Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura convoca les reunions anuals amb els laboratoris agroalimentaris assessors del Programa d'assaig d'aptitud INTER2000

query_builder   17 juliol 2012 09:48

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca les reunions anuals amb els laboratoris agroalimentaris assessors del Programa d'assaig d'aptitud INTER2000

FOTO WEB
Imatge d'una de les reunions.
 
 
El Laboratori Agroalimentari del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) organitza el Programa INTER2000 com a eina de suport al foment de la qualitat dels laboratoris del sector agroalimentari. Aquest Programa inclou un circuit d’assaig d’aptitud de química i un de microbiologia, l’organització de seminaris tècnics de formació adreçats als professionals del sector, i l’elaboració de mostres de referència. 
 
Un exercici d’intercomparació és una eina indispensable per als laboratoris per a assegurar la qualitat dels seus resultats i demostrar la seva competència tècnica. La participació en aquests exercicis permet als laboratoris obtenir informació per a avaluar els seus procediments d’anàlisi, controlar la bondat dels seus mètodes i/o equips d’anàlisis així com la qualificació del seu personal.
 
Un exercici d’intercomparació consisteix en l’avaluació, mitjançant l’assaig, per varis laboratoris, d’una mateixa mostra i d’acord amb unes condicions predeterminades. Així, les mostres, per tal de ser comparables abans de ser distribuïdes entre tots els participants, es sotmeten a estudis d’estabilitat i homogeneïtat. L’organitzador de l’exercici, en aquest cas el Programa INTER2000, rep els resultats analítics de tots els participants, en fa un tractament estadístic, i posa a disposició dels participants l’informe comparatiu dels resultats. Amb aquest informe els laboratoris avaluen la qualitat del seu treball i poden identificar possibles desviacions o treballs no conformes i emprendre accions correctores per a millorar, si és el cas.
 
Durant la primera quinzena de juliol s’ha realitzat les reunions dels diferents Grups Assessors del Programa INTER2000 d’assaig d’aptitud entre laboratoris.
Aquests Grups Assessors estan formats per un màxim de deu laboratoris especialistes del sector agroalimentari, i que es renoven amb una periodicitat establerta.
 
Enguany els grups constituïts han estat:
·         Grup Assessor Programa INTER2000 Microbiologia
Micro-bios, La Sirena, Laboratoris Vidal, SPM Controler, Aigües de Terrassa, Laboratori Interprofessional lleter de Catalunya, Oliver-Rodés, Laboratori Agència de Salut Pública de Barcelona, Laboratori Agroalimentari DAAM.
·         Grup Assessor Programa INTER2000 Química
o   Aigües: Aigües de Barcelona, Cromlab, Agència Catalana de l’Aigua, Laboratori Agroalimentari DAAM.
o   Agrari/Ambiental: Applus Agroalimentari, Laboratori Agroalimentari DAAM.
o   Carnis: IRTA Monells, Embutidos y Jamones Noel, Biotecnal, Laboratori Agroalimentari DAAM.
o   Olis: Laboratori Lluís Jané Busquets, Olis Borges, Laboratori Agroalimentari DAAM.
o   Alimentació (Varis): INCAVI, Sillifer, Ofice, Laboratori Agroalimentari DAAM.
 
La funció dels grups és proporcionar consell en els àmbits següents:
 • paràmetres analítics i microorganismes a determinar en cada matriu
 • tipus de mostres/matrius
 • intervals de concentració, investigació i recomptes microbiològics
 • instruccions per als laboratoris participants
 • expressió dels resultats dels assaigs
 • mètodes d’anàlisi
 • anàlisi i avaluació dels resultats globals obtinguts en les programacions anuals
 • propostes per a futures programacions d’assaigs d’aptitud
 
La programació anual dels circuits INTER2000Q i INTER2000M es decideix a partir:
 • dels acords dels respectius Grups Assessors
 • de les peticions que els laboratoris Adherents al circuit INTER2000 proposen a través de l’Enquesta de Satisfacció que reben anualment
 • de l’experiència prèvia de l’organització del Programa INTER2000
 
El circuit d’assaigs d’aptitud INTER2000 és un instrument per als laboratoris del sector agroalimentari necessari per a assegurar la qualitat del seus resultats analítics. La participació en circuits d’assaigs d’aptitud com el Programa INTER2000 permet als laboratoris disposar d’un mitjà per a garantir la competència tècnica i la fiabilitat dels resultats que obtenen, perquè els permet obtenir dades de control de qualitat de les anàlisis, traçables externament, tractades estadísticament, i avaluades en el marc d’un sistema que compleix amb les especificacions requerides dins de l’entorn de les normes de qualitat.
 
El Programa INTER2000 és el circuit d’assaigs d’aptitud dirigit als laboratoris del sector agroalimentari organitzat des del Laboratori Agroalimentari del DAAM. Els exercicis interlaboratoris del Programa s’organitzen independentment de l’activitat analítica del propi Laboratori Agroalimentari, per tal de garantir els requisits de confidencialitat de la informació.
 
 
 

1  

Fitxers adjunts

Imatge d'una reunió.

Imatge d'una reunió.
JPG | 311