Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Convocats els ajuts a projectes de R+D+I i a projectes pilot innovadors per a fer front al canvi climàtic i donar suport a energies renovables, gestió de l'aigua i biodiversitat

query_builder   11 octubre 2012 18:46

event_note Nota de premsa

Convocats els ajuts a projectes de R+D+I i a projectes pilot innovadors per a fer front al canvi climàtic i donar suport a energies renovables, gestió de l'aigua i biodiversitat

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les bases reguladores i les convocatòries corresponents a l’any 2012 dels ajuts al plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i dels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per a fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió la gestió de l’aigua i la biodiversitat.
 
Els ajuts publicats avui constitueixen una de les línies estratègiques del Departament per la importància que té la innovació en el sectors agraris i agroalimentaris. Aquestes mesures tenen com a objectiu fomentar la cooperació entre empreses agràries i forestals i indústries de transformació, centres d’investigació, universitats i d’altres entitats que realitzen activitats de recerca i desenvolupament tecnològic.
 
Les convocatòries s’han publicat per un import total de 1.519.480,5 euros. Aquests ajuts s’emmarquen dins de la mesura 124 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013, amb l’objectiu d’assegurar que el sector agroalimentari pugui aprofitar oportunitats de mercat mitjançant enfocaments innovadors en la creació de nous productes, processos i tecnologies. Per tant, són ajuts cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 
Els ajuts al plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) s’han convocat per un import total de 519.480,5 euros, dels quals 119.480,50 euros van a càrrec del fons FEADER; i en poden ser beneficiàries les empreses agràries, agroalimentàries i forestals, les seves agrupacions, associacions o cooperatives. L’objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és el plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) de nous productes, processos i tecnologies, realitzats i liderats per l’empresa, en col·laboració amb els centres o instituts de recerca públics i/o universitats, que impliquin innovació.
 
D’altra banda, els ajuts  per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat s’han convocat per un import total d’ 1.000.000 d’euros, dels quals 750.000 € van a càrrec del fons FEADER; i en poden ser  beneficiàries les empreses agràries, agroalimentàries i forestals, les seves agrupacions, associacions o cooperatives, i les comunitats de regants. L’objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és la realització de projectes pilot innovadors destinats a mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic i la seva adaptació a aquest, i/o producció i utilització d’energies renovables, i/o foment sobre la gestió sostenible de l’aigua, i/o protecció de la biodiversitat, realitzats per l’empresa agrària, agroalimentària, forestal o comunitats de regants, i liderats per aquestes, en col·laboració amb els instituts de recerca i/o universitats, que impliquin innovació.
 
Concretament, les operacions que es podran subvencionar són projectes innovadors destinats a la millora de l’eficiència energètica; a la transformació de biomassa agrícola o forestal per a la producció d’energies renovables, així com operacions innovadores adreçades a mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic i la seva adaptació, a donar suport al desenvolupament d’energies renovables, a millorar la gestió de l’aigua, i/o a conservar la biodiversitat.
 
El termini per a la presentació de sol·licituds és d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.