Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Agricultura signa un conveni amb el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya per millorar la identificació d'animals de companyia

Amb les dades que cediran els veterinaris es podrà completar l'actual registre únic que depèn del Departament i que ja té registrats més de 75.000 animals

query_builder   6 novembre 2012 16:17

event_note Nota de premsa

Agricultura signa un conveni amb el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya per millorar la identificació d'animals de companyia

Amb les dades que cediran els veterinaris es podrà completar l'actual registre únic que depèn del Departament i que ja té registrats més de 75.000 animals

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, la presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), Carmen López, i Francesc Monné, expresident del CCVC, han signat aquesta tarda un conveni que permetrà millorar i ampliar el tractament i les dades d’identificació d’animals de companyia.
Un moment de l'acte
Els signants, en un moment de l'acte
En virtut d’aquest conveni el CCVC es compromet a recollir les dades que es deriven de la identificació veterinària de l’animal i les dades bàsiques de la persona propietària o posseïdora i introduir-los a l’aplicació informàtica del Registre general d’animals de companyia del Departament d’Agricultura, l’ANICOM. També en el suport informàtic les dades sobre identificació d’animals de companyia previstes en aquesta clàusula corresponents als animals de companyia identificats pels veterinaris i veterinàries des del dia 4 d’agost de 2006, data d’entrada en vigor de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals.
 
Per la seva banda el Departament d’Agricultura col·laborarà amb el Consell donant-li el suport i l’assistència tècnica que sigui necessària per al desenvolupament de la cessió de  dades i exercirà les funcions de coordinació de L' evolució de les actuacions previstes.
 
Per fer el seguiment i control s’ha constituït una Comissió de seguiment mixta formada per dues persones representants de la Direcció General de Medi Natural i dues del Consell. Aquesta comissió s’encarregarà de fer el seguiment del compliment dels compromisos adquirits per cadascuna de les parts. També estudiarà i avaluarà les propostes relacionades amb el desenvolupament de la identificació d’animals de companyia.
 
 
L’ANICOM, una eina imprescindible
 
Amb la signatura d’aquest acord  es complerta la nova  aplicació  informàtica  que es va posar en funcionament ara fa gairebé un any. L’ANICOM va entrar en funcionament  precisament demà fa un any, el 7 de novembre de 2011. A dia d’avui hi ha introduïts 75485 animals (73.957 gossos, 1322 gats i 206 fures). Les comarques del Maresme i Bages són les que més utilitzen directament l’ANICOM per censar els seus animals de companyia i un 70% dels municipis de les seves comarques hi tenen registrats els animals.
 
Es tracta d’una eina molt útil per tenir un control sobre els censos d’animals de companyia. El registre permet conèixer les dades exactes sobre els animals censats als 947 municipis que hi ha a Catalunya. Segons marca el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals els ajuntaments han de disposar d’un registre censal d’animals de companyia i els posseïdors d’animals domèstics de companyia estan obligats a inscriure-hi els seus animals en el registre censal  en el municipi de residència habitual de l’animal.
 
La base de la lluita contra l’abandonament és la identificació i el cens dels animals de companyia, eines que permeten fer un seguiment de l’animal de companyia i en cas de pèrdua o abandonament de l’animal, possibilita la identificació de la persona propietària del mateix, als afectes de recuperació de l’animal, o bé iniciar un procediment sancionador contra la persona responsable de l’abandonament.
 
La identificació animal és un acte professional veterinari que, a Catalunya es desenvolupa des de fa 24 anys. El primer registre d’animals identificats, l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC), va ser creat l’any 1987 pel CCVC (corporació de dret públic de caràcter professional, amb plena capacitat i personalitat jurídica pròpia, que integra i agrupa els quatre col·legis professionals veterinaris de Catalunya). Es va crear com un servei als clients dels serveis veterinaris de clínica de petits animals. Va ser el primer arxiu d’aquest tipus a Espanya i el pioner en tots els aspectes. És una base de dades informatitzada privada, on es recullen les dades de les identificacions que practiquen els veterinaris col·legiats i veterinàries col·legiades, amb la finalitat de recuperar els animals extraviats, i evitar l’abandonament dels animals de companyia. És una eina d’atenció ciutadana de localització dels animals de companyia perduts, robats o extraviats, amb els recursos per donar avís ràpidament al propietari en cas de pèrdua o robatori. També serveix per a mantenir un control de la traçabilitat sanitària de l’animal i fomentar la tinença responsable.
 
El Departament d’Agricultura va tenir en aquesta legislatura l’interès i va creure necessari promoure l’establiment d’un sistema fiable i àgil de comunicació de dades. Així, hi intervenen tots els actors implicats en la identificació dels animals de companyia: professionals que practiquen les identificacions dels animals, mitjançant les institucions corporatives que els representen, ajuntaments que gestionen els censos municipals d’animals de Catalunya, i el DAAM, per tal de donar compliment a la normativa reguladora de la identificació dels animals de companyia.
 

1  

Imatges

Un moment de l'acte

Un moment de l'acte 6653