Salut

La Jornada Tècnica del projecte "Pneumònia zero" celebrada al Departament de Salut va aplegar més de seixanta professionals

query_builder   28 setembre 2012 16:37

event_note Nota de premsa

La Jornada Tècnica del projecte "Pneumònia zero" celebrada al Departament de Salut va aplegar més de seixanta professionals

La pneumònia associada a ventilació mecànica (PNAVM) és la infecció nosocomial més freqüent en les unitats de cures intensives (UCI).
 
Promoure les polítiques de seguretat i de qualitat clínica és un dels objectius del Pla de salut 2011-2015.
Jornada
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahir es va celebrar la II Jornada Tècnica per a Coordinadors del projecte “Pneumònia zero” i gerents dels hospitals d’aguts de Catalunya. L’acte va estar presidit pel director general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris, Carles Constante, i va aplegar més de seixanta professionals.
En aquesta Jornada es van presentar els resultats preliminars del projecte i es van posar en comú les estratègies i els avenços aconseguits en els hospitals adherits. A més, es van debatre les barreres a la implementació, es van escoltar algunes experiències d'hospitals i les propostes de futur.
En els serveis especialitzats, com ara les unitats de cures intensives (UCI), es produeixen amb facilitat esdeveniments adversos (EA). Està comprovat que els EA apareixen amb més freqüència en condicions extremes i en serveis on la tecnologia, els equips utilitzats, el grau d’intervenció sobre els pacients i la gravetat del seu estat, el tipus de fàrmacs utilitzats i la interacció simultània de moltes persones amb el pacient i entre ells, converteixen el procés i l’atenció en un acte molt complex.
 
Impulsats pel Departament de Salut, per les societats científiques i pels mateixos professionals implicats, s’han plantejat nombrosos programes amb l’objectiu de minimitzar els EA i s’han proposat diferents estratègies com ara la implementació d’equips de resposta ràpida, les llistes de verificació (checklists), els objectius diaris i la implementació de paquets de mesures (care bundles) amb diferents tipus de pacients i diferents situacions. La majoria d’hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) i de centres privats han incorporat objectius i indicadors de seguretat dels pacients en la seva pràctica assistencial: higiene de mans, identificació inequívoca de pacients, prevenció de caigudes, cirurgia segura, bacterièmia zero, pneumònia zero...
En el Pla de salut de Catalunya 2011-15, concretament en la línia d’actuació 1, dins l’apartat “Promoure les polítiques de seguretat i de qualitat clínica”, es fixa com a objectiu reduir les infeccions nosocomials i, concretament, la taxa mitjana d’incidència de pneumònia associada a ventilació mecànica per sota de 12 episodis per 1.000 dies de ventilació.
La pneumònia associada a ventilació mecànica (PNAVM) és la infecció nosocomial més freqüent en les UCI. Segons l’Estudio nacional de vigilancia de la infección nosocomial en servicios de medicina intensiva (informe ENVIN-HELICS de l’any 2011), la taxa d’infeccions nosocomials a les UCI va ser de 11,26 episodis per 1.000 dies d’estada a les UCI l’any 2011, xifra lleugerament inferior a la de l’any anterior que va ser de 12,48. La principal raó d’aquesta disminució ha estat la reducció de les PNAVM, amb una densitat d’incidència de 9,41 per 1.000 dies de ventilació mecànica (l’any 2010 va ser d’11,48), que representa el 36,26% de totes les infeccions nosocomials adquirides a les UCI durant l’any 2011.
L’any 2011, la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC) i la Societat Espanyola d’Infermeria Intensiva i Unitats Coronàries (SEEIUC) van dissenyar el protocol del projecte “Pneumònia zero” a Espanya a petició de l’Agència de Qualitat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. El fet de disposar ja d’equips de referents de seguretat en les UCI que participaven en el projecte “Bacterièmia zero” va facilitar-ne la difusió i participació.
Precisament, per l’èxit aconseguit amb el projecte “Bacterièmia zero”, s’ha promogut aquesta nova intervenció per reduir la taxa de pneumònia relacionada amb la ventilació mecànica (projecte “Pneumònia zero”). Els dos projectes tenen una estructura semblant i en la majoria dels casos els professionals col·laboradors són els mateixos i de pràcticament la totalitat d’UCI de Catalunya. Tant el projecte “Bacterièmia zero” com el de “Pneumònia zero” han estat liderats en l’àmbit de l’Estat espanyol per Catalunya.
 
Segons els resultats preliminars presentats en aquesta Jornada, la taxa global d’incidència de pneumònia associada a ventilació mecànica ha estat de 4,81 episodis per 1.000 dies de ventilació mecànica en les 29 UCI que han facilitat les dades fins al moment.
 
Amb aquests resultats s’observa ja una reducció important de la pneumònia associada a ventilació mecànica i, si es continua fent l’esforç de consolidar aquestes bones pràctiques en les UCI (en els dos projectes “Bacterièmia zero” i “Pneumònia zero”), s’aconseguirà complir l’objectiu fixat al Pla de salut de Catalunya 2011-2015.
 
La novetat i l’èxit de “Bacterièmia zero” i de “Pneumònia zero” provenen de la combinació de dos elements clau inseparables: la introducció de mesures preventives bàsiques basades en l’evidència científica i el desenvolupament d’un programa per a la millora de la cultura de la seguretat basat en accions i activitats per a la millora del treball en equip i per aprendre dels errors.
 
Cal remarcar també l’alta acceptació de les iniciatives relacionades amb les bones pràctiques en seguretat dels pacients entre els centres sanitaris catalans i el compromís i l’esforç dels seus professionals per dur-les a terme i per registrar-les a través dels indicadors. Això permet conèixer i avaluar les intervencions per tal d’oferir una atenció de màxima qualitat i seguretat.
 
Més informació
Prevenció de la pneumònia associada a ventilació mecànica en les unitats de cures intensives de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dda7170e89086516ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=f29567f94e1ae210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f29567f94e1ae210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=355fa357228d9310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD