Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El DAAM convoca l'ajut per a la cessió de llet i determinats productes lactis als alumnes de centres escolars

query_builder   16 octubre 2012 10:20

event_note Nota de premsa

El DAAM convoca l'ajut per a la cessió de llet i determinats productes lactis als alumnes de centres escolars

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Nedi Natural (DAAM) ha convocat l'ajut per a la cessió de llet i determinats productes lactis a l'alumnat de centres escolars corresponent al curs escolar 2012-2013, amb les mateixes bases reguladores que en campanyes anteriors, com publicava dijous el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
 
L'objecte d'aquest ajut és promoure el consum de llet i productes lactis saludables i fomentar hàbits d'alimentació saludables entre els infants i els joves. En poden ser beneficiaris els alumnes i les alumnes que assisteixin regularment a un centre escolar autoritzat pel Departament d’Ensenyament, de qualsevol dels nivells educatius següents:
·         Educació infantil, incloses llars d’infants o altres establiments d’educació preescolar;
·         Educació primària; i
·         Educació secundària, que inclou l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional de grau mitjà.
 
L'ajut pot ser sol·licitat tant per un centre escolar, com per una autoritat educativa que sol·liciti l'ajut per a l'alumnat sota la seva jurisdicció; per un proveïdor dels productes degudament autoritzat per l'òrgan competent; o per una organització que actuï en nom d'un o més centres escolars o autoritats educatives i que estigui constituïda específicament per a aquest fi.
 
Els sol·licitants hauran de ser prèviament autoritzats, per a la qual cosa han de presentar la corresponent sol·licitud davant del DAAM. Aquesta sol·licitud pot presentar-se al llarg de tot el curs escolar, però sempre abans de l’inici del subministrament dels productes.
 
Els centres escolars que hi participin s’han de comprometre per escrit a:
a)    destinar la llet i els productes lactis subvencionats exclusivament a l’alumnat d’assistència regular per al consum dins de les dependències del centre escolar;
b)    subministrar productes elaborats a la Unió Europea (UE), que compleixin els requisits de la normativa vigent en allò que fa referència a la fabricació en un establiment autoritzat, condicions d’higiene i tot el que fa referència al marcatge d’identificació;
c)    la quantitat de producte per la qual se sol·licita l’ajut no ha de ser superior a 0,25 litres d’equivalent de llet per alumne i dia lectiu;
d)    no utilitzar els productes subvencionats en la confecció de menjars, amb  excepció d’aquells que s’elaborin sense ser sotmesos a cap tractament tèrmic;
e)    si en el centre escolar el professorat o altre personal consumeix llet o qualsevol altre producte lacti, el centre haurà de tenir a disposició de les autoritats de control les factures o els tiquets de compra dels esmentats productes, com també en el cas de la llet i productes lactis que s’utilitzin per a l’elaboració de menjars sotmesos a tractament tèrmic dins del centre escolar;
f)     tenir col·locat de manera permanent a l’entrada principal del centre, en un lloc on es pugui veure i llegir clarament, un cartell amb el títol: “Distribució europea de llet als centres escolars” i que contingui almenys la següent frase: “El/la nostre/a (categoria del centre escolar) subministra productes lactis subvencionats per la Unió Europea dins del règim europeu de distribució de llet als centres escolars”;
g)    sotmetre’s a qualsevol mesura de control establerta per l’autoritat competent, en particular en el que fa referència a la comprovació dels registres i la inspecció física;
h)    posar els documents justificatius a disposició del DAAM; i
i)      quan sol·liciti l’ajut directament, reemborsar els ajuts abonats de manera indeguda.
 
L’import de la ajut serà de:
·         18,15 €/100 quilo de llet tractada tèrmicament o productes que continguin almenys un 90% de llet tractada tèrmicament;
·         16,34 €/100 quilo de productes lactis fermentats que continguin almenys un 75% de llet tractada tèrmicament;
·         54,45 €/100 quilo de formatges frescos i fosos que continguin un màxim del 10% d’ingredients no lactis, petitsuís i formatgets; i
·         138,85 €/100 quilo de la resta de formatges que continguin un màxim del 10% d’ingredients no lactis.