Economia i Hisenda

El PIB de l'economia catalana cau un 0,3% el segon trimestre

query_builder   3 agost 2012 17:40

event_note Nota de premsa

El PIB de l'economia catalana cau un 0,3% el segon trimestre

L’economia catalana registra un retrocés del 0,3% intertrimestral i situa la taxa interanual del segon trimestre en un -1,1%, tal com mostra l’avanç del PIB elaborat pel Departament d’Economia i Coneixement. Segons aquestes dades, el retrocés del segon trimestre és 2 dècimes superior al del trimestre anterior, quan el PIB català es va situar en un -0,1%.
 
El sector exterior manté una evolució positiva i el turisme torna a créixer gràcies als mercats emissors internacionals, però s’intensifica la contracció de la demanda interna i l’activitat de la indústria, la construcció i els serveis disminueix.
 
 
Evolució del producte interior brut a Catalunya
 
Dades amb els efectes estacionals i de calendari corregits (% de variació interanual)
 
2011
2011
2012
 
 
I trim
II trim
III trim
IV trim
I trim
II trim (A)
Agricultura
1,1
0,7
1,1
1,4
0,9
0,4
-0,6
Indústria
1,7
2,7
1,8
3,2
-0,9
-0,6
-1,5
Construcció
-4,7
-5,5
-4,2
-4,2
-5,0
-5,6
-5,8
Serveis
1,3
1,7
1,7
1,1
0,6
0,2
-0,4
PIB pm
0,7
1,0
1,1
1,0
-0,1
-0,5
-1,1
 
 
 
 
 
 
 
 
% variació intertrim. PIB
0,2
0,2
0,0
-0,5
-0,1
-0,3
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      Font: Idescat i Departament d’Economia i Coneixement (dades d’avanç)
 
 
L’aportació del sector exterior ha continuat sent positiva gràcies a l’evolució del comerç de béns i del turisme. L’obertura de l’economia catalana cap a nous mercats fora de la Unió Europea ha permès aprofitar l’empenta d’altres economies més expansives. D’altra banda, l’afluència turística internacional ha evolucionat molt bé durant la primera meitat de l’any. El nombre de turistes ha crescut un 12,3%, i la despesa turística, un 14,3%. En tots dos casos, el percentatge és força més positiu que el del conjunt estatal (2,9% i 5,6%, respectivament).
 
L’evolució favorable de les exportacions de béns no ha estat suficient per impedir una nova contracció del sector industrial, que s’estima que el segon trimestre serà d’un 1,5% en termes interanuals.
 
La construcció ha continuat retrocedint (un 5,8 %) a causa de la reducció de la construcció d’habitatges i de la davallada de l’obra civil. També el sector de serveis ha entrat en valors negatius (−0,4 %), afectat per la reducció dels serveis dependents del sector públic i per la contracció del consum privat, que té una de les principals manifestacions en la reducció del comerç.
 
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 62