Justícia

La consellera de Justícia, M. Pilar Fernández Bozal, aposta pel nou marc legal de les fundacions per millorar la transparència del sector

query_builder   11 juliol 2012 18:48

event_note Nota de premsa

La consellera de Justícia, M. Pilar Fernández Bozal, aposta pel nou marc legal de les fundacions per millorar la transparència del sector

La recent reforma del llibre tercer del Codi civil de Catalunya i la futura Llei del Protectorat, en tràmit parlamentari, dotaran el sistema de més eines de protecció i control d’aquests agents socials emergents
 
La consellera de Justícia, M. Pilar Fernández Bozal, ha apostat avui per la col·laboració d’administracions i autoritats públiques, juntament amb la societat civil, per continuar millorant les polítiques que afecten el sector de les fundacions i augmentar-ne la transparència. Ho ha dit avui en el marc de les jornades Compromís Ètic i Lluita contra la Corrupció: la Catalunya del segle XXI, organitzades per l’Oficina Antifrau de Catalunya i la Universitat de Barcelona (UB), que tenen lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Dret de la UB.
 
Per a la consellera, només amb transparència “augmentarà la confiança de la societat en el sector fundacional”, un món que ha experimentat un augment de la seva activitat i “de presència en la vida econòmica del país”. A Catalunya, a hores d’ara, hi ha inscrites prop de 2.500 fundacions.
 
Fernández Bozal, que ha intervingut en les jornades amb la ponència “Fundació i transparència”, ha recordat que correspon al Departament de Justícia l’exercici de les funcions de Protectorat de fundacions, tal com recull el llibre tercer del Codi civil de Catalunya. I és precisament la intervenció del Protectorat, ha defensat la consellera, la que satisfà “la necessitat de garantir que aquestes entitats persegueixin finalitats d’interès general”.
 
Les eines a l’abast del Protectorat en aquesta funció cada cop en són més. La consellera ha recordat la recent modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, que dotarà de major eficàcia, agilitat i autonomia la gestió de les fundacions, però garantirà alhora la supervisió i el control del Protectorat de fundacions. Fernández Bozal ha volgut recordar alguns dels canvis introduïts, com ara el deure del secretari no patró d’advertir sobre la legalitat dels acords que pren el patronat, així com la gratuïtat del càrrec de patró i la regulació dels conflictes d’interessos. La nova redacció també “incrementa la responsabilitat dels patrons a l’hora de prendre decisions i de justificar que les operacions que es vulguin dur a terme convenen a l’interès de la fundació”, ha explicat Fernández Bozal.
 
S’estableix el mecanisme de la declaració responsable per a la contractació de patrons i la realització d’actuacions patrimonials. I el Protectorat, a la vista de les operacions acordades pel patronat i en el cas que detecti irregularitats, estarà facultat per iniciar una inspecció i, si escau, emprendre les actuacions que corresponguin per exigir les responsabilitats que estableixen les lleis.
 
La nova redacció també preveu que per a les operacions d’una transcendència especial —des del punt de vista dels valors dels béns implicats o de la naturalesa d’aquests— es requereixi un informe validat per tècnics independents que justifiqui que són beneficioses per a l’entitat i que responen a criteris del mercat laboral o professional. A més, s’amplien els supòsits extraordinaris en què els comptes anuals de les fundacions s’han de sotmetre a una auditoria externa, com a instrument de garantia que aporta certesa i facilita el control de l’activitat de les fundacions. I es possibilita que el Protectorat sol·liciti aquestes auditories sempre que apreciï la necessitat d’obtenir una imatge més fidel i completa dels comptes.
 
Fernández Bozal ha assegurat que a aquestes mesures, se n’hi afegiran d’altres per al foment de la transparència en la futura Llei del Protectorat, que actualment està en fase de tràmit parlamentari.
 
Algunes de les principals novetats en aquest àmbit són la incorporació d’un nou precepte “relatiu a la transparència, la imparcialitat i la no-discriminació” amb què exercirà les seves funcions el Protectorat, segons ha dit la consellera, així com un canvi en les regles del pla d’inspeccions. La llei també establirà un nou procediment sancionador, segons ha avançat la titular de Justícia, que en la graduació de les sancions imposades tindrà en compte si la fundació “es nodreix de fons obtinguts en campanyes de captació pública, amb subvencions de l’Administració o d’altres ingressos públics”.
 
La nova llei preveu també que les sancions imposades a les fundacions “s’inscriguin en el full registral de la fundació, com a mesura de transparència”, i estableix “l’obligació de col·laboració amb el Protectorat de totes les administracions i institucions públiques amb competències per comprovar i fiscalitzar els comptes de les fundacions i adoptar mesures respecte d’aquesta qüestió”.
 
Per últim, entre les novetats que ha avançat la consellera destaquen també les d’atorgar al Protectorat funcions de foment adreçades a la implantació de codis de bona conducta, difondre l’impacte social de la seva activitat i la creació  d’òrgans de control intern.

1  

Fitxers adjunts

Discurs consellera Fundacions i transparència

Discurs consellera Fundacions i transparència
PDF | 74