Salut

Els hospitals Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Arnau de Vilanova de Lleida ampliaran els horaris de les unitats d'hemodinàmica

query_builder   5 octubre 2012 11:29

event_note Nota de premsa

Els hospitals Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Arnau de Vilanova de Lleida ampliaran els horaris de les unitats d'hemodinàmica

A partir del proper 15 d’octubre aquests hospitals passaran a fer angioplàsties primàries 12 hores al dia durant els 7 dies de la setmana.
 
L’objectiu és millorar l’accessibilitat a l’angioplàstia primària amb un interval de temps més curt.
 
A Catalunya es produeixen uns 6.500 infarts a l’any i, d’aquests, el 40%, requereixen aquesta intervenció.
Entre les accions previstes per a l’any 2012 per a la millora dels resultats del Codi Infart, cal destacar l’increment de la disponibilitat horària dels centres que atenen infarts que només prestaven serveis d’angioplàstia primària durant l’horari d’atenció establert. Fins ara, dels 10 centres de Codi infart, 5 tenien un horari de 24 hores i uns altres 5 de 8 hores durant els dies laborables. A partir del dilluns 15 d’octubre, els hospitals Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Arnau de Vilanova de Lleida incrementaran l’horari i faran un horari de 8 hores a les 20 hores els 7 dies de la setmana.
 
L’objectiu d’aquesta ampliació horària és millorar l’accessibilitat a l’angioplàstia primària amb un interval de temps més curt. En general, s’accepta que el temps òptim entre el primer contacte mèdic i la repermeabilització de l’artèria és de 120 minuts. Es preveu que amb aquesta ampliació horària s’incrementi el nombre de pacients als quals es practica reperfusió amb angioplàstia primària, i que aquests siguin atesos en un temps més curt.
 
L’infart és una causa important de morbimortalitat. A Catalunya, se’n produeixen uns 6.500 casos a l’any i es calcula que prop d’un 40% d’aquests (uns 2.900 a l’any) són infarts aguts de miocardi amb elevació del segment ST (IAMEST). Aquesta tipologia d’infart es caracteritza per ocasionar una obstrucció total del flux sanguini i, per tant, és responsable d’una part molt important de la mortalitat global per infart. Per això, és vital per a la supervivència i les seqüeles dels pacients que el pateixen que l’actuació mèdica sigui com més ràpida millor administrant un tractament repermeabilitzador del vas obstruït. A fi i efecte d’optimitzar els circuits assistencials per a l’atenció urgent a l’IAMEST, es va posar en marxa a Catalunya, l’1 de juny de 2009, el Codi infart.
 
El Codi infart és un protocol d’actuació urgent per al tractament de l’IAMEST que comprèn l’activació organitzada i coordinada d’un seguit de dispositius assistencials que permeten l’atenció urgent en la fase aguda de la malaltia quan un pacient és sospitós de tenir un infart i és candidat a reperfusió immediata. En els pacients amb IAMEST, el tractament idoni segons les guies de pràctica clínica és l’angioplàstia primària. A través del programa s’atén qualsevol pacient que alerti el sistema sanitari (112 / Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), serveis d’urgències d’hospitals comarcals o terciaris, CAP o CUAP) a causa d’un dolor precordial i sigui diagnosticat d’IAMEST.
 
 
 
Resultats del Codi infart
 
El tractament dels pacients amb infart ha millorat notablement gràcies a la posada en marxa del Codi infart, en termes de teràpia d’elecció i en els temps assistencials oferts. Els anys 2010 i 2011 s’han activat un total de 5.778 codis infart a Catalunya. D’aquests, un 30% han estat diagnosticats en primera instància pel SEM.
 
Des de la implantació del Codi Infart, s’ha incrementat la proporció de pacients amb infart que han rebut algun tipus de tractament de reperfusió, especialment pel que fa al tractament òptim (l’angioplàstia primària) i, segons les dades preliminars del Registre del Codi infart i de l’Enquesta de mortalitat a 30 dies, s’ha produït una reducció notòria de la mortalitat.
 
Durant l’any 2011, prop del 97% dels pacients tractats a través del Codi infart han rebut algun tipus de tractament de reperfusió. Això suposa un increment notable respecte a les dades prèvies (l’any 2000 només es practicava reperfusió a un 63% i l’any 2006 a un 79%). Cal destacar també que s’ha assolit un 85,7% de reperfusió amb angioplàstia primària entre els infarts tractats en el Codi infart (l’any 2000 aquesta proporció de tractament era del 5% i el 2006 del 33%).
 
Així doncs, gràcies a l’aplicació del Codi infart s’ha incrementat la proporció de pacients als quals s’ha practicat reperfusió, s’ha incrementat també la proporció de pacients amb angioplàstia primària, alhora que s’han reduït els principals indicadors de temps assistencial dels pacients amb infart tractats a través d’aquest Codi.
 
Més informació del Codi infart al Canal Salut