Salut

Comunicat sobre la contaminació produïda pels fums i els seus possibles efectes sobre la salut

query_builder   24 juliol 2012 16:26

event_note Nota de premsa

Comunicat sobre la contaminació produïda pels fums i els seus possibles efectes sobre la salut

 
El fum és una barreja de substàncies que es generen durant un procés de combustió. Els provinents dels incendis forestals estan compostos principalment de partícules en suspensió, vapor d’aigua condensat i gasos de la combustió.
 
En general, els fums poden produir irritació de les vies respiratòries (tos, secreció nasal, irritació de gola) i dels ulls (conjuntivitis, llagrimeig). Els seus efectes dependran de diversos factors com la magnitud de l’exposició de la població i l’existència de grups de població vulnerable (infants, persones grans, embarassades o persones amb afeccions respiratòries o cardíaques). A banda d’aquests efectes, poden produir molèsties per l'olor que generen. Cal tenir en compte, però, que els nivells olfactius són, per a la majoria de contaminants, molt superiors als nivells als que poden produir efectes.
 
Pel que fa a les partícules en suspensió, poden produir efectes a curt i llarg termini en la salut de les persones, en funció de la seva concentració i els factors de risc d’exposició de les persones. Els seu efectes són produïts principalment per inflamació del tracte respiratori i sistema cardiovascular, el que implica que a nivells elevats es puguin produir  exacerbacions de crisis asmàtiques, de malalties respiratòries existents i de bronquitis cròniques, desencadenament d’arítmies, infarts i accidents vasculars cerebrals.
 
Per això, el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, transposició de la Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig de 2008, que estableix els objectius de qualitat de l’aire en relació a diferents contaminants tenint en compte l’objectiu de protecció de la salut, indica uns valors límits per aquest paràmetre:
 
- Per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) estableixun valor de 40 µg/m3 de valor límit anual i de 50 µg/m3 de mitjana en 24 h. Aquest darrer valor no es pot superar en més de 35 ocasions per any.
 
- Per a les PM2,5estableix un valor objectiu anual de 25 µg/m3 i uns valor límits anuals de 25 µg/m3 a assolir l’any 2015 i de 20 µg/m3 a assolir l’any 2020.
 
La norma no defineix un llindar d’alerta pel que fa a aquest contaminant.
 
D’acord amb la informació preliminar que es disposa a través de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya, ahir es varen detectar valors moderadament elevats pel que fa a les partícules en suspensió en alguns punts del territori. Atesa l’afectació que pot produir sobre la salut de les persones, especialment aquelles amb patologies prèvies respiratòries o grups sensibles de la població, les recomanacions sanitàries són que, en la mesura que sigui possible, aquestes persones limitin les seves sortides a l’exterior, sobretot a les àrees més afectades.