Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura fa efectiu pagaments al sector ramader per valor de 5,06 milions d' euros

query_builder   21 juny 2012 09:21

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura fa efectiu pagaments al sector ramader per valor de 5,06 milions d' euros

 
 
Amb aquests, el DAAM conclou el pagament dels ajuts de la campanya 2011, que han suposat uns ingressos totals per a les explotacions catalanes de 273.880.187,61 €
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) farà efectiu demà divendres, 22 de juny, el pagament addicional a les explotacions que mantenen vaques alletants, el pagament addicional a la producció de carn de vaquí de qualitat reconeguda oficialment, i el saldo de la prima de  sacrifici de la campanya 2011, així com uns pagaments complementaris de l’ajut de pagament únic i de l’ajut als fruits de closca 2011, per un import total de 5.065.029,11 euros.
 
L’objectiu dels ajuts directes, que formen part del primer pilar de la Política Agrària Comuna (PAC) és la millora i el suport a la renda de les explotacions agràries per tal d’evitar l’abandonament de terres i en conseqüència la despoblació del medi rural.
 
·         Pagament addicional a les explotacions que mantenen vaques alletants:
 
-       Objectiu: potenciar el manteniment d’activitats ramaderes beneficioses per al medi ambient, que portin a terme una utilització racional dels recursos naturals que ofereixen les pastures i conservin el patrimoni genètic de la cabana ramadera nacional.
-       Import: 1.646.684,11 €.
-       Beneficiaris: 1.447 productors.
-       Imports unitaris:
Fins els primers 40
caps
32,37724264 €
De 41 a 70 caps
21,58482843 €
De 71 a 100 caps
10,79241421 €
-       Distribució del pagament per demarcació territorial:
 
DEMARCACIÓ
BENEFICIARIS
IMPORT PAGAT (euros)
CATALUNYA CENTRAL
414
512.781,61
LLEIDA
359
419.890,57
BARCELONA
240
238.648,96
GIRONA
418
455.986,31
TARRAGONA
4
2.966,73
TERRES DE L'EBRE
12
16.409,93
TOTAL
1.447
1.646.684,11
 
·         Pagament addicional a la producció de carn de vaquí de qualitat reconeguda oficialment:
 
-       Objectiu: promoure la millora de la qualitat i la comercialització de la carn de vaquí. El pagament d’aquest ajut s’adreça als ramaders de carn de vaquí pel nombre de caps sacrificats dins d’algun sistema de qualitat reconegut oficialment d’àmbit comunitari: Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP), Denominacions d’Origen Protegides (DOP), Ramaderia Ecològica, o d’àmbit estatal : Ramaderia Integrada, Etiquetatge facultatiu de la carn.
-       Import: 1.222.482 €.
-       Beneficiaris: 1.163 productors.
-       Imports unitaris: 11,36621960 €/cap.
-       Distribució del pagament per demarcació territorial:
 
DEMARCACIÓ
BENEFICIARIS
IMPORT PAGAT (euros)
CATALUNYA CENTRAL
120
128.737
LLEIDA
771
786.801
BARCELONA
83
90.606
GIRONA
160
178.423
TARRAGONA
19
28.808
TERRES DE L'EBRE
10
9.107
TOTAL
1.163
1.222.482
 
 
·         Prima pel sacrifici de bovins (saldo del 40%):
 
-       Objectiu: manteniment de la renda dels productors de bestiar vaquí, quan els seus animals es sacrifiquin a l’interior de la Unió Europea (UE) o s’exportin vius a un país tercer.
-       Import:  1.781.221 €.
-       Beneficiaris : 3.757 productors.
-       Els imports unitaris corresponents són:
Bovins fins a 8 mesos
46,50 €
Bovins a partir de 8 mesos
26,40 €
 
En data 20/04/2012 es va fer efectiu el pagament de la bestreta del 60% de l’ajut. El saldo abonat ara correspon al 40% de l’import unitari i s’han aplicat els factors de correcció següents: 0,88660954 per superació del límit estatal de bovins primables i 0,90799788 per superació del límit pressupostari estatal fixat per la UE.
 
