Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Un vehicle d'una empresa dedicada a la revisió de línies elèctriques podria haver causat l'incendi de Prat de Rei (Anoia)

Agricultura recomana extremar precaucions a les comarques amb risc molt alt d'incendi

query_builder   29 juny 2012 17:15

event_note Nota de premsa

Un vehicle d'una empresa dedicada a la revisió de línies elèctriques podria haver causat l'incendi de Prat de Rei (Anoia)

Agricultura recomana extremar precaucions a les comarques amb risc molt alt d'incendi

· El Departament recomana aturar aquelles activitats (agrícoles o d’altra tipus, com les vinculades a la revetlla de Sant Pere) que puguin originar guspires a menys de 500 mestres de les masses forestals, especialment en les hores de màxima insolació (de les 13 a les 17 hores) i a les comarques amb un molt alt risc d’incendi
 
 
· Gràcies a l’operatiu de la sega i a la col·laboració de les ADF’s, els focs vinculats a la sega s’han reduït del 10,2 % del 2009 a només el 4,2%, durant els treballs de la sega d’enguany
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a través de la direcció general de Medi Natural i Biodiversitat, alerta de la previsió d’un progressiu increment del perill d’incendi forestal  i insisteix en que cal extremar les precaucions  tant en l’ús de la maquinaria que participa amb els treballs de sega del cereal en les hores de màxima insolació ( de 13 a 17 hores) :
  1. Es recomana suspendre l’activitat de les màquines  collitadores i embaladores i  en el cas de continuar l’activitat  extremar les precaucions en el maneig i manteniment dels rodaments, tubs d’escapament i altres elements que puguin patir sobreescalfament
  2. Es recomana  que els elements de tall de les collitadores  s'elevin 15 cm per evitar fregaments amb pedres que pugui produir guspires.
  3. Es recomana que les maquines portin extintors o dipòsits d’aigua per poder actuar en cas d’incendi.
  4. Evitar entrar amb els vehicles de suport als camps per evitar el perill  dels catalitzadors del sistema de d’escapament
  5. Cal comunicar de forma immediata al 112 qualsevol ignició que es pugui produir.
         
         
El risc d’incendi forestal es concentra avui a les següents comarques: Noguera; Solsonès; Segarra; Segrià; Urgell; Conca de Barberà; Anoia; Bages; Garrigues
 
Pel que fa l’incendi declarat avui a Prats del Rei (Anoia) segons els Agents rurals la principal hipòtesi que s’investiga com a presumpte causant és un vehicle d’una empresa dedicada a tasques de revisió de línies elèctriques.
 
Extremar la vigilància amb els focs artificials de la revetlla de Sant Pere
 
Davant el risc d'incendi forestal present al nostre territori el Departament demana  la col·laboració ciutadana per evitar accidents i negligències que puguin generar incendis.
 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural recorda que no autoritza cap foguera ni llançament de coets i focs d’artifici en terreny forestal i en la franja de 500 metres que l’envolta que no  sigui sol·licitada directament per un ajuntament o tingui el seu vistiplau o informe favorable.
 
Totes les fogueres d’un municipi subjectes a l’autorització del Departament hauran de respectar les condicions específiques següents:
 
·         Sempre que les fogueres o els coets i focs d’artifici estiguin en la franja de menys de  500 metres de zona forestal caldrà demanar-ne l’autorització al Departament de Medi Ambient i Habitatge, d’acord amb la normativa vigent (Decret 64/1995) i sense prejudici d’altres permisos que puguin ser necessaris.
·         En tots els casos les fogueres hauran de mantenir una distància mínima de 100 metres respecte de la zona forestal.
·         Cal mantenir una zona de seguretat de 15 metres de radi al voltant de les fogueres, totalment neta de vegetació i altres materials combustibles.
·         Durant la crema, s’ha de disposar d’un vehicle amb aigua suficient amb relació a les dimensions de la foguera, per fer front a possibles accidents i apagar totalment la seva combustió. S’haurà de mantenir una brigada de guàrdia fins a una hora després de l’extinció de la foguera.
 
 
Recomanacions en altres sectors i activitats
 
Així mateix, es recomana que s’extremin les precaucions en qualsevol altra activitat susceptible de generar guspires, especialment en les vinculades a la celebració de la verbena de Sant Pere (focs artificials, fogueres, barbacoes, etc.), i a  l´ús d’altres tipus de maquinàries (radials, motoserres,  ) així com en altres activitats que puguin generar guspires (activitats de focs artificials, fogueres etc.  vinculades a la berbena de Sant Pere, encesa de focs , per barbacoes, etc.) a menys de 500 metres de les masses forestals.
 
