Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern estableix un nou sistema de preus públics universitaris i reforça el sistema de beques propi

query_builder   24 setembre 2012 09:00

event_note Nota de premsa

El Govern estableix un nou sistema de preus públics universitaris i reforça el sistema de beques propi

  • El nou sistema estableix sis llindars diferents de preus que vénen determinats pel nivell de renda i el nombre de membres de la unitat familiar

 

  • Aproximadament el 60% dels estudiants es beneficiarà d’una Beca Equitat, que garanteix que ningú quedi fora de la universitat per motius econòmics

 
El nou sistema de preus públics universitaris impulsat per la Generalitat de Catalunya es basa en dues premisses: establir una major coresponsabilitat dels estudiants beneficiaris dels serveis acadèmics i garantir que cap alumne potencial resident a Catalunya quedi exclòs de l’accés als estudis universitaris per motius econòmics. Per això s’estableix una aportació progressiva dels estudiants al cost dels estudis en funció de la renda familiar computable a través del mecanisme de Beques Equitat. A partir del curs 2012-13, el preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada en els estudis de grau i de cicle s’estableix en funció del nivell de renda familiar i del rendiment acadèmic.

D’acord al nou sistema, aproximadament el 60% els estudiants es beneficiaran d’una Beca Equitat en el preu dels crèdits matriculats per primera vegada. Únicament, les rendes altes aportaran el 25% del cost dels estudis. Així es concreta que l’increment mig dels preus públics per al curs 2012-13 és del 37,5%.

Un 25% dels ingressos del nou sistema de preus públics es destina a Beques Equitat. Així, es disposarà d’un fons per afavorir l’equitat del sistema universitari de Catalunya de més de 35 milions d’euros.

Per determinar els estudiants que obtenen una Beca Equitat, la nova política de preus i beques estableix set llindars diferents de preus que ve determinat pel nivell de renda i el nombre de membres de la unitat familiar. El llindar 0 és el corresponent als estudiants que compleixen els requisits per accedir a una beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports (MECD). Aquests estudiants tindran una Beca Equitat complementària per garantir la gratuïtat dels seus estudis donat que per primera vegada el Govern espanyol no cobreix l’exempció total de la matrícula.

Els estudiants dels cinc llindars següents (de l’1 al 5) rebran una Beca Equitat variable que els permetrà beneficiar-se d’un estalvi d’entre el 50% i el 10%. Els estudiants del llindar 6 pagaran el preu màxim, establert en el 25% del cost total dels estudis.

El nou sistema de preus i beques està lligat al rendiment acadèmic. Així, les segones i successives matriculacions es paguen a un preu públic per crèdit més alt. Pel que fa als màsters universitaris oficials, s’estableixen dos preus diferenciats entre els estudis que habiliten (40 euros/crèdit) i els que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals (64 euros/crèdit). No obstant això, els estudiants de la segona modalitat de màsters, més cara, es podran beneficiar de rebaixes de fins al 30% sobre el preu del crèdit. El cost del doctorat es manté igual que el curs passat.
 
A banda de garantir l’equitat, el nou model permet millorar la qualitat i la sostenibilitat del sistema universitari: En aquest sentit, es destinarà un terç dels nous ingressos a  polítiques actives de millora de la qualitat del sistema com, per exemple, la contractació d’assistents a la docència o el desplegament del programa de doctorats industrials.

Més informació a Universitats al Pla de Govern.