Justícia

El Departament de Justícia destina quatre milions d'euros als col·legis de procuradors per garantir l'assistència jurídica gratuïta a les persones sense recursos

query_builder   23 octubre 2012 16:50

event_note Nota de premsa

El Departament de Justícia destina quatre milions d'euros als col·legis de procuradors per garantir l'assistència jurídica gratuïta a les persones sense recursos

.
La consellera de Justícia, M. Pilar Fernández Bozal, ha signat avui un acord de col·laboració amb el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya per garantir aquest servei als ciutadans
 
La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, i el president del Consell dels Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Ignacio López Chocarro, han signat avui l’Acord de col·laboració per a l’establiment del marc d’actuació que ha de regir la prestació d’assistència jurídica gratuïta.
 
El Departament de Justícia destinarà enguany una subvenció de 4.063.173,75 d’euros. Aquesta xifra és un 5 % inferior a la de l’any passat, d’acord amb l’actual situació de contenció del dèficit públic.
 
Tanmateix, la despesa final dependrà del nombre d’actuacions que es duguin a terme, ja que, tot i que també està baixant l’índex de litigiositat, ha augmentat el nombre de persones que tenen dret a l’assistència jurídica gratuïta.
 
L’import dels mòduls de compensació per les actuacions dels procuradors s’ha reduït el 2012 en un 6,56 % des de l’1 de gener per a determinats mòduls de l’àmbit penal, i des de l’1 de maig s’aplica també aquesta reducció a la resta de  mòduls penals i dels ordres civil i contenciós administratiu.
 
Durant aquest any es preveu un nou descens de litigiositat iniciat el 2010. Així, el cost total de les actuacions en l’àmbit penal durant el 2011 va suposar una reducció del 4,41 % respecte a l’any anterior i, pel que fa a l’àmbit contenciós administratiu, d’un 17,54 %. Cal destacar l’elevat percentatge que l’àmbit penal representa en el conjunt de l’assistència jurídica gratuïta -en concret, durant l’any 2011 va ser un 56,5 % del total de les actuacions dels procuradors.
 
L’Acord signat avui consolida el treball consensuat que han dut a terme fins ara el Departament de Justícia i els col·legis de procuradors per garantir l’assistència jurídica gratuïta als ciutadans sense recursos i alhora, des del 2011, contenir la despesa.
 
L’assistència jurídica gratuïta és un servei públic per a aquelles persones que no disposen dels recursos necessaris per litigar. Hi tenen dret totes les persones que acreditin insuficiència de recursos econòmics, d’acord amb les previsions legals.
 
El reconeixement d’aquest dret inclou, entre altres prestacions, la designació d’un advocat i un procurador d’ofici, l’orientació i l’assessorament gratuïts previs al procés judicial i la mediació familiar.  
 
Millora del sistema
 
En el marc del Grup de treball la comissió de control de qualitat i costos continuarà vetllant pel compliment de les recomanacions fetes per la Sindicatura de Comptes en l’informe 16/2008 en relació amb les subvencions per al finançament del torn d’ofici, l’assistència jurídica gratuïta i el servei d’orientació jurídica.
 
El Grup de treball, format per representants del Departament i dels consells dels col·legis d’advocats i de procuradors, continuarà treballant per aconseguir una millor regulació, gestió, ordenació i prestació dels serveis d’assistència jurídica gratuïta i d’orientació jurídica als ciutadans  de Catalunya.
 
Nova aplicació informàtica de gestió de l’assistència jurídica gratuïta
 
El Consell i els col·legis de procuradors continuaran avançant en la integració progressiva en la nova aplicació informàtica d’assistència jurídica gratuïta per tal d’automatitzar la designació de procuradors d’ofici en els casos de reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i també per a la gestió del pagament de les compensacions per les actuacions professionals designades d’ofici.
 
Enguany es tancarà la definició de la interfície d’intercanvi de les designes de procuradors i també es tancarà el calendari de desplegament amb el Consell i els col·legis de procuradors de Catalunya per finalitzar-lo dins d’aquest any 2012.
 
Formació dels procuradors
 
El Conveni estableix que els programes de formació general sobre la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta s’hauran d’ajustar als requisits de qualitat i homologació establerts pel Departament de Justícia. Els col·legis de procuradors supervisaran el compliment, per part dels procuradors, de la formació i la seva acreditació.
 
El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia col·laborarà amb els col·legis de procuradors en la formació continuada de tots els professionals que presten els seus serveis en el marc de l’assistència jurídica gratuïta, amb l’objectiu que tots els procuradors de Catalunya hagin rebut aquesta formació durant aquest any 2012.
 
Finalment, el Conveni estableix que els col·legis de procuradors s’han de comprometre a garantir que els professionals que prestin el servei d’assistència jurídica gratuïta estan capacitats per atendre i actuar en la llengua que esculli, entre les dues oficials de Catalunya, el ciutadà que accedeixi al servei.

1  

Imatges

Foto de l'acte de signatura

Foto de l'acte de signatura 1302