Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

El CTTI licita el contracte per a la Governança del nou model TIC

query_builder   26 octubre 2012 09:34

event_note Nota de premsa

El CTTI licita el contracte per a la Governança del nou model TIC

·   El contracte per a la prestació del nou model de Governança TIC es divideix en dos lots i té un valor estimat de 55,5 M€ per una durada de 4 anys més dos d’opcionals
 
·   El procediment de contractació és obert, però les empreses adjudicatàries dels diàlegs competitius no hi poden participar per motius d’incompatibilitat
 
El Centre de Telecomunicacions  i Tecnologies de la Informació (CTTI),  com a organisme encarregat de la contractació centralitzada, la gestió i el subministrament de solucions TIC de tota la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, ha fet pública la licitació del contracte per a la prestació del nou model de Governança dissenyat per garantir la correcta implantació del nou model TIC de la Generalitat de Catalunya.
 
Ara, les empreses que estiguin interessades a presentar oferta, d’acord amb tots els requisits administratius i tècnics que s’especifiquen en els plecs, caldrà que ho facin abans de les 10h. del dia 3 de desembre. L’obertura pública dels sobres amb les ofertes tindrà lloc el dia 11 de desembre a les 10h.
 
L’objectiu d’aquest contracte és assolir la implantació, la gestió, el control i l’avaluació dels serveis TIC i dels processos relacionats, un cop finalitzat l’innovador i complex procés de contractació del nou model TIC (veure nota de premsa de 19 de setembre de 2012).  D’aquesta manera es dóna resposta a la necessitat de crear un model transversal i coherent per a les TIC de la Generalitat, d’acord amb el mandat expressat pel Govern mitjançant l’Acord GOV/144/2011, de 18 d’octubre, pel qual s’encarregava al CTTI la provisió centralitzada i la gestió de solucions TIC de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, amb la finalitat de generar eficiència, transformació i innovació.
 
L’objectiu de dissenyar i implantar un nou model de governança de les TIC de la Generalitat de Catalunya és aconseguir una gestió més eficient i de major qualitat, amb una visió global, transversal i coherent que permeti alinear les TIC amb els objectius de la Generalitat. Per això, el model de governança TIC de la Generalitat de Catalunya se centra en la gestió eficient i eficaç dels recursos disponibles i està basat en un Govern de les TIC centralitzat en el CTTI .
 
Aquest model pretén assolir els següents objectius estratègics principals:
- Qualitat: augmentar la qualitat en la prestació de serveis i la satisfacció dels usuaris.
- Eficiència: assolir estalvi gràcies a la cerca d’eficiències, sinergies i optimització.
- Transformació: transformar i innovar a l’administració.
- Coneixement: generar coneixement a partir de la informació.
 
Sobre el contracte per a la Governança del nou model TIC
 
El contracte per a la prestació de serveis de les oficines de Governança, amb un valor estimat de 55,5 milions d’euros per una durada de 4 anys més dos d’opcionals, es divideix en dos lots: un primer, que inclou l’Oficina de Gestió Operativa de Serveis i l’Oficina de Qualitat, i un segon, que inclou l’Oficina de Control de projectes i Demanda i l’Oficina de Suport a la Governança Transversal. El procediment de contractació és obert, però els adjudicataris dels diàlegs competitius no hi podran  participar  per motius d'incompatibilitat, tot i que sí que podrien fer-ho en règim de subcontractació sempre que el CTTI així ho autoritzés.
 
El primer lot del contracte s’ha licitat per un import anual de 5,50 M€ i una durada de 4 anys més dos de 2 pròrroga i correspon a l’Oficina de Governança de la Gestió de la Demanda i Projectes i l’Oficina de Suport a la Governança Transversal.
 
Els objectius de l’Oficina de Governança de la Gestió de la Demanda i Projectes són garantir la correcta canalització, classificació, optimització i priorització de la demanda i la correcta coordinació, control, gestió i seguiment dels projectes TIC, per tal d’assegurar el compliment dels objectius estratègics de la Generalitat de Catalunya en el temps i costos acordats.
 
Per la seva banda, l’Oficina de Suport a la Governança Transversal té per objectiu donar suport en l’àmbit de la governança estratègica, financera i de facturació; i de relació amb els departaments i ens de la Generalitat i amb el proveïdor, i vetllar per l’alineament de l’operativa amb els objectius estratègics.
 
El segon lot del contracte, corresponent a l’Oficina de Governança de la Gestió Operativa dels Serveis i l’Oficina de Qualitat, s’ha licitat per un import anual de 3,75 M€ i una durada de 4 anys més dos de 2 pròrroga.
 
Els objectius de l’Oficina de Governança de la Gestió Operativa dels Serveis són garantir la correcta coordinació, gestió, qualitat i funcionament dels serveis prestats a la Generalitat i monitoritzar els serveis de negoci de la Generalitat d'extrem a extrem.
 
Per la seva banda, l’Oficina de Qualitat ha de prescriure, seguir, controlar i certificar la qualitat de tots els serveis, solucions i projectes TIC; i definir, establir, mantenir i difondre un sistema de gestió i estàndards de la qualitat que proporcionin un enfocament continu de la gestió de la qualitat.
 
L’anunci de la licitació s’ha publicat al portal de contractació pública.
 
Més informació sobre el nou model TIC:
 
· Nota de premsa del 27 d’octubre de 2011
· Nota de premsa de l’1 de desembre de 2011
· Nota de premsa del 2 de gener de 2012
· Nota de premsa del 23 de gener de 2012
· Nota de premsa del 7 de maig de 2012
· Nota de premsa del 19 de juny de 2012
· Nota de premsa del 27 de juny de 2012
· Nota de premsa del 6 de juliol de 2012
· Nota de premsa del 16 de juliol de 2012
· Nota de premsa del 26 de juliol de 2012
· Nota de premsa del 27 de juliol de 2012
· Nota de premsa del 2 d’agost de 2012
· Nota de premsa del 8 d’agost de 2012
· Nota de premsa del 7 de setembre de 2012
· Nota de premsa del 19 de setembre de 2012