Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura fomenta la sanitat vegetal a Catalunya

query_builder   29 juny 2012 14:31

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura fomenta la sanitat vegetal a Catalunya

 
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha aprovat les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i ha convocat els corresponents al període 2012, així com també ha convocat els premis per a la ràpida detecció del míldiu de la vinya 2012, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes.
 
El treball especialitzat en matèria de sanitat vegetal requereix d’una elevada preparació, disponible solament amb personal tècnic altament qualificat, degudament format i, si és possible, amb experiència, la qual cosa suposa una dificultat de gestió directa d’aquest treball per una explotació. A més de l’alta especialització, la situació constantment canviant de l’evolució dels organismes nocius dels vegetals implica la necessitat d’un suport de personal tècnic en constant formació i permanent actualització del seu coneixement, adaptat a la realitat dels conreus i a les condicions agroclimàtiques de cada zona.
 
D’altra banda, la gestió de la lluita contra algunes plagues sovint no es pot limitar a la dimensió de l’explotació individual i necessita d’un plantejament col·lectiu i d’una visió conjunta en el territori. Les plagues de quarantena i les declarades d’utilitat pública per les administracions públiques tenen aquestes característiques.
 
L’Ordre d’11 d’abril de 1983 del Departament regula les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) amb l’objectiu de col·laborar amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals. Això es tradueix, de fet, en una regulació del treball tècnic en l’àmbit de la sanitat vegetal des del sector privat i a iniciativa de les persones agricultores. L’esmentada Ordre no posa cap obstacle a què, per qualsevol iniciativa privada, i amb la fixació d’uns mínims requisits de dimensionament, es pugui crear una ADV en qualsevol zona, o per a qualsevol conreu. Això vol dir que les explotacions poden crear una ADV en qualsevol lloc del territori de Catalunya, en qualsevol moment i sense cap tipus de discriminació.
 
Les ADV han estat des del seu inici una eina molt important en la lluita contra les plagues, malalties i males herbes comunes dels vegetals, però també han suposat un suport molt rellevant per a la lluita contra organismes nocius dels vegetals dels quals s’han establert mesures obligatòries de prevenció i lluita. Aquesta gestió i col·laboració amb els organismes públics des de la iniciativa privada ha estat molt ben valorada per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i objecte de promoció des dels seus inicis.
 
En el marc del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica 2012-2014 de la Generalitat de Catalunya es palesa que el sistema d’assessorament en agricultura ecològica és encara deficient i presenta moltes mancances. Des del Departament es constata que les ADV constituïdes per agricultors que apliquen aquest sistema de producció són encara massa petites i febles per a sostenir-se amb els seus propis recursos i en compromet la seva continuïtat. Dins d’aquest programa de foment s’inclou una línia de treball orientada a millorar l’assessorament dels productors ecològics, que es concreta en aquesta Ordre mitjançant l’establiment d’incentius econòmics específics per a aconseguir el reforçament de l’actuació de les ADV que treballen amb els productors ecològics.
 
Els ajuts en matèria de sanitat vegetal regulats en aquesta Ordre hauran d’estar a disposició de totes les persones que compleixin la condició de beneficiàries en l’àmbit d’actuació, o tenen caràcter de subvenció concedida en espècie mitjançant serveis subvencionables i els prestaran les agrupacions de productors constituïdes com a ADV, l’afiliació a les quals no serà mai condició per tenir accés al servei subvencionat. Així, l’objecte dels ajuts són els serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la prevenció i millora de la lluita contra els agents nocius dels vegetals que incloguin les actuacions d’assistència tècnica i de prevenció i lluita contra les malalties o infestacions parasitàries prioritàries per al DAAM detallades als annexos de l’Ordre.
 
Els ajuts d’aquesta Ordre, per a aquesta convocatòria amb naturalesa de crèdit plurianual, aniran a càrrec d’una partida pressupostària del DAAM per a l’any 2013, dotada amb un import de 2.000.000 d’euros, la mateixa quantitat que l’any anterior. És de destacar l’important esforç fet pel Departament per a mantenir els imports d’aquests ajuts, atès que les ADV són considerades eines indispensables en la sanitat vegetal a Catalunya.
 
 
Premis a la ràpida detecció del míldiu
 
Quant als Premis per a la ràpida detecció del míldiu de la vinya, convocats en la mateixa Ordre publicada avui, estan destinats als viticultors que localitzin les primeres taques de míldiu de la vinya en les diferents zones vitícoles catalanes. El conjunt de premis a atorgar estan dotats amb un total de 3.180 euros, i la quantia de cadascun dels premis és la següent:
Barcelona 1 premi de 190 euros i 9 premis de 70 euros.
Catalunya Central 1 premi de 190 euros i 1 premi de 70 euros.
Girona 1 premi de 190 euros i 1 premi de 70 euros.
Tarragona 3 premi de 190 euros i 3 premis de 70 euros.
Terres de l’Ebre 2 premi de 190 euros i 2 premis de 70 euros.
Lleida 1 premi de 190 euros i 5 premis de 70 euros. S’atorgarà un primer premi a qui localitzi la primera taca de míldiu de la vinya en cada zona vitícola representativa i segons premis per taques secundàries.
 
Per a obtenir aquests premis, cal efectuar l’avís sobre la localització de taques del míldiu de la vinya immediatament als tècnics o tècniques de sanitat vegetal, sense arrencar la part afectada del cep.
 
Val a dir que és una gran ajuda per a les Estacions d’Avisos del Servei de Sanitat Vegetal conèixer les primeres deteccions de taques de míldiu a cada comarca per tal de poder avisar als viticultors dels moments més adients i eficients per a tractar aquesta malaltia fúngica de la vinya.