Direcció General de Comunicació

Dret civil

El Govern inicia els treballs d'elaboració del llibre sisè del Codi civil català, que culminarà la tasca legislativa més important en l'àmbit del dret privat

query_builder   25 setembre 2012 14:07

event_note Nota de premsa

El Govern inicia els treballs d'elaboració del llibre sisè del Codi civil català, que culminarà la tasca legislativa més important en l'àmbit del dret privat

  • La primera llei del llibre sisè, que regula el contracte de compravenda, posarà a disposició del mercat jurídic i econòmic un instrument important per a l’intercanvi de drets i serveis
 
  • El Govern també dóna llum verd a la modificació del llibre cinquè per superar les deficiències detectades pels operadors jurídics, com representants de la magistratura i dels col·legis d’administradors de finques
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui els tràmits previs a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Aquesta iniciativa legislativa establirà l’estructura que tindrà el llibre sisè, aprovarà la regulació del contracte de compravenda i derogarà totalment la compilació del dret civil de Catalunya. D’aquesta manera conclourà la tasca legislativa més important duta a terme mai a Catalunya en l’àmbit del dret privat. La Generalitat, que té competències exclusives en matèria de dret civil, està preparant una regulació comparable a la dels paisos capdavanters de la Unió Europea.
 
La regulació posarà a disposició del mercat jurídic i econòmic del país el contracte de compravenda, un instrument important per a l’intercanvi de drets i serveis. La nova eina jurídica facilitarà a ciutadans i empreses interactuar en el mercat en tots els àmbits, tant a Catalunya com en altres països d’Europa amb una regulació comparable als països capdavanters de la Unió Europea. A banda del de compravenda, la regulació dels contractes inclourà els diferents tipus contractuals i la responsabiliat extracontractual, entre d’altres. 
 
La nova norma ha de comportar la derogació de la compilació de dret civil de Catalunya, en vigor des de 1960, que s’ha anat superant a mesura que s’han aprovat lleis de dret civil i que s’ha endegat la tasca de codificació del Codi civil de Catalunya.
 
 
Modificació del llibre V
 
L’Executiu també ha donat avui el primer pas per modificar el llibre cinquè, relatiu als drets reals, per reformar els preceptes sobre la propietat horitzontal que han provocat disfuncions o problemes d’interpretació durant els seus 6 anys de vigència.
 
El Govern, a través del Departament de Justícia, ha recollit les diferents aportacions dels operadors jurídics per superar aquestes deficiències i disfuncions. El resultat serà una proposta més clara pel que fa a les normes relatives a les comunitats de propietaris per evitar conflictes d’interpretació en temes com la delegació del vot i la representació, o l’aclariment de la la tramitació de les sol·licituds de supressió de barreres arquitectòniques. També estan previstes modificacions en les notificacions de les convocatòries i l’adopció dels acords, amb la introducció de mitjans telemàtics per facilitar la gestió i el funcionament de les comunitats de propietaris. Així mateix, es vol incorporar la supressió de la segona convocatòria, que simplificarà els tràmits per a l’adopció d’acords i evitarà molts dels problemes que es plantegen habitualment a les comunitats.