Direcció General de Comunicació

Hospitals

Els indicadors del Departament de Salut mostren que l'atenció sanitària dels hospitals catalans es desenvolupa amb efectivitat i qualitat

query_builder   30 juliol 2012 08:00

event_note Nota de premsa

Els indicadors del Departament de Salut mostren que l'atenció sanitària dels hospitals catalans es desenvolupa amb efectivitat i qualitat

 • L’informe de la Central de Resultats mostra i compara els resultats de 63 hospitals d’aguts del sistema sanitari català a partir de seixanta indicadors
 • L’informe, pioner a l’estat, respon a la demanda de transparència tant de les decisions polítiques com en la gestió dels recursos públics.
 • Els usuaris de la sanitat pública valoren amb un 8.17 sobre 10 l’atenció sanitària rebuda als hospitals catalans
El Govern ha donat a conèixer l’informe de la Central de Recursos que mostra i compara els resultats de seixanta-tres hospitals d’aguts del sistema sanitari de Catalunya a partir de seixanta indicadors que identifiquen aspectes rellevant de l’activitat, la qualitat, la seguretat assistencial i l’eficiència dels hospitals.
 
Els informes de la Central de Resultats aporten informació per respondre les principals preguntes que es planteja el sistema de salut com són: Quina població tenim? Quin és el seu estat de salut? Existeix un accés prou equitatiu? Es presta atenció de forma eficaç? Quins resultats en millora de salut s’obtenen?
 
L’informe, pioner a l’Estat espanyol, respon a la demanda de transparència, tant en les decisions polítiques com en la gestió dels recursos públics, així com a la voluntat de donar a conèixer a la ciutadania l’ús dels recursos que es posen a disposició de les administracions públiques pel que fa a resultats assistencials, docents, d’investigació i gestió dels centres.
 
Tot i que aquest és el quart informe de la Central de Resultats, és el primer que identifica els resultats dels indicadors amb el nom del centre assistencial. Es tracta d’una eina de treball que permetrà avaluar les possibles oportunitats de millora de cada centre, identificar les millors pràctiques entre els centres d’igual nivell assistencial i millorar el conjunt del sistema assistencial.
 
Resultats
 • Els resultats obtinguts dels seixanta indicadors posen de manifest que tots els hospitals de Catalunya compleixen amb els requisits d’acreditació i homologació i ofereixen una atenció sanitària superior als estàndards d’acreditació del Departament de Salut.
 • Els indicadors de satisfacció en atenció sanitària, en termes de satisfacció de l’usuari, indiquen que aquesta ha pujat, passant del 8,07 de l’any 2009 al 8,19 el 2011. El grau de fidelització es manté en un 87,6%, dues dècimes per sota del 87,8% obtingut l’any 2009.
 • En indicadors d’efectivitat i qualitat de l’atenció sanitària, els centres hospitalaris d’aguts de Catalunya milloren en resultats pel que fa a la disminució de les morts per infart de miocardi. La mortalitat l’any 2009 va ser del 9,5% mentre que el 2011 va ser del 8,3%. També s’observa una disminució de la mortalitat per accident vascular cerebral, que ha passat del 16,3 de fa dos anys a 15,4 actual.
 • Ha disminuït en un 9,1% el nombre d’intervencions quirúrgiques programades per a procediments que no estan en llista d’espera i ha augmentat el volum d’intervencions de cirurgia major ambulatòria (CMA), que s’ha situat en 213.687 l’any 2011 enfront de les 207.620 de l’any 2009.
 • En llistes d’espera s’ha incrementat el nombre de pacients en procediments quirúrgics garantits. Per a l’any 2012,  l’objectiu és reduir en un 2% el nombre de pacients en llistes d’espera.
 • El temps d’intervenció quirúrgica en els casos ja diagnosticats de cirur­gia coronària, valvular cardíaca i oncològica s’ha mantingut en els nivells de l’any anterior.
 • Es manté el nombre de reingressos i els reingressos per malaltia pulmonar obstructiva crònica.
 • La disponibilitat de recursos dels centres sociosanitaris contribueixen a la millora dels hospitals d’aguts en poder derivar determinats pacients cap a aquests centres.
 • Finalment, els indicadors de sostenibilitat presenten uns resultats que es mantenen pel que fa a l’índex d’endeutament i la solvència dels centres, que registra un lleuger augment. La liquiditat millora en pràcticament 1 punt , malgrat iniciar l’anàlisi partint d’una situació deficitària.
L’anàlisi de la informació permetrà disposar d’una eina de treball per tal d’establir actuacions de millora, en aquelles àrees que ho necessitin, estimulant la millora de la qualitat i l’eficiència, i la posada en comú de les pràctiques clíniques més efectives.
 
Central de Resultats
 
La Central de Resultats, que actualment s’engloba dins de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, que forma part de l’Agència d’Informació Avaluació i Qualitat en Salut, permet conèixer la qualitat i l’evolució econòmica i financera dels hospitals i centres sanitaris i disposar de la informació que facilita la semblança entre proveïdors del sistema públic.
 
L’informe va dirigit a ciutadans, professionals, gestors i òrgans de govern de les entitats proveïdores amb la finalitat que s’obrin noves línies de treball que han de permetre als centres iniciar actuacions de millora que mantinguin l’excel·lència i qualitat d’aquests.
 
 Les dades recollides a la Central de Resultats provenen dels sistemes d’informació del CatSalut, entre els quals s’inclou el conjunt mínim bàsic de dades d’hospitalització d’aguts que es va posar en marxa l’any 1990, la Central de Balanços creada l’any 1991, el Pla d’enquestes de satisfacció (PLAENSA) iniciat l’any 2004 i els mòduls de seguiment d’indicadors de l’any 2007, entre d’altres.
 
 L’informe complet es pot consultar al web de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.