Economia i Hisenda

Comparativa dels mecanismes de l'Estat per facilitar l'accés a la liquiditat de les comunitats autònomes

query_builder   25 juliol 2012 17:59

event_note Nota de premsa

Comparativa dels mecanismes de l'Estat per facilitar l'accés a la liquiditat de les comunitats autònomes

 
El quadre següent mostra les condicions que l’Estat ha fixat per a les comunitats autònomes que decideixin acollir-se als diferents mecanismes de provisió de liquiditat: la línia ICO venciments financers i la línia ICO proveïdors, ja actives, i el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), pendent d’implementació.
 
Molts dels requisits que estableix el FLA, a la pràctica, ja eren necessaris per accedir a les altres línies ICO, en aplicació del principi de prudència financera, tot i que no quedaven recollits a la normativa. Per tant, el FLA no representa cap canvi qualitatiu respecte a les línies ICO anteriors. La diferència ve marcada per la Llei d’Estabilitat, que introdueix les possibles mesures coercitives que s’aplicarien a les comunitats que incomplissin algun dels objectius fixats a la Llei.
 
 
COMPARATIVA LÍNIES ICO amb FLA
CONCEPTES
ICO-VENCIMENTS FINANCERS
ICO-PROVEÏDORS
Llei orgànica d’Estabilitat Pressupostària
Fons de Liquiditat Autonòmic
Data de publicació al BOE
2 febrer 2012
10 març 2012
30 abril 2012
14 juliol 2012
Pla d’ajust: avaluació per part del Ministeri HAP
Trimestral
Trimestral
SI (PEF)
Permanent
 
No concertació de noves operacions sense respectar el principi de prudència financera
SI
SI
-
SI
Pla de tresoreria
(1)
(1)
-
Mensual
La CA se subjecta a la supervisió del Ministeri per a l’adopció i execució de mesures previstes al Pla d’Ajust
(1)
(1)
SI (PEF)
SI
Remissió d’informació sobre compliment del Pla d’Ajust
(1)
(1)
SI (PEF)
Mensual
Nous trams de préstecs condicionats al compliment del Pla
-
-
-
SI
Possibilitat que l’Estat enviï una missió de control
-
-
SI
SI
(d’acord amb la Llei d’Estabilitat)
(1)           No es recollia en la normativa, però es demanava per tal d’aprovar les operacions