Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern planteja un conflicte de competència al TC per l'aprovació del Pla estatal de protecció civil per risc químic

query_builder   9 octubre 2012 15:25

event_note Nota de premsa

El Govern planteja un conflicte de competència al TC per l'aprovació del Pla estatal de protecció civil per risc químic

  • El Reial decret que el regula especifica els procediments d’actuació en matèria d’emergències sense comptar amb la participació efectiva dels territoris
 
  • Envaeix l’article 132 de l’Estatut, que atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’emergències i protecció civil, i el 164, relatiu a la planificació de la seguretat pública
 
El Govern ha aprovat avui plantejar un conflicte de competència davant del Tribunal Constitucional per l’aprovació del Pla estatal de protecció civil per risc químic. El Pla, regulat pel Reial decret 1070/2012, de 13 de juliol, envaeix les competències recollides als articles 132 i 164 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, relatius a les emergències i protecció civil i a la seguretat pública, respectivament.
 
El pla especifica l’organització i el procediment d’actuació dels serveis estatals davant les situacions d’emergència d’abast espanyol o en els casos en què s’hagi de proporcionar serveis de suport als plans autonòmics. El Govern considera que aquest decret no preveu l’establiment de mecanismes de col·laboració entre l’Estat i les comunitats competents i amb policia pròpia i que disposa els procediments d’actuació dels serveis estatals davant les situacions d’emergència en matèria de risc químic sense establir mecanismes de col·laboració amb les comunitats on es produeixin.
 
El Govern entén que el Pla estatal de protecció civil davant del risc químic ha de tenir en compte els procediments d’actuació previstos als plans aprovats a Catalunya i que en cas que l’emergència sigui dins del territori, els serveis estatals hauran d’actuar sota la direcció dels òrgans autonòmics competents.
 
El sistema de protecció civil de Catalunya preveu la prevenció i la resposta davant els riscos tecnològics (com el químic) o naturals, de forma integral, i preveu la coordinació dels cossos operatius propis i els mecanismes d'assistència d'altres organismes en cas que el Govern ho consideri necessari.
 
El Govern demana la derogació del Pla estatal de protecció civil davant del risc químic o, subsidiàriament, que el modifiqui per tenir en compte la capacitat d’actuació dels territoris que, com Catalunya, tenen reconegudes competències exclusives en l’àmbit de protecció civil i, a més, compten amb competències en seguretat i policia pròpia.