Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

MODIFICA L'ANTERIOR: El Departament d'Agricultura convoca diversos ajuts al sector apícola català

query_builder   9 juliol 2012 14:53

event_note Nota de premsa

MODIFICA L'ANTERIOR: El Departament d'Agricultura convoca diversos ajuts al sector apícola català

 
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va publicar el passat divendres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l'Ordre per la qual es modifica les bases reguladores dels ajuts al sector de l’apicultura aprovades per l’Ordre AAM/263/2011, de 5 d’octubre, relatives als ajuts per pol·linització, l'AAM/199/2011, d’1 d’agost, relativa als ajuts a la conservació de l’abella de la mel autòctona, i l’Ordre AAM/149/2011, d’1 de juliol, relativa als ajuts a la millora de la producció i la comercialització dels productes apícoles, i se’n convoquen els corresponents a 2012.
 
Aquesta Ordre té per objecte modificar les bases reguladores dels ajuts als sector apícola per pol·linització, de les subvencions destinades a la conservació de l’abella de la mel autòctona i dels ajuts destinats a la millora en la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura, i convocar els corresponents a l’any 2012.
 
La publicació conjunta d’aquestes tres convocatòries obeeix a la voluntat del Departament d’agrupar aquelles ordres que tinguin interès per un sector concret i amb objectius comuns com és el cas del sector apícola català.
 
L’apicultura és una activitat tradicional implantada en moltes zones rurals de Catalunya en les quals actua com a activitat agrària principal o complementària d’altres per a molts dels seus pagesos. Així doncs, l’activitat apícola compleix una funció econòmica atès que proporciona una part important dels ingressos de les persones agricultores, però alhora contribueix al desenvolupament rural i al manteniment de la població en zones de muntanya o zones desfavorides i en reforça el teixit econòmic i social. L'apicultura afavoreix l’increment de la pol·linització i, en conseqüència, ajuda al manteniment, la conservació i l’equilibri dels ecosistemes i de l’entorn natural on hi ha els abellars. La pol·linització afavoreix la conservació de determinades espècies vegetals silvestres i l'increment de rendiments d’altres espècies cultivades, especialment les de conreu d’arbres fruiters.
 
A diferència del que succeeix amb l’agricultura i la ramaderia en general, els apicultors no utilitzen espècies domèstiques, domesticades o seleccionades per a aquesta activitat. Aquest fet, a priori poc important, ha estat cabdal per al manteniment de bona part de les espècies dels nostres ecosistemes i de la biodiversitat de Catalunya. Sense abelles no hi hauria pol·linització i molts vegetals (en concret plantes amb flors) podrien desaparèixer. En aquest cas, el paper de l’abella com a conservadora de la nostra natura, els ecosistemes i el paisatge, com ara el coneixem, és bàsic.
 
L’apicultura és un sector caracteritzat per la diversitat de les condicions de producció i els rendiments, així como per la dispersió i l’heterogeneïtat dels agents econòmics, tant respecte a la producció como a la comercialització.
 
Per tot plegat, atès el benefici que l’apicultura reporta en conjunt a l’agricultura, al medi ambient i a l'equilibri territorial, es considera necessari conservar i fomentar aquesta activitat.
 
El primer dels ajuts convocats avui, els destinats al sector apícola per pol·linització, té per objecte afavorir l'increment de la pol·linització que realitzen les abelles mitjançant el manteniment del nombre d'arnes durant un període mínim de tres mesos, i els seus beneficiaris són les persones apicultores, professionals o no, amb un nombre mínim de 50 arnes. L'import inicial d'aquesta línia d'ajuts és de 47.517 euros, i s’estableix un import addicional estimat de 12.483 euros a aplicar en funció de la disponibilitat pressupostària efectiva.
 
El segon dels ajuts d’aquesta Ordre es refereix a les subvencions destinades a la conservació de l'abella de la mel autòctona. Aquest ajut té per objecte fomentar la substitució d'exemplars exòtics o híbrids d'abelles no pròpies de la fauna autòctona per reines reproductores criades a Catalunya de la forma d'abella de la mel. Poden optar a aquests ajuts les associacions o agrupacions d'apicultors constituïdes legalment i amb personalitat jurídica pròpia en l'àmbit d'actuació a Catalunya. L'import màxim d'aquesta línia d'ajuts és 60.000 euros.
 
La tercera línia d'ajuts està destinada a la millora en la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura en l'àmbit de Catalunya i està integrada en el Programa estatal d’ajuda a l’apicultura 2011-2013, aprovat per la Comissió Europea (CE) mitjançant la Decisió de 14 de setembre de 2010.
 
Les persones beneficiàries i perceptores de l'ajut són les cooperatives  apícoles i agrupacions d'apicultors en les quals la majoria dels seus membres compleixen els requisits previstos a les bases reguladores de l'ajut. I, per a determinades actuacions de racionalització de la transhumància, també en poden ser els  titulars d'explotacions apícoles que, a més de complir els requisits establerts a les bases reguladores, acreditin la condició de persona agricultora  professional. 
 
Els ajuts d'aquesta línia auxilien actuacions d'assistència tècnica, de lluita contra la varroasi i de racionalització de la transhumància,  i mesures de suport als laboratoris d'anàlisis fisicoquímiques de la mel, i estan cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en un 50%,  el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) en un 25%, i el DAAM en un 25%, s'han publicat amb un import de 96.041 euros. S’estableix un import addicional estimat de 293.543 euros a aplicar en funció de les disponibilitats pressupostàries efectives.