-       Distribució del pagament per demarcació territorial:
 
DEMARCACIÓ
BENEFICIARIS
IMPORT PAGAT (euros)
CATALUNYA CENTRAL
745
273.962
LLEIDA
1.486
862.045
BARCELONA
544
242.711
GIRONA
908
340.796
TARRAGONA
37
50.851
TERRES DE L'EBRE
37
10.856
TOTAL
3.757
1.781.221
 
 
·         Pagament Únic (complementari):
 
Aquest pagament correspon a aquells beneficiaris que en motiu de la regularització dels seus drets de pagament no havien rebut la totalitat o una part del seu ajut en els processos de pagament anteriors efectuats en data 28/10/2011 la bestreta, o el saldo en data 23/12/2011.
 
-       Import: 259.206 €.
-       Beneficiaris: 72 productors.
-       Distribució del pagament per demarcació territorial:
 
DEMARCACIÓ
BENEFICIARIS
IMPORT PAGAT (euros)
CATALUNYA CENTRAL
5
18.907
LLEIDA
33
154.925
BARCELONA
8
10.829
GIRONA
6
1.336
TARRAGONA
4
5.005
TERRES DE L'EBRE
16
68.205
TOTAL
72
259.206
 
 
·         Ajut als fruits de closca (complementari):
 
En relació a l’ajut als fruits de closca, el pagament del qual es va fer efectiu en data 11/11/2011 la bestreta i el 16/12/2011 la liquidació, ara s’efectua un pagament complementari de 3,19 €/hectàrea per a tots els beneficiaris com a conseqüència de l’increment de l’import abonat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), que passa de 39,6950 €/hectàrea a 42,8850 €/hectàrea, i que va ser aprovat amb posterioritat, per un import total de 155.436 €.

Annex 1: Distribució dels pagaments addicionals a les explotacions que mantenen vaques alletants, addicional a la producció de carn de vaquí de qualitat reconeguda oficialment, i prima de sacrifici per comarques:
 
Comarca
P.A. manteniment vaques alletants
P.A. qualitat carn vaquí
Prima de sacrifici (saldo)
Beneficiaris
Import (€)
Beneficiaris
Import (€)
Beneficiaris
Import (€)
Alt Camp
1
838
1
2.029
3
4.690
Alt Empordà
35
37.623
51
63.760
190
128.076
Alt Penedès
 
 
 
 
8
5.261
Alt Urgell
85
86.442
20
9.583
157
26.473
Alta Ribagorça
46
61.124
14
1.843
36
1.628
Anoia
3
4.147
10
11.838
17
22.197
Bages
87
78.264
58
65.775
189
100.010
Baix Camp
 
 
4
6.432
8
21.437
Baix Ebre
9
12.455
6
4.978
19
6.224
Baix Empordà
2
271
12
16.038
72
25.771
Baix Llobregat
 
 
 
 
2
826
Baix Penedès
 
 
 
 
3
2.963
Barcelonès
 
 
 
 
1
88
Berguedà
151
185.223
40
27.105
158
43.140
Cerdanya
131
140.419
8
1.278
152
9.439
Conca de Barberà
3
2.129
10
16.070
15
12.706
Garrigues
 
 
77
94.772
114
66.258
Garrotxa
111
102.860
21
19.670
156
37.209
Gironès
8
5.679
13
18.497
103
46.046
Maresme
1
32
 
 
15
4.241
Montsià
2
1.994
 
 
11
1.418
Noguera
12
18.890
129
151.959
235
149.732
Osona
179
237.073
56
73.140
491
182.694
Pallars Jussà
63
88.233
35
17.532
72
24.096
Pallars Sobirà
121
128.254
42
6.433
96
6.254
Pla de l'Estany
16
17.183
31
41.964
94
56.862
Pla d'Urgell
 
 
38
39.776
87
60.738
Priorat
 
 
4
4.277
4
2.039
Ribera d'Ebre
 
 
1
1.968
2
1.018
Ripollès
235
281.982
21
5.074
204
11.644
Segarra
5
4.923
70
82.188
87
71.339
Segrià
8
15.317
280
312.783
485
374.755
Selva
11
10.388
11
13.420
89
35.189
Solsonès
81
86.339
14
16.653
79
25.931
Tarragonès
 
 
 
 
4
7.015
Terra Alta
1
1.961
3
2.161
5
2.196
Urgell
1
335
64
69.779
108
74.380
Val d'Aran
18
16.373
2
152
9
6.392
Vallès Occidental
3
2.426
6
6.442
26
22.684
Vallès Oriental
18
17.508
11
17.112
151
100.164
 
 
`