Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pelegrí: La regulació boletaire és un nou pas endavant per millorar la gestió dels nostres boscos

query_builder   21 setembre 2012 13:19

event_note Nota de premsa

Pelegrí: La regulació boletaire és un nou pas endavant per millorar la gestió dels nostres boscos

 
lliurament de les primeres autortizacions
lliurament de les primeres autoritzacions
S’inicia al Bosc de Poblet, propietat de la Generalitat, una prova pilot per regular la recol·lecció de bolets que pretén afavorir la gestió forestal i el desenvolupament rural
 
És la primera vegada que la Generalitat regula aquesta activitat i ho fa en boscos de la seva propietat i en una zona de gran afluència de boletaires
 
Els boletaires hauran de tenir una acreditació que té un cost de 10 euros per temporada i que permet collir bolets en més de 3000 hectàrees i la  recaptació revertirà directament en la millora de l’hàbitat micològic de la zona regulada
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general de Medi Natural i Biodiversitat, Josep Escorihuela, ha presidit aquest matí el lliurament de les primeres autoritzacions per recol·lectar bolets al Paratge Natural d’Interès Nacional (PNIN) de Poblet.
 
Pelegrí en el decurs de l’acte de lliurament de les primeres autoritzacions ha explicat que la regulació dels bolets “és un tema complex que cal fer amb consens però des del Departament  hem estat capaços de posar en marxa i donar forma a l’etern debat de la regulació de la recol·lecció”. El conseller ha afirmat que un cop finalitzada la prova pilot si l’experiència ha funcionat, s’ampliarà a la resta de boscos de titularitat pública de la Generalitat, que són el 20% del total a Catalunya.
 
És un pla que s’ha portat a terme amb molt consens i que servirà per a la futura regulació sobre la recol·lecció de bolets i a més quedarà recollida al Pla de Política forestal. La finalitat d’aquesta prova pilot és establir un punt de partida per la regulació de la recol·lecció dels bolets als boscos catalans des d’un punt de vista tècnic i com a possible estratègia per afavorir la gestió  forestal i el desenvolupament rural.
 
 
El conseller finalment  ha explicat que darrera un bolet hi ha un bosc i un propietari i per això és important afrontar amb valentia aquests tipus de regulacions “és un exemple d’un nou model, una nova gestió dels nostres boscos i de l’aprofitament dels seus fruits”. La recaptació revertirà directament en la millora de l’hàbitat micològic de la zona regulada i per tant en el propi medi natural i a favor del propietari que en aquest cas és propietat de la Generalitat
 
 
El Departament d’Agricultura ha establert una normativa específica per les forests de propietat de la Generalitat del PNIN de Poblet i la seva zona d’influència. Es tracta d’una prova pilot que permetrà fer un estudi sobre les repercussions que  la recol·lecció de bolets té sobre els terrenys forestals i poder establir l’ordenació d’aquesta activitat en el marc de la protecció del medi i de l’ús racional i equilibrat del territori.
 
 
La proposta del pla pilot
 
La durada del pla és de dos anys i s’aplica a les forests públiques que són propietat de la Generalitat de Catalunya dins l’àmbit territorial del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet i a les forests públiques contigües de la seva zona d’influència. Concretament, abasta 2.276 ha del terme municipal de Vimbodí i Poblet, 221 de l’Espluga de Francolí, 798 de Montblanc i 18 de Prades. A més dels boscos de la Generalitat, s’hi sumen 207 ha de bosc propietat d’ajuntaments. En total, la zona d’aplicació de la normativa reguladora és de 3.520 ha.
 
El pla pilot comprèn:
 
a) Establiment d’unes zones acotades i senyalitzades per a l’activitat de recol·lecció de bolets dins el Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet i la seva zona d’influència.
b) Aprovació d’unes instruccions que han de regir l’activitat de recol·lecció de bolets en les zones senyalitzades i que es distribuiran als boletaires que hi accedeixen.
 
c) Anàlisi setmanal de les dades obtingudes i registre d’incidències.
 
d) Redacció d’un informe anual sobre la incidència de l’activitat de recol·lecció
de bolets i proposta de les mesures que cal adoptar per a una gestió sostenible de les forests davant d’aquesta activitat.
 
e) Redacció d’un informe final amb les propostes definitives, el qual haurà de ser validat per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
 
Autoritzacions de recollida de bolets
 
El preu públic establert per obtenir l’autorització de recol·lecció de bolets queda fixat en 10 € / temporada per a persones majors de 18 anys i 5 € / temporada per a menors amb edats compreses entre els 14 i 17 anys i jubilats que no tinguin la condició de veïnatge; les persones que tinguin la condició de veïnatge tenen una bonificació del 90%, i, per tant, el cost és d’1 € / temporada. Es poden recol·lectar com a màxim 6 quilograms per persona i dia. Els sol·licitants rebran un document acreditatiu nominal que permet a la persona física que el posseeixi anar a collir bolets durant tota la temporada.
 
Les zones autoritzades estaran degudament senyalitzades i les infraccions se sancionaran segons estableixen les lleis forestals. La vigilància de la zona es farà mitjançant el cos d’Agents Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
 
La motivació de la normativa i el bosc de Poblet
 
En els últims 20 anys, l’activitat de recol·lecció de bolets ha sofert un increment de practicants desmesurat. El bosc de Poblet és una zona boletaire de gran qualitat a les comarques tarragonines (massa forestal ben gestionada, característiques del sòl, orientació, gran varietat micològica). En anys de bona collita boletaire, condicionada per precipitació i climatologia favorables, hi ha una gran afluència de “caçadors de bolets” en el bosc de Poblet i zones limítrofes (les bones comunicacions i els nuclis urbans pròxims comporten una afluència de visitants excessiva per a la zona).
 
Les característiques del sòl dels boscos públics del PNIN i limítrofes, sòls silicis i àcids, comporta una varietat de fongs molt més rica que l’existent en sòls calcaris i bàsics. Solament tenen aquestes característiques el bosc de Poblet i algunes zones del Priorat i el Baix Camp dins les comarques de Tarragona.
El bosc de Poblet tradicionalment ha estat una zona boletaire molt bona a causa de la seva massa forestal i varietat florística existent, les característiques del seu sòl i les reforestacions dutes a terme durant els anys seixanta del segle passat (Pinus pinaster sobre llicorelles), que han comportat una important micorizació del sistema radical d’aquestes reforestacions joves amb una producció de rovelló per ha superior als 80 kg/ha en anys bons. L’increment de boletaires comporta que els terrenys forestals pateixen una concurrència de visitants excessiva, no controlada, la qual cosa perjudica considerablement el mantell forestal, és en detriment de la seva producció i, encara més greu, malmet el miceli i les arrels de les espècies forestals micorizades.
A part de tots aquests danys directes, hi ha un conjunt d’afectacions derivades de l’activitat mateixa, com són els danys en camins i senders a causa del trànsit concentrat de vehicles i persones, i, encara pitjor, la gran quantitat de deixalles abandonades en el medi forestal, la qual cosa comporta que l’equip de manteniment del Paratge hagi de fer treball extra amb un període estimat de dos mesos després de la temporada boletaire.
A més, mentre que els bolets tenen un preu de mercat moltes vegades elevat, actualment a Catalunya la seva recol·lecció és gratuïta, no genera cap benefici directe al propietari forestal i en canvi sí que li comporta perjudicis. Aquest fet és totalment injust per al propietari que ho ha de gestionar, atès que el manteniment de la massa forestal en bones condicions és un benefici mediambiental per a la societat de valor incalculable.