Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts a les agrupacions de productors d'oví i cabrum

query_builder   14 setembre 2012 14:04

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts a les agrupacions de productors d'oví i cabrum

 
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Ordre per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a les agrupacions de productors d’oví i cabrum i es convoquen els corresponents a l’any 2012.  El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes.
 
El sector de l’oví i del cabrum, de dimensions petites en termes absoluts dins del sector agrari, és important per la seva forta implantació territorial i en molts casos va lligat a l’aprofitament extensiu de zones no aptes per a altres aprofitaments. La situació actual del sector ramader, en general, i en especial el d’oví i cabrum, ateses les pujades de preus de les matèries primeres per a alimentació animal i les dificultats estructurals, fa que calgui aplicar mesures per a pal·liar les dificultats d’aquestes explotacions ramaderes amb la finalitat de garantir l’activitat i viabilitat del sector.
 
Una mesura eficient per a ajudar el sector a superar aquests reptes han estat els ajuts a la constitució d’agrupacions de productors que es van posar en marxa el 2008 per a estimular la comercialització en comú i la promoció de la producció nacional i que la Comissió Europea (CE) va declarar compatibles amb el Tractat CE mitjançant l’autorització del règim N 86/2008. Des d’aleshores l’evolució del sector ha posat de manifest la necessitat de revisar la normativa reguladora d’aquests ajuts, i convé adaptar les seves bases reguladores als nous reptes de la Política Agrària Comuna (PAC) i la normativa bàsica constituïda pel Reial Decret 1703/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableix les bases reguladores per a la concessió de les subvencions a les agrupacions de productors en els sectors oví i caprí en l’exercici 2012.
 
Aquesta adaptació ha d’assegurar, tanmateix, que les agrupacions que han estat beneficiàries de subvencions en convocatòries anteriors puguin seguir acollides al règim anterior de manera que es mantingui el marc preexistent d’obligacions i compromisos vinculats a cadascuna de les línies de subvenció, sense comprometre els seus drets adquirits.
 
L’ajut té per objecte el foment i l'adequació integral dels sectors d'oví i cabrum a través de les agrupacions de productors/res.
 
Les persones beneficiàries són les agrupacions de productors en els sectors d'oví i cabrum que han estat beneficiàries en convocatòries anteriors i les agrupacions de nova constitució o les ja existents que sol·licitin l'ajut per a noves línies d'actuació, que representin en conjunt un cens mínim de 15.000 reproductores.
 
La dotació inicial d'aquesta línia d'ajuts és de 85.000 euros i s’estableix un import addicional estimat de 80.800,29 euros a aplicar en funció de les disponibilitats pressupostàries efectives.