Salut

Es constitueix la Comissió Directora de Seguretat Alimentària

query_builder   11 octubre 2012 13:15

event_note Nota de premsa

Es constitueix la Comissió Directora de Seguretat Alimentària

Seguretat Alimentària
El passat 9 d’octubre es va constituir la Comissió Directora de Seguretat Alimentària, que actuarà com a òrgan directiu per als temes específics d’avaluació i comunicació dels beneficis i els riscos en seguretat alimentària a Catalunya.
 
Les principals funcions de la Comissió Directora seran emetre un informe sobre la proposta de Pla de seguretat alimentària de Catalunya, recomanar actuacions, d'acord amb la finalitat i els objectius de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària i analitzar i proposar les accions que s'han d'emprendre a partir dels dictàmens científics.
 
La Comissió es reunirà amb una periodicitat trimestral i està presidida pel director de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Antoni Mateu. A més, està formada per dinou membres representants dels departaments competents en matèria de salut, d'agricultura, alimentació, ramaderia i pesca, de medi ambient, de consum, de comerç; representants dels ens locals, d’organitzacions empresarials del sector de l'alimentació, organitzacions agràries, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, associacions de consumidors i les associacions relacionades amb la qualitat i la seguretat alimentàries més representatives.
 
Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2012-2016
En la primera reunió realitzada, la Comissió ha emès un informe favorable sobre la proposta de Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2012-2016. Aquest Pla és el marc de referència de les accions públiques adreçades a mantenir un alt nivell de seguretat alimentària a Catalunya i comprèn les línies directives i de desplegament de les actuacions, els objectius i les intervencions que han de desenvolupar les administracions públiques catalanes, així com els sistemes de seguiment i avaluació a tota la cadena alimentària.
 
Alhora, aquest Pla té una vigència de cinc anys (2012-2016) i, arran d’aquest informe favorable, es preveu que sigui aprovat pel Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i pel Govern, a proposta dels departaments competents en matèria de salut, agricultura, alimentació, ramaderia i pesca.
 
A banda, el Pla és un instrument per a la intervenció integrada de tots els organismes responsables d’actuar a cada una de les fases de la cadena alimentària a Catalunya. En aquest sentit, les seves principals finalitats són aconseguir el màxim nivell de seguretat i confiança en relació amb els aliments i en àmbits i qüestions relacionats amb la seguretat alimentària com l'alimentació i el benestar, la sanitat vegetal o les qualitats dels productes de la cadena alimentària, així com també la lleialtat de les transaccions comercials en tot allò relatiu a la seguretat alimentària, entre d’altres.