Treball, Afers Socials i Famílies

Constitució del comitè d'expertes i experts que redactaran les bases de la llei catalana de l'autonomia personal

Cleries: "La voluntat del Govern és que els canvis de l'Estat en la Llei de dependència repercuteixin el menys possible en la ciutadania"

query_builder   16 juliol 2012 12:19

event_note Nota de premsa

Cleries: "La voluntat del Govern és que els canvis de l'Estat en la Llei de dependència repercuteixin el menys possible en la ciutadania"

El conseller de Benestar Social i Família presenta el comitè d’expertes i experts que redactaran les bases de la llei catalana de l’autonomia personal
 
10.614 noves persones han entrat al sistema de la Llei de la dependència a Catalunya durant el segon trimestre de l’any, segons les dades del Departament de Benestar Social i Família consultables al web www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/dependencia/dades
Reunió del comitè d'experts
El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, ha fet una primera valoració avui de les repercussions que suposarà per a Catalunya la reforma de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència aprovada en el darrer Consell de Ministres. Tal com ja va destacar el conseller Cleries dimarts, al sortir de la reunió del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, “aquesta llei ja va néixer mal finançada i mal dimensionada de bon inici i ha suposat sempre una greu invasió de les competències exclusives de la Generalitat de Catalunya”.
 
Ara, no obstant, la situació financera es complica encara més amb l’aplicació dels canvis impulsats la setmana passada pel Govern de l’Estat. En aquest sentit, el conseller Cleries ha recordat que el finançament de la llei l’any 2011 ja va suposar una aportació del 70 % per part de la Generalitat, d’un 20 % per part de l’Estat i d’un 10 % a través del copagament dels beneficiaris. “Si l’any passat es van destinar 258 milions, a aquests ara haurem de restar els 48 milions que deixarem de rebre pel nivel mínimo acordado,  la rebaixa del mínimo garantizado per les noves quanties que s’estableixen en la unificació de graus i nivells”. Això significa, segons el conseller Cleries, “que si bé mai hem anat a parts iguals ara l’aportació de l’Estat es preveu encara més minsa”.
 
Segons el conseller “si la Generalitat hi hagués destinat l’any 2011 els mateixos recursos que l’Estat al finançament de la llei, un 53 % de les persones ateses no s’haurien pogut beneficiar d’aquesta atenció”. En aquest sentit, però, Cleries ha afirmat que “la Generalitat seguirà destinant els mateixos recursos que hi va destinar l’any passat”.
 
El conseller de Benestar Social i Família s’ha referit també a la invasió de competències afirmant que “la Generalitat recorrerà aquest decret davant del Tribunal Constitucional per conflicte competencial”, però també ha advertit que “amb aquest recurs tenim menys possibilitats d’èxit de les que voldríem perquè en el seu dia, quan es va aprovar aquesta llei no es va presentar cap recurs”.
 
Respecte la nova estructura de graus i nivells, Cleries ha afirmat que aquest canvi “pot resultar més àgil per a la gestió, però resulta poc beneficiosa pels usuaris perquè en unificar els criteris s’arrodoneix a la baixa la prestació corresponent”.
 
El màxim responsable del Departament ha destacat que a partir de l’1 d’agost ja s’aplicaran els nous pagaments als cuidadors no professionals amb la reducció del 15 % anunciada per l’Estat. El conseller ha mantingut el seu compromís de no augmentar la reducció d’aquesta prestació per sobre del mínim que estableix l’Estat, així com també ha expressat la voluntat de no exhaurir els dos anys de marge que el Ministeri ha fixat com a màxim per a començar a pagar aquesta prestació, des del moment en què es realitza el PIA. A 30 de juny a Catalunya hi havia 106.957 cuidadors no professionals, dels quals per demarcació:
 
  • Barcelona: 75.620
  • Girona: 10.927
  • Lleida: 7.067
  • Tarragona: 7.927
  • Terres de l’Ebre: 5.416
 
Respecte els canvis anunciats pel Govern de l’Estat pel que fa al copagament d’aquesta llei, el conseller Cleries ha recordat que encara no s’han publicat al BOE i, per tant, no tenim encara les dades concretes per a poder-les analitzar i, en aquest sentit, ha recordat que la Generalitat està treballant en la línia d’un nou copagament la presentació de la qual s’havia anunciat per primers de setembre. El conseller ha destacat que “seguim treballant en la nostra proposta de copagament que és molt menys restrictiva que l’anunciada pel Ministeri, però ens veurem obligats a decidir si ho tirem endavant en funció del copagament que acabi concretant el Consell de Ministres”.
 
En definitiva, segons Josep Lluís Cleries, “la reforma de la Llei de la dependència aprovada pel Govern de l’Estat suposa una presa de pèl per a les comunitats autònomes i per als ciutadans, i està pensada només en clau econòmica. En la reunió del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en cap moment els representants del Ministeri varen parlar de persones ni de dependents”. A pesar d’això el conseller Cleries ha reiterat el seu compromís: “La voluntat del Govern és que els canvis de l’Estat en la Llei de dependència repercuteixin el menys possible en la ciutadania”.
 
