Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern presentarà un requeriment al Ministeri d'Ocupació contra el recàrrec imposat pel pagament endarrerit de les quotes de la Seguretat Social

query_builder   9 octubre 2012 15:27

event_note Nota de premsa

El Govern presentarà un requeriment al Ministeri d'Ocupació contra el recàrrec imposat pel pagament endarrerit de les quotes de la Seguretat Social

  • L’Estat va denegar a la Generalitat ajornar les quotes de juny i juliol al·legant que n’atendria el pagament i els interessos de demora quan obtingués el Fons de Liquiditat Autonòmic
 
  • L’endarreriment del FLA ha obligat el Govern a fer efectiva la quota de setembre avui, fora de termini i amb un recàrrec del 20%
 
El Govern ha aprovat avui autoritzar el Departament d’Economia i Coneixement a presentar un requeriment davant del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, previ a la presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat, contra el recàrrec imposat per l’Estat pels endarreriments en els pagaments de les quotes de la Seguretat Social. El 13 de juliol passat, l’Executiu central va aprovar una modificació dels recàrrecs per impagament de les quotes de la Seguretat Social. Fins aleshores, la normativa preveia un percentatge escalat que s’anava incrementant conforme s’anaven sumant els mesos d’endarreriment: el primer mes s’aplicava un recàrrec del 3%; el segon, del 5%; el tercer, del 10% i, a partir del quart, del 20%. Des del canvi legislatiu, s’ha de pagar una multa del 20% a partir del primer endarreriment.
 
El 27 de juliol passat, la Generalitat va sol·licitar a l’Estat ajornar el pagament de les quotes corresponents als mesos de juny i juliol, amb el compromís que quan rebés els diners del Fons de Liquiditat Autonòmic atendria el pagament de les quotes i els interessos de demora. L’Estat va denegar la petició i ara el Govern ha acordat presentar un requeriment davant del Govern espanyol, com a pas previ a la interposició del recurs contenciós administratiu.
 
El Govern considera que es tracta d’un recàrrec abusiu, sobretot en el cas del mes de setembre, en què no ha pogut fer front a la seva obligació amb la Seguretat Social perquè l’Estat ha endarrerit el FLA. Si el fons hagués arribat a finals del mes de setembre, tal com estava previst inicialment, la Generalitat hauria pogut ingressar, dins del termini establert, els 120 milions que corresponen a la quota del mes de setembre. Com que el FLA ha arribat 9 dies més tard, l’Estat ha imposat una multa del 20% de l’import de la quota i, per tant, la Generalitat haurà de pagar 24 milions addicionals en concepte de recàrrec.