Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El DAAM ha abonat prop d'11M d'euros la campanya 2012 en ajuts als plans de reestructuració i reconversió de la vinya per a impulsar la competitivitat del sector vitivinícola

query_builder   11 octubre 2012 18:39

event_note Nota de premsa

El DAAM ha abonat prop d'11M d'euros la campanya 2012 en ajuts als plans de reestructuració i reconversió de la vinya per a impulsar la competitivitat del sector vitivinícola

 
 
L’actual model de gestió del Departament en relació a aquests plans permet incrementar la captació de fons comunitaris, fet que reverteix en més pagaments al sector de la vinya  
 
 
La mesura de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, programa comunitari amb finançament 100% de la Unió Europea (UE), que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles i afavorir la seva modernització així com l’adequació varietal a les noves tendències del mercat, per a reforçar l’estructura del sector vitivinícola.
 
L’assignació de fons per al finançament d’aquesta mesura es fa anualment a través de Conferència Sectorial (reunió del Ministre d’Agricultura amb els consellers de les comunitats autònomes), d’acord amb uns criteris de distribució i les necessitats pressupostàries de cada Comunitat Autònoma. En cas que una no faci ús de tots els fons assignats o que no hi hagi sobrants d’altres mesures del programa, aquests diners es distribueixen entre les que tenen capacitat de despesa.
 
Tenint en compte això, el DAAM ha implementat un model de gestió dels ajuts als plans de reestructuració i reconversió de la vinya que ha suposat una gran millora en l’eficiència pressupostària d’aquests ajuts, atès que ha possibilitat la captació de nous fons no gastats per altres comunitats autònomes o transferits d'altres mesures del Pla de Suport al sector vitivinícola. Aquest model consisteix en la implementació d’un sistema de bestretes, en base a uns avals que ha de presentar el productor, i que permet avançar els pagaments abans dels controls sobre els terrenys. Aquest sistema ha permès que mentre l’assignació inicial per aquesta mesura per a la campanya 2012 va ser de 5.811.929 euros, finalment s’hi han destinat un total de 10.863.582 € gràcies a les assignacions posteriors.
 
Aquesta captació de nous fons provinents de reassignació permet al DAAM fer efectiu avui dijous, 11 d’octubre, un pagament a un total de 601 productors del grup de prioritat dels viticultors professionals (joves agricultors, agricultors a títol principal i/o explotacions agràries prioritàries) que van sol·licitar bestreta, per un import de 523.002,78 € corresponent a una superfície de 947 hectàrees, en concepte d’import complementari a l’ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya de la campanya 2011/2012.
 
 
 
Aquest pagament complementa el que es va fer en data 28 de setembre de 2012, aconseguint un increment del percentatge de subvenció que ha passat del 31,45% anterior al 35,73% actual, que ha suposat la captació d’un total de 2.038452,08€ de fons reassignats.
 
Els imports, superfícies i beneficiaris d’aquest pagament per comarca són:
 
COMARCA
Import (€)
Superfície (hectàrees)
Beneficiaris
ALT CAMP
131.552,42
203
119
ALT EMPORDA
2.975,06
6
2
ALT PENEDES
117.026,98
236
149
ANOIA
8.621,59
16
9
BAIX CAMP
1.152,41
2
2
BAIX EBRE
276,82
1
1
BAIX LLOBREGAT
3.306,84
6
2
BAIX PENEDES
33.437,65
53
32
CONCA DE  BARBERA
34.030,06
72
41
GARRAF
1.013,09
2
3
PRIORAT
6.265,11
16
11
RIBERA D'EBRE
11.473,07
6
4
SEGRIA
2.262,29
3
1
TARRAGONES
21.386,21
29
19
TERRA ALTA
125.060,10
238
174
URGELL
23.163,08
58
32
 
523.002,78
947
601
 
 
 
Els imports, superfícies i beneficiaris per demarcació són:
 
 
DEMARCACIÓ
Import (€)
Superfície (hectàrees)
Beneficiaris
BARCELONA
121.346,91
244
154
CATALUNYA CENTRAL
8.621,59
16
9
GIRONA
2.975,06
6
2
LLEIDA
25.425,37
61
33
TARRAGONA
227.823,86
375
224
TERRES DE L’EBRE
136.809,99
245
179
 
523.002,78
947
601
 
 
El règim de reestructuració i reconversió de vinya té com a objectiu, pel que fa al raïm de vinificació, l’adaptació de la producció a la demanda del mercat.

L’ajut es concedeix per les dues finalitats següents: compensar els productors que s’acullin a un pla de reestructuració i reconversió de vinya per les pèrdues ingressos derivades de l’aplicació del pla; i participar en les despeses de reestructuració i reconversió.
 
El règim inclou una o més de les següents accions: la reconversió varietal, incloent la que es faci mitjançant re-empelts; la reimplantació de vinyes; i les millores de les tècniques de gestió de vinyes relacionades amb l’objectiu del règim.
 
No s’inclou la renovació normal de vinyes que hagin arribat al final de la seva vida natural.