 
Avancen els treballs per la nova Llei catalana de l’autonomia personal
D’altra banda, el conseller ha presidit avui a Barcelona la constitució formal del comitè d’expertes i experts que col·laboraran en la redacció del document de bases que desembocarà en el futur avantprojecte de la Llei catalana de l’autonomia personal. Es tracta d’una desena de professionals acadèmics i representants d’organitzacions de reconegut prestigi en diferents disciplines relacionades directament o indirecta amb el tractament, l’atenció i la cura a les persones.
 
Hi són representats l’àmbit dels serveis socials, el sanitari, el de la salut mental, el de la gent gran, el de la discapacitat, l’econòmic, el de polítiques socials i el d’organització i gestió de serveis, entre d’altres. En concret, el comitè està integrat per:
 
- Teia Fàbrega, directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
- Mercè Generó, presidenta del Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
- Àngel Gil, cap de programes socials i sociosanitaris de l’Institut Guttmann
- Climent Giné, degà de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL
- Xavier Grau, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya
- Begoña Roman, presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya
- Antoni Salvà, director de l’Institut de l’Envelliment de la UAB
- Albert Serra, director de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE
- Emili Soro, professor de la UB i membre de la comissió tècnica Universitat i Discapacitat a Catalunya (UNIDISCAT)
- Toni Vilà, professor i investigador del Grup de recerca en gestió i administració de polítiques socials i culturals de la UdG
 
El conseller Cleries ha explicat que el document de bases serà sotmès a la consideració i el debat amb les persones en situació de dependència i les seves famílies per tal d’incloure en el text les seves propostes, ja que són els principals destinataris de la iniciativa i els veritables experts i coneixedors de les diverses realitats. En aquest sentit, confia que la participació dels principals afectats sigui oberta i intensa.
 
En paral·lel, també es promourà un procés de participació i negociació amb grups parlamentaris, entitats representants dels diferents col·lectius, entitats proveïdores de serveis i ciutadania en general per tal que puguin presentar propostes i suggeriments. Un cop estudiades totes les aportacions es procedirà a l’elaboració d’un nou document que haurà de servir de guia per a redactar el projecte de llei. L’objectiu del Departament és presentar l’avantprojecte legislatiu a principis de 2013.
 
El conseller Cleries va anunciar el passat mes de juny al Parlament que el Govern treballa en la futura llei com a objectiu de la segona part d’aquesta legislatura inclòs en el programa de Govern 2011-2014. Una llei, ha recordat, que “significarà un canvi de paradigma. Deixar de parlar de dependència per passar a parlar d’autonomia personal”.
 
El conseller ha destacat alguns dels elements més importants del document sobre el qual està treballant el Departament i el grup d’expertes i experts. En aquest sentit, ha afirmat que “les matèries tractades en aquesta llei seran els serveis socials, l’àmbit sociosanitari i d’altres relacionades amb àmbits com l’accessibilitat, l’educació i l’habitatge”.
 
Sobre els principis rectors del model en el qual es basarà la nova llei, Cleries s’ha referit a “la corresponsabilitat entre Govern, persona i família; la prevenció; l’atenció integral centrada en la persona; la coordinació i la cooperació sociosanitària; la innovació i l’optimització dels recursos i la sostenibilitat”.
 
152.974 beneficiaris actius totals a 30 de juny i 10.614 nous beneficiaris en aquest trimestre
Coincidint amb la presentació del comitè d’expertes i experts, el Departament de Benestar Social i Família ha donat a conèixer avui les últimes dades de la Llei de la dependència a Catalunya. Una nova actualització que permet fer balanç de l’aplicació d’aquesta normativa durant el segon trimestre de l’any. En concret, a 30 de juny els beneficiaris actius sumaven 152.974 persones, el que representa un increment de 7.105 persones respecte el primer trimestre.
 
Segons ha destacat el conseller Cleries “s’està produint una estabilització en l’entrada de nous beneficiaris a la llei de la dependència, però cada cop es produeixen més revisions de valoració”. En concret, de març a juny s’han produït 12.253 sol·licituds inicials de valoració i 11.266 sol·licituds de revisió. Tenint en compte ambdues variants, l’any 2012 s’han fet ja 55.247 valoracions de les quals 26.596 han estat revisions i 28.651 valoracions inicials.  En concret, de març a juny s’han fet 12.736 revisions i 13.368 valoracions inicials. En aquests darrers tres mesos també s’han realitzat 10.614 Programes Individuals d’Atenció (PIA) i 12.760 modificacions de PIA.
 
La informació completa de l’últim trimestre es pot consultar al web del Departament www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/dependencia/dades i respon a la voluntat del Govern de fer arribar la informació a la ciutadania amb total transparència i rigor. Aquestes xifres es van començar a publicar per primera vegada el passat 16 de desembre en el cinquè any d’aplicació de la llei.
 
Les dades estan dividides en quatre blocs: sol·licituds, valoracions, PIA i prestacions i serveis. La seva lectura permet comprovar l'evolució anual i també la situació actual del sistema de la dependència a Catalunya. Benestar Social i Família les actualitza trimestralment amb puntualitat per tal de transmetre la informació pública a tots els actors i persones interessades.

1  

Imatges

Constitució del comitè d'expertes i experts que redactaran les bases de la llei catalana de l'autonomia personal

Constitució del comitè d'expertes i experts que redactaran les bases de la llei catalana de l'autonomia personal 2059

1  

Fitxers adjunts

Impacte econòmic de la reforma de la Llei de dependència (quadre)

Impacte econòmic de la reforma de la Llei de dependència (quadre)
PDF | 13