Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura convoca les subvencions per a contractar assegurances forestals per a l'any 2012

query_builder   19 juny 2012 12:31

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca les subvencions per a contractar assegurances forestals per a l'any 2012

 
 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), a través del Centre de la Propietat Forestal, ha convocat les subvencions per a la contractació d'assegurances contra incendis forestals per a l'any 2012 per a finques de titularitat privada que disposin d’un instrument d’ordenació forestal aprovat i vigent, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
 
La dotació màxima per a les subvencions previstes en la present convocatòria és de 70.000 euros, i el termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper dia 31 de juliol. La contractació de l’assegurança ha de ser prèvia a la sol·licitud de la subvenció. Els ajuts consisteixen en una subvenció màxima del 65% del cost de la prima neta de l’assegurança contractada.
 
Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant un model normalitzat, el qual es pot obtenir al Centre de la Propietat Forestal (finca Torreferrussa, carretera de Santa Perpètua a Sabadell, quilòmetre 4,5 – Santa Perpètua de Mogoda) o bé a través d'Internet, a la pàgina: www.gencat.cat/cpf, i s'han de presentar preferentment al Centre de la Propietat Forestal. També es poden presentar pels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 
Aquestes subvencions se sotmeten al Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis. D'acord amb aquest reglament, el total d'ajuts de minimis atorgats a una empresa no pot excedir els 200.000 euros en un període de tres anys, amb independència de la forma de l'ajut o del seu objectiu.
 
La publicitat de les subvencions concedides es farà al tauler del Centre de la Propietat Forestal i a la pàgina web següent: www.gencat.cat/cpf.