Interior

Interior i els Col·legis d'Advocats de Catalunya signen un conveni de col·laboració en matèria de trànsit

query_builder   18 juny 2012 14:44

event_note Nota de premsa

Interior i els Col·legis d'Advocats de Catalunya signen un conveni de col·laboració en matèria de trànsit

FOTO
El departament d’Interior i els Col·legis d’Advocats de Catalunya han signat avui un conveni de col·laboració en matèria de trànsit que s’emmarca en un context que es caracteritza per una voluntat decidida de col·laboració entre el Departament d’Interior i els Col·legis d’Advocats de Catalunya. Concretament, l’àmbit de col·laboració es refereix a la tramitació per a l’obtenció dels informes d’accidents de trànsit que elaboren els mossos d’esquadra, i el seu objectiu és facilitar la feina dels advocats de cares a la defensa dels seus clients.
 
Aquesta millora persegueix dos objectius molt concrets:
  • Agilitzar el tràmit d’obtenció dels informes d’accidents elaborats pels mossos d’esquadra, disminuint el temps que l’advocat haurà d’invertir en la seva tramitació.
  • Millorar la quantitat i la qualitat de la informació que rep l’advocat, facilitant enormement la seva feina.
 
Com s’agilitza el tràmit?
•        Evitant la necessitat de desplaçar-se per obtenir l’informe.
•        Escurçant terminis
•        Possibilitant l’accés electrònic a l’informe
•        Facilitant el pagament de la taxa per mitjans electrònics
 
 
Fases del projecte:
 
El Departament d’Interior aborda el projecte que possibilita aconseguir aquests objectius en dues fases.
 
La primera fase s’inicia amb la signatura d’aquest conveni i es posa en marxa a partir del 19 de juny del 2012, l’endemà de la signatura. La finalització d’aquesta fase es situa en el moment de l’entrada en funcionament del nou sistema d’informació (ATENEA).
 
Els beneficis que comporta aquesta primera fase per al ciutadà i, per tant, per a l’advocat que el representa, són:
 
•        Evita la necessitat de desplaçar-se per obtenir l’informe.
•        Possibilita l’accés electrònic a l’informe mitjançant el col·legi d’advocats (text escanejat i fotografies en format digital, en la majoria dels casos).
•        Inclou informació validada sobre l’accident.
•        El procediment s’incorpora a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat, que és el canal habitual de tramitació electrònica entre el ciutadà i l’Administració.
•        Concentra les peticions en una única bústia de recepció del Departament d’Interior, cosa que facilita i homogeneïtza la tramitació, evitant que l’advocat hagi de conèixer l’òrgan del Departament que té la competència per lliurar cadascun dels informes.
•        Es facilita el pagament de la taxa on-line, que es pot activar des del mateix document de resposta del Departament d’Interior.
 
 
La segona fase s’iniciarà amb l’entrada en funcionament del sistema ATENEA que permetrà que tot el procés per accedir als informes d’accidents de trànsit es resolgui dins de l’àmbit d’un únic sistema d’informació.
 
Els beneficis que comporta per al ciutadà i, per tant, per a l’advocat que el representa, addicionalment als obtinguts en la primera fase, són:
 
•        Permetrà obtenir les dades de l’informe estructurades i uniformitzades, després de ser transcrites al sistema d’informació policial de manera que serà l’única font d’informació d’aquestes dades.
•        Es reduiran de manera substancial les interpretacions errònies, donat que els informes tindran una estructura i format estàndard que permetrà fer-los més  intel·ligibles encara.
•        S’obtindrà un croquis de l’accident amb millors prestacions gràfiques que l’actual, que es realitza a ma alçada.
•        Agilitarà encara més la tramitació, ateses la sol·licitud i l’obtenció dels informes mitjançant accés directe al sistema d’informació del Departament d’Interior per part dels interessats autoritzats.
•        Es podrà donar resposta d’informació requerida més completa i en uns terminis més curts
•        S’utilitzarà la certificació electrònica en les peticions per part dels advocats, per donar solidesa i total seguretat al Sistema d’Informació.
•        S’inclourà la georeferenciació, adoptada internacionalment com a solució per identificar unívocament el lloc de l’accident.
 
 
Esquemàticament, el paper dels Col·legis d’Advocats de Catalunya
 
- Durant la primera fase és el de fer d’intermediari entre els col·legiats i el Departament d’Interior, per permetre l’agilitació de la tramitació.
 
- Durant la segona fase serà el d’acreditar que els seus col·legiats tenen la representació legal per a la realització dels tràmits per a l’obtenció dels informes. En aquesta segona fase ja no cal la seva intermediació perquè els col·legiats actuaran directament mitjançant certificació electrònica. Els treballadors del Departament d’Interior consultaran la base de dades de cada Col·legi d’Advocats o del Consell de l’Advocacia Catalana que contindrà la informació actualitzada