Direcció General de Comunicació

El Govern regula els certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya

El Govern regula els certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya

query_builder   17 juliol 2012 15:44

event_note Nota de premsa

El Govern regula els certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya

  • L’objectiu és promoure adequadament aquestes activitats per incentivar la producció ramadera d’animals d’acord amb la seva qualificació morfològica, genètica i productiva, i donar a conèixer aquestes aptituds al públic en general
  • El nou decret s’adapta a la nova directiva comunitària, alhora que aposta per la simplificació administrativa i la refosa normativa en favor del sector
El Govern ha aprovat avui el decret que regula els certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya obertes al públic. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la norma l’exercici d’activitats piscícoles; d’activitats cinegètiques amb falcons, gossos i similars, i les que utilitzen animals com a reclam per a la caça. També en queden excloses les concentracions d’ocells pertanyents als membres de les societats d’ocellaires quan se celebrin en els seus locals, i sempre que no estiguin obertes al públic.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural té entre les seves competències la promoció, l’ordenació i el control dels certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya, amb la finalitat de posar de manifest els avenços en la millora genètica, promoure contactes i intercanvis comercials, i apropar l’oferta i la demanda.

L’elaboració d’un nou decret obeeix a la necessitat d’adaptar la normativa vigent a la legislació comunitària així com a la voluntat de simplificar i reduir les càrregues administratives, d’acord amb el decret de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica.

El decret prohibeix la presència d’exemplars d’espècies autòctones protegides en qualsevol certamen o altres concentracions d’animals vius, i n’exceptua exemplars de falconeria durant les exhibicions de caça, que han de complir la normativa vigent aplicable.

Les persones o entitats responsables de l’organització del certamen han de sol•licitar al Departament la corresponent autorització per a la seva celebració; ara bé, no requereixen l’autorització ni la comunicació els mercats municipals que els ajuntaments organitzen, amb una periodicitat inferior a un mes, els quals es regeixen per les ordenances i la normativa municipal.