Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts a programes de qualitat dels aliments 2012

query_builder   19 juny 2012 12:28

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts a programes de qualitat dels aliments 2012

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts destinats a les activitats de promoció dels programes de qualitat dels aliments corresponents a l'any 2012 i ha modificat les bases reguladores aprovades mitjançant l’Ordre AAM/172/2011, de 21 de juliol, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies.
 
El foment, la defensa i la millora de la qualitat dels productes alimentaris que gaudeixen d’unes característiques diferencials i de qualitat, han estat prioritats de l’Administració. Per aquest motiu, el Departament dóna suport als productes que segueixen un programa comunitari i estatal de qualitat, concretament els productes que gaudeixen d’un distintiu comunitari de Denominació d’Origen Protegida (DOP), Indicació Geogràfica Protegida (IGP), Denominació d’Origen vínica (DO vitivinícola), els productes ecològics (PAE), i els productes de la producció integrada (PI).
 
Els distintius d’origen i qualitat dels productes agroalimentaris DOP, IGP, DO possibiliten la protecció i la valoració dels productes de la terra que presenten característiques diferencials pel seu origen principalment. Per la seva banda, la producció agrària ecològica (PAE) es pot definir com un conjunt de tècniques agràries que exclouen l’ús de productes químics de síntesi, com fertilitzants, plaguicides o antibiòtics, per tal de preservar el medi ambient, mantenir o augmentar la fertilitat dels sòls, i proporcionar aliments amb totes les seves propietats naturals. I la producció integrada (PI) és un sistema agrícola de producció d’aliments vegetals, frescos i/o transformats, obtinguts mitjançant mètodes de producció als quals s’aplica una combinació harmònica de factors biològics, agronòmics, químics i biotecnològics, amb la finalitat d’optimitzar la qualitat del producte amb un màxim respecte pel medi ambient.
 
Amb la convocatòria publicada avui es pretén donar continuïtat al suport als productes que segueixen un programa comunitari i estatal de qualitat, concretament els que gaudeixen d’un distintiu comunitari de DOP, IGP, DO vitivinícola, la PAE i la PI, i modificar les bases reguladores establertes a l’annex de l’Ordre AAM/172/2011, de 21 de juliol, per a adequar-les als canvis esdevinguts en la normativa de subvencions, per a establir, mitjançant convocatòria, la data de realització i pagament de les actuacions, per a actualitzar la forma de justificar les actuacions realitzades i per a determinar com s’ha d’acreditar l’import, procedència i aplicació dels fons propis, altres subvencions o recursos que estiguin finançant les activitats objecte d’ajut.
 
Els ajuts que preveu aquesta Ordre per un import total de 844.155,84 euros tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013, i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del DAAM per a l’any 2012, dotada amb un import màxim de 650.000 euros, la qual cosa suposa el 77% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 194.155,84 euros, anirà a càrrec del fons FEADER (23). I les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts entre l’1 de gener i el 15 d’octubre de 2012, ambdós inclosos, i justificar-les davant del Departament el 20 d’octubre de 2012, per tal que com a màxim el dia 10 de desembre de 2012 es pugui procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les activitats previstes.