També es fa recordatori que és molt important en les vivendes, granges i instal·lacions aïllades prop de masses forestals, mantenir els voltants de les edificacions i instal·lacions nets de materials combustibles, i vegetació seca. L’evolució de la situació es realitza mitjançant el mapa de perill diari, el qual es pot consultar al  web de Departament:
 
 
 
 
L’operatiu de prevenció de la sega, impulsat per Agricultura i les ADF’s es mostra eficaç
 
D’altra banda, cal remarcar que gràcies a l’operatiu de prevenció de la campanya de la sega, i a la col·laboració de les Associacions de Defensa Forestal i dels bombers, enguany s’ha reduït al mínim  el tant per cent d’incendis per causa de maquinària agrícola, que suposa tan sols el  4,2% de les causes dels incendis durant la present campanya d’estiu.
 
De les 216* d’hectàrees cremades des que va començar la campanya, tan sols 50 estan vinculades a  la sega, raó per la qual el Departament fa extensiva la crida a tota la ciutadania perquè extremin la vigilància al màxim a fi d’evitar accidents o negligències que puguin generar incendis.
 
Cal recordar que l’any 2009 es van cremar més de 1.600 hectàrees (forestals i no forestals)  per aquesta causa, en front de les 50 ha d’enguany.
 
Causes
 
2012
 
 
%Incendis
Ha Forestals
Ha No Forestals
Naturals
2,86%
0,01
0,00
Negligencies
41,43%
16,16
30,10
Accidents
18,57%
38,85
80,54
Màquinaria Agrícola
4,29%
16,00
34,00
Intencionats
5,71%
0,13
0,28
 
70
   
 
 
71,15
144,92
 
 
Dispositiu de Vigilància  de la sega 2012
 
El dispositiu de vigilància està format pels següents efectius: agents rurals de les set comarques afectades, per quatre unitats del GEPIF (Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals) i per Agrupacions de Defensa Forestal ADF que també participaran en la vigilància d’acord amb la seva disponibilitat, tots aquests efectius durant a terme un desplegament radial per intentar cobrir el màxim de territori. També hi participa el Grup de Suport Aeri dels agents rurals, com una eina essencial per millorar la detecció de columnes de fum i la coordinació dels efectius terrestres. 
 
La zona sobre la que s’actua té una superfície aproximada d’unes 250.000 ha, i esta situada en les principals zones cerealístiques de Lleida, Tarragona i la Catalunya Central. Concretament el dispositiu es concentra a l’Anoia, Bages, Conca de Barberà, Segarra, Solsonès, Noguera i Urgell.
 
Un altra dels aspectes que contempla l’operatiu especial Campanya de la Sega, és el de donar informació sobre mesures preventives. Per aquest motiu el Departament ha editat un tríptic informatiu sobre “Codi de bones pràctiques per a la prevenció d’incendis durant la recol·lecció del cereal”.
 
El tercer aspecte, és el de realitzar una primera intervenció en el cas que s’origini un incendi. Es tracta d’actuar amb immediatesa que és la peça clau per evitar danys més grans. Per aquest motiu, els vehicles del GEPIF i de les ADF estan dotades de mitjans d’extinció perquè en un primer moment poder realitzar una primera intervenció. Posteriorment si és necessari col·laborar en les tasques d’extinció sota la coordinació dels Bombers.  
 
 
La manca d’humitat del terreny incrementa el perill d’incendis
 
L’augment de perill d’incendis es basa principalment perquè aquest any hi ha més sequera, i en conseqüència menys humitat en el terreny i les masses forestals, en comparació dels darrers, una  tendència que a poc a poc es va generalitzant pel territori. Durant els últims sis les precipitacions només han estat abundants als Pirineus, sobretot a la part més occidental. A bona part del país les precipitacions han estat inferiors a la mitjana climàtica. Les precipitacions de juny estan seguint en la mateixa línia i, per tant, el dèficit hídric va augmentant. A més enguany la sequera presenta uns valors més alts que els anys previs excepte a la part nord del país on seria semblant.
 
 
*: no s’inclouen les 100 ha de l’incendi de Cabacés a l’espera que estigui extingit del tot i acotat el perímetre definitiu d’afectació

1  

Fitxers adjunts

comparativa humitat terreny 2010-2012

comparativa humitat terreny 2010-2012
PDF | 464