Territori

El TES reprèn la redacció del Pla director urbanístic del circuit de Catalunya

query_builder   24 juliol 2012 20:00

event_note Nota de premsa

El TES reprèn la redacció del Pla director urbanístic del circuit de Catalunya

  • El PDU ha d’establir els criteris per revisar l’actual ordenació urbanística del circuit, que abasta els municipis de Granollers, Parets del Vallès i Montmeló.
L’any 2008, el llavors Departament de Política Territorial i Obres Públiques va acordar iniciar la redacció del Pla director urbanístic del circuit de Catalunya, una infraestructura que abasta part dels termes municipals de Granollers, Parets del Vallès i Montmeló. En aquell moment feia vint anys de la redacció del Pla especial d’assignació d’usos que va permetre construir el circuit i es feia patent la necessitat d’un nou marc urbanístic per fer front a les demandes i necessitats d’una instal·lació de màxim nivell.
 
Tot i així, el PDU no es va arribar a formular i és per aquest motiu que ara el Departament de Territori i Sostenibilitat ha decidit reprendre’n els treballs; la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya ha emès avui el seu informe favorable.
 
Acord supramunicipal
 
L’objectiu principal del Pla director serà constituir un marc d’acord supramunicipal per tal de dirigir el model urbanístic cap a un desenvolupament equilibrat dels municipis, compatible amb les necessitats derivades de la gestió del circuit.
 
El nou document realitzarà una diagnosi de l’àmbit territorial on s’ubica aquesta infraestructura i establirà els criteris urbanístics que han de permetre revisar l’ordenació actual en base als següents requeriments:
 
  • Replantejament de la mobilitat, amb l’ordenació d’accessos i aparcaments.
  • Adequació dels paràmetres urbanístics vinculats a l’edificació i als usos, que garanteixin la correcta implantació de les edificacions vinculades al circuit.
  • Implantació dimensionada de les xarxes d’infraestructures tècniques que són necessàries per al funcionament de la instal·lació.
  • Inclusió dels requeriments per a la integració ambiental i paisatgística del circuit per tal d’aminorar l’impacte de la instal·lació en el seu entorn.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 37