreses biotecnològiques de l’Estat, per davant de Madrid (19%), Andalusia (12%), València (11%) i el País Basc (10%) i és una de les bioregions europees més dinàmiques, amb projectes en col·laboració amb clústers de França, Alemanya, Gran Bretanya, Itàlia i Holanda, entre altres països europeus, i amb entitats d’economies consolidades, com  els EUA, i emergents, com Xina, Índia o Brasil.


Catalunya destaca en àmbits de recerca com el càncer i les malalties neurodegeneratives —Parkinson, Alzheimer...—, amb fortaleses tecnològiques reconegudes en àmbits com la nanomedicina o la bioinformàtica.


 

Biocat

 

Per a coordinar i impulsar el creixement i la consolidació del sector biotecnològic i biomèdic, el 2006 es va crear Biocat, una entitat que té com a missió aglutinar i promoure la interacció de totes les entitats del sector —públiques i privades—, impulsar la seva competitivitat, facilitar la seva connexió i projecció internacional i promoure el coneixement de la biotecnologia en la societat, per a propiciar una implicació activa de tots els sectors en el seu desenvolupament.

 

La recerca i la innovació, prioritats estratègiques
La recerca i la innovació són prioritats estratègiques del Govern de la  Generalitat  i factors decisius per treure Catalunya de la crisi.  En aquesta legislatura el Govern s’ha proposat com a grans objectius desenvolupar el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació  i revisar el Pla de Recerca , així elaborar  la primera Llei de la Ciència de Catalunya per garantir l'excel•lència del sistema de recerca català.
Una de les fites ja assolides per Govern en matèria de recerca ha estat la flexibilització de les normes de funcionament dels centres de recerca per tal que puguin gaudir de plena autonomia en el desenvolupament de les seves finalitats fundacionals i fer més eficaç la seva activitat investigadora.


Així mateix, pel que fa a grans infraestructures de recerca, cal destacar que el Sincrotró Alba de Cerdanyola del Vallès ja està preparat per funcionar de forma rutinària i ha començat a acollir els primers investigadors.


El Govern treballa en incrementar el suport als agents del sistema per facilitar la seva participació en els programes estatals i fomentar la col·laboració científica i tecnològica internacional. En aquest sentit cal mencionar la inauguració, l’any 2011, del nou edifici de l’Institut de Recerca Biomèdica  de la Universitat de Lleida i el centre de recerca.

 

Per a més informació: Recerca i desenvolupament al Pla de Govern 2011-2014