Polítiques Digitals

El centre de difusió de dades de les eleccions del 25-N s'instal·larà al Parlament i s'inicia la recollida de dades per a l'acreditació de periodistes, tècnics i unitats mòbils

La sala de premsa del Parlament restarà inhabilitada i només es podrà accedir al palau del Parlament amb les acreditacions tramitades pel Departament de Governació

query_builder   5 novembre 2012 10:51

event_note Nota de premsa

El centre de difusió de dades de les eleccions del 25-N s'instal·larà al Parlament i s'inicia la recollida de dades per a l'acreditació de periodistes, tècnics i unitats mòbils

La sala de premsa del Parlament restarà inhabilitada i només es podrà accedir al palau del Parlament amb les acreditacions tramitades pel Departament de Governació

Amb motiu de la celebració de les eleccions 2012 al Parlament de Catalunya, el Departament de Governació i Relacions Institucionals s’encarregarà de l’organització del Centre de Difusió de Dades que s’instal·larà a l’auditori del  palau del Parlament (parc de la Ciutadella, s/n).
 
La sala de premsa del Parlament restarà inhabilitada el dia de les eleccions i només es podrà accedir al palau del Parlament amb les acreditacions tramitades pel Departament de Governació i Relacions Institucionals. Per tant no seran vàlides les acreditacions de premsa del Parlament de la IX legislatura emeses pel servei de premsa de la cambra catalana. És per aquest motiu que cal omplir aquest formulari d’acreditacions de periodistes, personal tècnic, unitats mòbils i grups electrògens també disponible al web d’eleccions: www.parlament2012.cat.
 
Necessitats tècniques
 
El Centre de Difusió de Dades comptarà amb la corresponent distribució d’àudio analògic mitjançant els connectors XLR3 mascle instal·lats. Els mitjans que requereixin de línia XDSI han de sol·licitar a la companyia pròpia l’alta de línies XDSI o el desplaçament de les línies ja existents, si en disposen, a la sala de premsa de Parlament de Catalunya, ja que aquesta sala restarà tancada el dia de les eleccions.
 
Els equips ENG podran fer la captació d’imatges des del mateix auditori, a les tarimes habilitades a tal efecte i que s’han demanar mitjançant el formulari de necessitats tècniques. Igualment, comptaran amb connectors XLR3 mascle amb el senyal d’àudio analògic de la sala i punt de corrent amb potència màxima de 800w.Dins de l’auditori, resta establerta una limitació de l’ús de focus a un total de 500w per evitar ombres a l’escenari i no excedir el consum de la instal·lació.
 
En cas de sol·licitar un espai de redacció a la sala de premsa sense ordinador, tindreu a la vostra disposició un punt de xarxa.
S’oferirà senyal institucional de televisió (compareixences) que es distribuirà de la manera següent:
 
-          Torre de Collserola. Com és habitual en aquestes ocasions, es fa arribar el senyal institucional de televisió a la torre de Collserola per la seva distribució posterior a la resta de mitjans.
 
-          Torre España a Madrid. Aquells mitjans que ho requereixin poden demanar a Torre España la baixada del senyal institucional de televisió, ja que aquesta el pot rebre mitjançant  la torre de Collserola.
 
Durant les compareixences s’emetrà un senyal realitzat net de grafismes i fora d’aquestes, hi haurà dades amb grafisme.
 
Unitats mòbils i posicions de directe (auditori)
Les unitats mòbils s’hauran d’ubicar a l’aparcament del Parlament (segons les indicacions de l’organització) i disposaran del senyal institucional en format SD SDI amb àudio imbricat. Per a les posicions de directe des del Centre de Difusió de Dades (auditori), s’habilitarà el transport de senyal des de dins la sala fins a les unitats mòbils per tal d’evitar llargues tirades de cable. Per aquest motiu, es disposarà de diferents vies de connexió amb connector BNC per transportar únicament senyal SD SDI amb àudio imbricat.
És responsabilitat de cada mitjà sol·licitar aquest servei a l’organització, així com disposar de l’equipament necessari per tal de treballar amb un senyal SD SDI amb àudio imbricat.
 
Platós i punts de directe a l’exterior
En aquests comicis els platós de televisió se situaran a l’exterior del Parlament, davant de la façana del palau que restarà il·luminada durant la nit. Cada plató disposarà d’un monitor amb senyal institucional i d’un punt de corrent amb una potència màxima de 3.000w. El mitjà que necessiti una potencia superior haurà de dur un generador propi. Pel que fa a la potència màxima de les tarimes dels punts de directe de l’exterior serà de 900 w.
 
Tant els platós com els punts de directe a l’exterior disposen de sostre per garantir l’ús davant la possibilitat d’inclemències meteorològiques.
Per resoldre qualsevol dubte tècnic, la persona de contacte del Departament és el Pep Estellé (telèfon de contacte: 675 783 294; correu: pestelle@gencat.cat)