Direcció General de Comunicació

L'aliança entre l'ICF i les xarxes de business angels, una alternativa en moments de restricció creditícia

L'aliança entre l'ICF i les xarxes de business angels, una alternativa en moments de restricció creditícia

query_builder   27 agost 2012 08:00

event_note Nota de premsa

L'aliança entre l'ICF i les xarxes de business angels, una alternativa en moments de restricció creditícia

  • L’Institut Català de Finances ha obert una línia de coinversió de 10 milions d’euros fins el 2015, adreçada a pimes de nova creació o en fases inicials de desenvolupament, en col·laboració amb els business angels
  • Són particulars que inverteixen els seus diners en societats de creació recent i amb un fort potencial de creixement
  • Ja s’han formalitzat 6 préstecs participatius a empreses de recent creació per un import de 899.000 euros
  • És una de les mesures que ha implantat el Govern aquesta legislatura per facilitar l’emprenedoria i donar suport a les pimes i assentar així les bases per revertir la situació de crisi i tornar a generar ocupació
 
La crisi econòmica i financera ha comportat una aturada general del crèdit bancari a les empreses, tant per finançar noves inversions com el capital circulant. Una restricció que afecta especialment les petites i mitjanes empreses, amb menys capacitat de negociació, i les societats que s’han constituït recentment. Davant d’això, el Govern, a través del Grup Institut Català de Finances (ICF), està intensificant i diversificant les seves línies d’actuació per garantir fonts alternatives de finançament. Un d’aquests instruments és l’aliança que ha establert amb les xarxes de business angels per finançar microempreses i pimes en les seves fases inicials.
 
Els business angels són particulars que inverteixen els seus diners (normalment a través d’una aportació de capital) en societats de creació recent (start ups) i amb un fort potencial de creixement. Normalment s’organitzen a través de xarxes o clubs d’inversió que celebren trobades i fòrums per donar a conèixer als seus associats les oportunitats d’inversió de què han tingut coneixement.
 
 
Finançar l’activitat productiva, un dels eixos del Pla de Govern
 
En compliment del Pla de Govern 2011-2014, que estableix com a objectiu l’aportació de capital risc per a projectes emprenedors i innovadors juntament amb les empreses, l’Institut Català de Finances, a través de la seva filial IFEM (Instruments Financers per a Empreses Innovadores), va obrir a principis d’any una línia de coinversió amb business angels per un import de 10 milions d’euros fins al 2015. Es tracta de préstecs participatius adreçats a micros i petites empreses catalanes de nova creació o en fases inicials de desenvolupament.
 
Per canalitzar aquests fons, a finals de 2011 IFEM va signar un acord de col·laboració amb 12 xarxes de business angels que actuen a Catalunya. Aquestes xarxes presenten a IFEM els projectes empresarials i els inversors privats que han decidit participar-hi i, un cop analkitzades les operacions proposades, IFEM formalitza una operació de préstec participatiu amb les empreses seleccionades. L’import pot oscil·lar entre els 50.000 i els 200.000 euros, una quantitat que mai pot superar la inversió privada.
 
En només mig any, IFEM ha coinvertit en 6 empreses amb un import global de 899.900 euros.
 
1.    Vistamax. Empresa creada per un grup d’exdirectius d’INDO, dedicada al disseny i la comercialització d'ulleres per a diferents marques. La coinversió s'ha portat a terme amb business angels de la xarxa Keiretsu.
 
2.    Wineissocial. Xarxa social que basa el seu model de negoci en el descobriment, la recomanació i la distribució de vins. L'aportació privada ve d'un grup de business angels d’Esade BAN i d'inversors vinculats al món de l’enologia i les xarxes socials.
 
3.    BCN Innova Technological Evolution. La companyia centra la seva activitat en la recerca de solucions tecnològiques basades en la visió artificial. La injecció de capital privat prové d’inversors de la xarxa BANC (business angels Network Catalunya).
 
4.    Didáctica Digital. Empresa de creació de portals educatius d'ensenyament de matemàtiques, idiomes, música i comprensió lectora per a estudiants d’educació primària. La coinversió es realitza amb la xarxa de business angels Eix Technova.
 
5.    Technojoy BCN. Companyia que representa i distribueix maquinària especialitzada per al disseny i la creació de joies. En aquest cas, el capital privat prové d'un inversor de la xarxa Esade BAN.
 
6.    Supercomparador de Consumo. Coneguda comercialment amb el nom de carritus.com, aquesta empresa és el primer comparador de supermercats online que compara la cistella de la compra de l'usuari a tots els supermercats que operen al seu codi postal, fet que permet generar un estalvi important per al consumidor. L'aportació privada ve de la xarxa Esade BAN.
 
 
Incentius fiscals i altres mecanismes de suport a l’emprenedoria
 
La col·laboració amb les xarxes de business angels és només una de les vies de treball de l’ICF per canalitzar majors imports de crèdit cap a les pimes catalanes i fomentar-ne la innovació, la internacionalització i la competitivitat.
 
L’Institut també ha desenvolupat, a través d’IFEM, garanties, microcrèdits o capital risc adreçats principalment a la creació d’empreses, a projectes de transferència de tecnologia i a fons de tecnologia i d’innovació. Els recursos d’IFEM provenen del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) i del Govern de la Generalitat, en el marc del programa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises).
 
El Govern de la Generalitat també ha apostat per promoure l’emprenedoria a través d’incentius fiscals. En la declaració de l’IRPF de 2011, la deducció de la quota autonòmica per a inversions de business angels ha passat del 20 al 30%. També s’ha incrementat de 4.000 a 6.000 euros el límit màxim de deducció per aquest concepte.
 
Totes aquestes mesures tenen com a objectiu prioritari facilitar l’emprenedoria i donar suport a les empreses, molt especialment les pimes, per assentar així les bases que permetran a Catalunya revertir la situació de crisi i tornar a crear ocupació.
 
Per a més informació: Finançament de l’activitat productiva (ENLLAÇAR A http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/transparencia/economia/3.html#eixHead) al Pla de Govern