Polítiques Digitals

Els empleats públics percebran el 100% de la retribució a partir de la tercera setmana de baixa laboral

El Govern proposa abonar els complements fins als topalls màxims previstos per la llei per no penalitzar les malalties de llarga durada

query_builder   20 setembre 2012 19:03

event_note Nota de premsa

Els empleats públics percebran el 100% de la retribució a partir de la tercera setmana de baixa laboral

El Govern proposa abonar els complements fins als topalls màxims previstos per la llei per no penalitzar les malalties de llarga durada

El Govern de la Generalitat ha presentat avui a la Mesa General del Empleats Públics la seva proposta per a la retribució del personal de l’Administració pública en cas d’incapacitat transitòria (IT).
 
La proposta del Govern consisteix en abonar els complements d’acord amb el topalls màxims que estableix la llei. Així, del primer al tercer dia de baixa, es cobraria el 50% de la retribució; del quart al vintè dia, ambdós inclosos, el 75% del sou, i a partir del dia 21 i durant tot el període d’incapacitat temporal, es percebria el 100% de la retribució.
 
Retribució completa durant l’embaràs o en situació de violència de gènere
 
La proposta inclou com a supòsit excepcional les baixes per IT que es produeixin durant l’embaràs, així com les baixes motivades per situacions de violència de gènere degudament acreditades. Per tant, en cas d’incapacitat temporal, en aquests supòsits, es cobraria el sou al 100% durant tota la baixa laboral. D’altra banda, en el supòsit d’incapacitat temporal per contingències professionals no hi ha cap modificació i es mantindria la retribució completa, com fins ara.
 
Antecedents
 
Cal recordar que en l’àmbit de l’Administració de Catalunya i del seu sector públic, la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives estableix fins al moment que durant els tres primers mesos de baixa laboral es percep el 100% de la retribució i que, a partir del dia 91 es percep el 75% de la base reguladora d’acord amb el règim general de la Seguretat Social.
 
El Real Decret Llei 20/2012 modifica el règim retributiu durant la situació d’incapacitat temporal per als empleats públics inclosos en el règim general de la Seguretat Social i l’equipara al subsidi que la Seguretat Social estableix per a tots els treballadors. Això vol dir que del primer al tercer dia no es cobra res, del quart al vintè, un 60%, i a partir del dia 21 en endavant, el 75%.
 
Aquest Real Decret Llei preveu, però, que cada administració pública, prèvia negociació, pugui complementar aquestes prestacions, fins a un topall màxim. El efectes de la modificació seran d’aplicació a partir del 15 d’octubre. Per això, el Govern de la Generalitat ha presentat avui als representats sindicals la seva proposta, la qual ha estat acordada i signada per CCOO i per UGT.
 
Ara, aquesta proposta haurà d'aprovar-se en un futur consell de Govern.