Territori

El Departament de TES inicia l'adaptació i refosa del PDU de la serra de Rodes

query_builder   24 juliol 2012 20:00

event_note Nota de premsa

El Departament de TES inicia l'adaptació i refosa del PDU de la serra de Rodes

  • Es reintegra urbanísticament una àrea de sòl urbanitzable industrial a Pedret i Marzà; s’adapta el document a l’ampliació del connector entre els espais naturals del Aiguamolls de l’Empordà i de la serra de l’Albera, i s’exclouen de la categoria de sòls de protecció especial uns terrenys al nord de Mas Fumats, al municipi de Roses, que s’havien inclós a partir d’una al·legació estimada.
El Pla director urbanístic del sòl no urbanitzat de la serra de Rodes i els seus entorns es va aprovar l’any 2006, amb la voluntat de comptar amb un instrument que permetés una aproximació detallada a un àmbit de gran fragilitat, com és el comprés pels municipis de Garriguella, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Roses –parcialment- i Vilajuïga.
 
Els objectius del PDU eren protegir els espais naturals, regular el sòl no urbanitzable o no urbanitzat, identificar les unitats paisatgístiques, definir un model territorial pels assentaments urbans i establir unes directrius per tal de coordinar la ordenació urbanística.
 
No obstant això, el PDU es va aprovar anteriorment al Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, d’una escala de planificació i també d’un abast territorial superior. Fruit de l’anàlisis dels dos documents, el TES va detectar una sèrie d’incoherències en el PDU, que van aconsellar introduir-hi ajustaments. Avui la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme es dóna per assabentada dels treballs realitzats relatius a la modificació i refosa del PDU de sòl no urbanitzat de la serra de Rodes.
 
Consolidació de zones industrials i ampliació de connectors naturals
 
La modificació del PDU de la serra de Rodes servirà, essencialment, per dur a terme els següents canvis:
                                                        
  • Reintegració urbanística a Pedret i Marzà: en aquest municipi, el PDU va suprimir una àrea de sòl urbanitzable industrial que es troba separada del nucli urbà si bé, posteriorment, es va poder constatar que ja es trobava ocupada per activivitats industrials i magatzems legalment implantats, en el seu dia, en sòl no urbanitzable. La no consideració de sòl urbanitzable impedia la regularització d’una situació existent i ajustada a dret.
 
De fet, el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, en atenció a aquestes circumstàncies, i estimant parcialment les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Pedret i Marzà i altres particulars, va atorgar a aquesta àrea el nivell de sòl amb protecció preventiva amb l’objectiu que es pogués acabar considerant com a sòl urbanitzable. La modificació del PDU pemetrà, doncs, la reintegració urbanística d’aquesta àrea.
 
  • Exclusió del PDU dels sòls al nord de Mas Fumats: per un error, durant la tramitació del PDU es va incloure com a sòl no urbanitzable una franja de terreny de 5,27 hectàrees al nord de la urbanització de Mas Fumats, al terme municipal de Roses. Atès que es tracta de sòls urbans i, per tant, pel seu propi concepte no són objecte del PDU, ara s’aprofita la modificació del document per excloure’ls, tot corregint l’error.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 39